Po kreativni poti do znanj 2017-2020

logotipi projekta

Fakulteta za uporabne družbene študije je bila ponovno zelo uspešna na Javnem razpisu Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017–2020, 2. odpiranje.

FUDŠ je uspešno pridobila sredstva za izvajanje treh zanimivih in tematsko raznolikih projektov v katerih so ključni akterji študenti iz različnih študijskih smeri, pedagoški mentorji in gospodarski subjekti. Projekti so zasnovani interdisciplinarno in se bodo izvajali od marca do konca julija 2019.

Pozivamo zainteresirane študente za delo na projektih, da vključno do 8.2.2019 izpolnijo spletno prijavnico (zaključeno).

Študenti lahko sodelujete na projektih PKP:

če imate status študenta (delo preko študentske napotnice),

če niste v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS v evidenci brezposelnih oseb, registrirani kot samostojni podjetniki,

sodelujejo lahko študenti, ki so že sodelovali v PKP ali ŠIPK projektih v preteklih letih.

Trajanje projektov je 5 mesecev. Projekti bodo potekali od 1.3.2019 do 31.7.2019. Nagrada za sodelovanje je  5,38 EUR/uro neto, vsak študent lahko opravi največ 40 ur na mesec. Sodelujejo lahko študenti iz vseh študijskih smeri na 1. in 2. stopnji na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Projekti, ki jih bomo izvajali na FUDŠ so:

Otresi stres – s tehniko TRE do manj stresa

Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah (vsak peti nov primer raka pri ženskah). Soočanje z diagnozo in samo zdravljenje predstavlja za bolnice velik stres. Raziskave celo kažejo, da ženske pogosto izkušajo stres, podoben stresu po travmatičnih dogodkih (podoživljanje zdravljenja, izogibajoča vedenja, iritabilnost, spremenjeno dojemanje sebe itd.). Ker je stres neposreden dejavnik tveganja z dokumentiranim negativnim učinkom na nevroendokrinski in imunski sistem, bi bilo potrebno pri bolnicah stres čim bolj zmanjšati. Eden izmed načinov je uvedba programa za spoprijemanje s stresom, t. i. metoda TRE (Tension, stress and trauma Releasing Exercises), ki je učinkovita tehnika za sproščanja stresa in napetosti v telesu. Z omenjeno metodo, bodo študentje prepoznavali in spremljali učinke pri izvajanju tehnike TRE, kjer bodo vključene članice Europe Donne. Cilj projekta je zasnovati preverjen program za spoprijemanje s stresom, ki bi bil v Sloveniji širše dostopen. Projekt želi izboljšati socialno-zdravstveno stanje bolnic z rakom dojk, hkrati pa ustvarjati nove poslovne priložnosti ter  tudi potencialna nova delovna mesta.

Ribolovni turizem v Sloveniji na rekah in jezerih: Postavitev temeljev za razvoj ribolovnega turizma v Zahodni Sloveniji na rekah in jezerih

Ribolovni turizem predstavlja eno izmed velikih priložnosti v slovenskem turizmu, saj je zaradi njene vodnatosti v Sloveniji kar 9.000 hektarjev vodnih površin. Po drugi strani je Slovenija v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 kot eno izmed glavnih usmeritev navedla trajnostni turizem in trajnostni razvoj. Podrobne usmeritve najdemo tudi v dokumentih EU.  Ribolovni turizem zasleduje vse navedene trende in usmeritve. Vendar pa je v Sloveniji v tem trenutku ribolovni turizem zelo šibko zastopan. Za namene projekta, bo opravljena temeljna raziskava s področja ribolovnega turizma, ki bo predstavljala temelj za razvoj ribolovnih turističnih produktov. Omejili smo se na območje ZS (Zahodne Slovenije) (Goriška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska in Gorenjska regija).

