Predavatelji in asistenti

dr. Mateja Rek

redna profesorica

Matej Rek

Sodeluje kot:  Predavateljica

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: mateja.rek@fuds.si

Področje Raziskave: komunikologija, sociologija

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Organizacijsko komuniciranje, Organizacijsko komuniciranje,  Mediji in komuniciranje, Mediji in komuniciranje, Medijska kultura
2. stopnja – Komuniciranje v medkulturnem okolju, Sodobne teorije medijev in komuniciranja, Komunikacijski procesi

Zunanje povezave: http://pismenost.si/

Življenjepis:

Dr. Mateja Rek je zaposlena kot profesorica na Fakulteti za informacijske študije in Fakulteti za uporabne družbene vede. Je vodja Infrastrukturnega programa – zbiranje, vodenje in arhiviranje podatkov o medijski pismenosti v Sloveniji (pismenost.si), ki ga financira Agencija za raziskovalno dejavnost RS. Je tudi vodja akademskega modula Jean Monnet – Medijska pismenost za aktivno državljanstvo (meli-module.com), ki ga financira program Erasmus+ Evropske komisije. Dela kot raziskovalka programa ‘Socio-kulturni in organizacijski vidiki znanja in tehnoloških transferjev, P5-0342 (B), ki ga financira ARRS na Inštitutu za strateške in razvojne analize. Je zunanja strokovnjakinja programa Državljani, enakost, pravice in vrednote, Evropske izvajalske komisije za izobraževanje in kulturo, Evropska komisija. Od leta 2009 do 2013 je bila dekanja Fakultete za medije v Ljubljani in od 2016 do 2018 dekanja Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Trenutno je še posebej aktivna pri raziskovanju in promociji pomena medijske pismenosti in potrebe po medijski vzgoji v Sloveniji in EU. Objavila je več visoko uvrščenih znanstvenih del s področja medijske pismenosti in izobraževanja, medijske konstrukcije realnosti, strateškega komuniciranja, medkulturnega komuniciranja, družbenih sprememb in razvoja, aktivnega državljanstva in civilne družbe v EU.