Study+

Epidemija Covid – 19 je prinesla v naša življenja različne spremembe. Ena izmed njih je zagotovo ta, da postaja izobraževanje s pomočjo IKT sredstev sedaj lažje dostopno tudi tistim, ki so prej menili, da za izobraževanje nimajo dovolj časa.

Fakulteta za uporabne družbene študije vam zato ponuja nadstandardni paket  Study +,  s katerim boste lahko varno študirali brez ovir.

Study+

nadstandardni študijski paket
399 na študijsko leto
  • možnost neposredne udeležbe večine predavanj in vaj preko IKT sredstev (Zoom)
  • možnost celoletnega ogleda posnetkov večine predavanj in vaj
  • možnost opravljanja izpitov preko IKT sredstev (Zoom oz. spletna učilnica Moodle)
aktualno

Fakulteta za uporabne družbene študije vam ponuja nadstandardni paket  Study +,  s katerim boste lahko varno študirali brez ovir.

S pomočjo paketa boste namreč:

  • lažje usklajevali študijske, družinske in službene obveznosti;
  • zmanjšali stroške, ki nastajajo ob fizičnih prihodih na fakulteto;
  • obiskovali predavanja in opravljali izpite tudi v primeru bolezni, oteženemu prihodu na fakulteto in ostalih omejitvah, ki nam jih narekuje življenje.

Z nakupom paketa Study + v vrednosti 399,00 eur, ki ga boste v enkratnem znesku plačali ob vpisu, boste poleg prijaznega osebja na fakulteti, ki vam je vedno pripravljeno nuditi podporo pri študiju, namreč pridobili naslednje ugodnosti:

a) možnost neposredne udeležbe večine predavanj in vaj preko IKT sredstev (Zoom), z izjemo nekaterih predavanj, vaj in seminarjev, katerih neposredno spremljanje preko IKT sredstev ni mogoče (npr. vaje, ki se izvajajo na terenu; vaje, katerih narava izvedbe ne omogoča neposrednega spremljanja preko IKT sredstev; vaje, pri katerih je fizična prisotnost študentov nujna za zagotavljanje kompetenc in učnih izidov, predvidenih s študijskim programom; vaje, pri katerih neposredno spremljanje preko IKT sredstev ni mogoče zaradi varstva zasebnosti  ipd.)

b) možnost celoletnega ogleda posnetkov večine predavanj in vaj (do vključno jesenskega izpitnega obdobja), z izjemo nekaterih predavanj, vaj in seminarjev, katerih snemanje ni mogoče (npr. vaje, ki se izvajajo na terenu; vaje, ki se ne snemajo iz razloga varstva zasebnosti ipd.) 

c) možnost opravljanja izpitov preko IKT sredstev (Zoom oz. spletna učilnica Moodle)

Seznam predmetov, pri katerih se zahteva obvezna fizična prisotnost, dobite na e-naslovu: urniki@fuds.si.

Paket Study+ študent naroči v spletnem referatu, na e-mail pa prejme račun za plačilo. Po opravljenem plačilu študent potrdilo o plačilu pošlje na moodle@fuds.si, da se mu omogoči storitve paketa.