Projekt bo vsebinsko zajemal sledeče sklope:

a) Prenos znanja s strani pedagoškega in delovnega mentorja

b) Analiza teorije in ključnih razvojnih dokumentov na nacionalni ravni, ki so povezani z ribolovnim turizmom in umeščenost ribolovnega turizma v le-te

c) Izvedba terenske raziskave med 18 vodilnimi destinacijami v ZS (le-te opredeljuje Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, op.p). Globinski intervju o usmeritvah turizma in umeščenosti ribolovnega turizma v le-te

d) Izvedba terenske raziskave med ribiškimi družinami na območju ZS

e) Izvedba terenske raziskave med izbranimi ponudniki prenočišč

f) Oblikovanje zasnove ribolovnih turističnih produktov na območju ZS

g) Oblikovanje zasnove modela razvoja ribolovnega turizma v Sloveniji

i) Obveščanje javnosti

Projekt išče odgovore na področju, ki do sedaj še ni bila sistematično raziskovano.

Mobilna aplikacija za otroke ločenih staršev

Po podatkih SURS število razvez v Sloveniji v zadnjih 10. letih narašča. Loči se vsak tretji par, ki ima najmanj enega otroka. Ločitev je travmatičen dogodek za vse udeležene, zlasti pa za otroke, ki se ob tej izkušnji soočajo z različnimi stiskami. Sprijazniti se morajo z dejstvom, da starša ne bosta več živela skupaj, da se je družina preoblikovala in da se bo dosedanje življenje na nek način reorganiziralo. Soočajo se s paleto čustev, počutijo se nemočne, zmedene, izgubljene, prestrašene, zaskrbljene zaradi prihodnosti, ki bo drugačna od življenja, na katerega so bili navajeni do sedaj.

Strokovnjaki menijo, da je otroke po ločitvi strah pred zapuščenostjo, žalujejo zaradi izgube družine oz. določenih odnosov znotraj družine, jezijo se na starše, skrivno in iracionalno upajo, da se bosta starša med seboj spravila, navdajajo jih občutki sramu, skrbi jih za dobrobit obeh staršev, doživljajo občutke krivde in zaskrbljenosti zaradi deljene zvestobe, negotovi so v svojih lastnih občutjih in/ali jih skrbi zaradi povsem praktičnih problemov,  ki lahko nastanejo zaradi starševskega konflikta. Vse spremembe in skrbi, ki za otroka nastopijo ob ločitvi staršev, vplivajo tudi na oblikovanje otrokove identitete, zato je zelo pomembno, da je otrok deležen ustrezne pomoči in podpore ob procesu ločitve staršev.

Strokovnjaki ocenjujejo, da naj bi trajalo približno dve leti, da se čustva otroka ločenih staršev umirijo in da naj bi se otrok na novo situacijo prilagodil. Zelo je torej pomembno, da so starši osveščeni o vplivu ločitve na otroka, da imajo znanje in možnosti za ustrezno ravnanje v takšni situaciji in aplikacija lahko poleg neposredne pomoči otrokom,  zapolni tudi vrzel slabše informiranosti staršev ter omogoči boljši in pogostejši stik z otrokom.

Mobilna aplikacija bi tako na inovativen in sodoben način predstavljala strokovno podporo otroku, staršem in terapevtom v sferi javnega in zasebnega sektorja. Na trgu še ne obstaja tovrstna mobilna aplikacija, ki bi otroka na celosten in z doktrino podprt način peljala skozi proces soočanja in reševanja težavnih situacij v času ločitve staršev. Ugotovljeno je, da nova tehnologija lahko pozitivno vpliva predvsem na introvertirane otroke, saj z njo lažje premagujejo stike z drugimi. Poleg tega nova tehnologija lahko celo izboljša družinske odnose in krepi občutek povezanosti. Aplikacija bo s svojo vsebinsko zasnovo poskušala preprečevati oškodovanost odnosa otrok-starš, ki se izrazi skozi odtujitev in odtrganost otroka. Zaradi svoje specifične vsebinske zasnove bo skozi več načinov omogočila uporabniku, da bo lahko izražal svoje občutke ob stresnih situacijah, jih prepoznal, dobil splošne usmeritve ali poiskal še dodatno pomoč starša oz. strokovno pomoč. S pomočjo aplikacije bo otrok dobil odgovore na najpogostejša vprašanja, po potrebi se bo o svojih zapisih pogovoril s starši ali terapevtom. Pričakuje se, da bo aplikacija pritegnila zanimanje otrok in s tem pripomogla k učinkovitejšemu reševanju te problematike in preprečevanju negativnih posledic ločitve za otroka.