Jean Monnet Centre Of Excellence - Mediji, Populizem In Politična Stabilnost V Evropski Uniji

Vodja: prof. dr. Matevž Tomšič

Program: Erasmus+
Akcija: Jean Monnet Activities, Centre Of Excellence
Naziv projekta: Media, Populism and Political Stability in the European Union (MEDIAPOP)
Šifra: ERASMUS-JMO-2021-COE, št. projekta 101048084

Obdobje izvajanja: 24 mesecev
Začetek projekta: 1. 1. 2022
Zaključek projekta: 31. 12. 2024

Kratek opis projekta:

Projekt Mediji, populizem in politična stabilnost v Evropski uniji (MEDIAPOP) obravnava razvoj v politiki in medijih v evropskem prostoru. Predpostavlja, da je porast populizma v Evropi reakcija na anomalije in (nenamerne) posledice globalizacije ter simptom krize uveljavljene politike in pomanjkljivosti v njenem delovanju, tako na nacionalni kot evropski ravni. Poleg tega je širjenje populističnih sporočil povezano z globokimi spremembami, s katerimi se sooča medijski prostor, zlasti s krizo tradicionalnih medijev in novinarstva. K privlačnosti populizma pomembno prispevata komercializacija in tablodizacija medijev na eni strani ter mediatizacija politike na drugi strani. Populisti uporabljajo različne medijske kanale, ki pogosto služijo širjenju dezinformacij. Ohranjanje, krepitev in legitimizacija evropske demokracije zahteva izboljšanje institucionalne učinkovitosti v smislu sposobnosti reševanja problemov, odzivnosti in odgovornosti do državljanov. Poleg tega predpostavlja izgradnjo evropske identitete. Te izzive bomo analizirali z odprtim poučevanjem, javnimi razpravami, raziskavami in priporočili za oblikovalce politike in druge zainteresirane strani. Poudarili bomo potrebo po revitalizaciji evropske demokracije v obliki kombinacije participativnih in reprezentativnih vidikov z aktivno vlogo državljanov ter svobodnih in profesionalnih medijev, s čimer bi populistične trditve postale manj privlačne. MEDIAPOP vključuje tri predmete (Izzivi sodobne družbe; Evropske vrednote in identiteta; Mediji, globalizacija in kultura) in poletne šole, ki bodo obravnavale vprašanja medijev, populizma in evropske demokracije.

Kontakt: info@fame.si
Spletna stran: /

Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije.

Aktualno: