RESTART_4Danube

Restart 4 Danube

Boosting cREative induSTries in urbAn Regeneration for a stronger Danube region

Trajanje projekta: 1. julij 2020  – 31. december 2022

Vodilni partner: University POLITEHNICA of Bucharest

FUDŠ ekipa, ki sodeluje pri projektu:

dr. Tamara Besednjak Valič  – vodja projekta 

Kratek opis projekta:

Projekt »Boosting cREative induSTries in urbAn Regeneration for a stronger Danube region« se izvaja v okviru podonavskega transnacionalnega programa, financiranega skozi ERDF, IPA in ENI sredstev preko mehanizma Interreg Danube. Gre za edinstven projekt, katerega name je vzpodbuditi regeneracijo urbanih območij (UR) s pomočjo aktivacije malih in srednjih podjetij ter inovativnih politik. Da bi to dosegli v projektu želimo

  • Vzpostaviti transnacionalno mrežo za regeneracijo urbanih območij s pomočjo katere se bodo vzpostavljale in vzdrževale povezave med akterji ter iskale sinergije med predstavniki kreativnih in kulturnih industrij (KKI), med raziskovalnim in razvojnimi sektorjem (R&R) in UR
  • Institucionalizirali izmenjavo dobrih praks na področju razvoja politik UR
  • Implementirali pilotne aktivnosti, ki temeljijo na konceptu Odprtih inovacij, Strategiji Pametne Specializacije in Ključnih Spodbujevalnih Tehnologij (KET)
  • Izboljšati storitve in vplivati na izboljšanje inovacijskih zmožnosti Malih in Srednjih podjetij (MSE)

25 partnerjev, iz 11 držav Podonavske regije, bo sodelovalo pri doseganju ciljev projekta RESTART_4Danube, med njimi tudi Fakulteta za uporabne družbene študije in kot njej pridružena partnerica Mestna Občina Nova Gorica. Konzorcij je sicer sestavljen na osnovi četverne vijačnice akterjev družbenega okolja.

Fakulteta za uporabne družbene študije je kot visokošolska institucija pomemben partner v projektu, saj bo skrbela za pripravo skupnega metodološkega okvira za izvedbo mapiranja in osnovnih študij (Tematski delovni paket št. 1, Aktivnost 1). Dodatno bo sodelovala pri pripravi metodološkega okvira za pripravo poročila o konkurenčnosti kulturnih in kreativnih industrij (Tematski delovni paket št. 5, Aktivnost 3). Končno, pa bo svoj angažma nadgradila kot vodja zaključnega tematskega delovnega paketa, št. 4., katerega naloga je skrb za evalvacijo in kapitalizacijo aktivnosti in znanja ter rezultatov projekta.

Z nami lahko vstopite v kontakt preko elektronskega naslova restart.4danube@fuds.si