Predavatelji in asistenti

dr. Matevž Tomšič

profesor

prof-dr-Matevž-Tomšič​-FUDS

Sodeluje kot:  Predavatelj

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: matevz.tomsic@fuds.si

Telefon: /

Področje Raziskave: demokracija, politične elite, politična kultura, civilna družba, mediji

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Sodobne politične doktrine, Politična Sociologija,
2. stopnja – Evropska demokracija in politična kultura, Evropske vrednote in identiteta,
3. stopnja – Sodobne teorije v politični sociologiji

Zunanje povezave:  http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20141105231638-A4884579.html

Življenjepis:

Matevž Tomšič je sociolog, univerzitetni predavatelj in publicist. Doktoriral je leta 2002 na Fakulteti za družbene vede. Od l. 2008 pedagoško in raziskovalno deluje na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Poleg tega je angažiran tudi na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in na Fakulteti za medije v Ljubljani. Znanstveno in raziskovalno se ukvarja s preučevanjem demokratizacije in družbenega razvoja, pri čemer ga zanima tudi problematika kulturne sfere, predvsem vloga intelektualcev in kulturne elite v politiki in javnosti. Sodeloval je pri različnih domačih in mednarodnih znanstvenih projektih, ki so se ukvarjali s problematiko demokratičnega vladanja in medkulturnih odnosov v Evropski uniji. Trenutno vodi projekt Media Literacy and Active Citizenship for Sustainable Democracy (MELIA Observatory), ki se izvaja v okviru Transnacionalnega programa Podonavje. Sam ali v soavtorstvu je napisal več deset znanstvenih in strokovnih prispevkov v domačih in tujih publikacijah, med drugih knjigo The Challenges of Sustained Development. The Role of Socio-Cultural Factors in East-Central Europe (CEU Press, 2005) ter Elites in the New Democracies (Peter Lang, 2016). Poleg tega objavlja publicistične članke, ki obravnavajo stanje slovenske politike, demokracije, civilne družbe itd., v različnih slovenskih medijih.