Projekti ŠIPK 2018

logotipi projekta

Fakulteta za uporabne družbene študije je na Javnem razpisu Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020, za študijsko leto 2017/2018.  Pridobili smo sredstva za izvajanje projekta z naslovom “Zasnova programa Trening socialnih veščin za osebe s težavami v duševnem zdravju”. Partnerska organizacija s katero smo sodelovali v projektu je ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje. Projekt je potekal od 15. 6. 2018 do 15. 9. 2019.

Zasnova programa in priprava strokovnega priročnika: trening socialnih veščin za osebe s težavami v duševnem zdravju

Področje duševnega zdravja je eden izmed glavnih javno-zdravstvenih problemov na ravni EU, saj za katerokoli duševno motnjo letno zboli več kot desetina Evropejcev. Pregled raziskav in podatkov zadnjih dostopnih izbranih kazalnikov duševnega zdravja iz zdravstvenih evidenc in drugih baz kaže na to, da ima Slovenija enega najvišjih količnikov samomora v EU. Težave v duševnem zdravju imajo razsežnosti in številne posledice za posameznika in družbo. Posameznik se ob soočanju s težavami v duševnem zdravju obenem sooča tudi z  morebitno nezmožnostjo za delo, socialno izolacijo, težavami v intimnih in drugih odnosih. V skrbi za osebe s težavami v duševnem zdravju, smo v prvem delu projekta v sodelovanju s Slovenskim združenjem za duševno zdravje ŠENT, zasnovali celovit in metodološko enoten program treninga socialnih veščin, ki upošteva temeljna načela, prispeva k opolnomočenju uporabnikov, k njihovemu ponovnemu prevzemanju učinkovitega nadzora nad življenjem. Na podlagi do sedaj opravljenega dela, nameravamo v program ustrezno dopolniti, nadgraditi in oblikovati v knjižno izdajo oz. strokovni priročnik za osebe s težavami v duševnem zdravju, njihove svojce, strokovnjake, prostovoljce in študente.

Rezultat projekta je osnutek priročnika Trening socialnih veščin za osebe s težavami v duševnem zdravju