Predavatelji in asistenti

dr. Mateja Rek

redna profesorica

Matej Rek

Sodeluje kot:  Predavateljica

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: [email protected]

Telefon: /

Področje Raziskave:komunikologija, sociologija

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Organizacijsko komuniciranje, Odnosi z javnostmi, Mediji in komuniciranje, Politično trženje in komuniciranje, Osnove komuniciranja v organizaciji, Odnosi z javnostmi
2. stopnja – Menedžment medkulturnih razlik, Komuniciranje v mednarodnem okolju, Transnacionalna civilna družba

Zunanje povezave: https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20201009_111845_25830.html

Življenjepis:

Prof. Dr. Mateja Rek dela kot visokošolska učiteljica na Fakulteti za uporabne družbene študije. Je vodja Infrastruktura programa Fakultete za medije – zbiranje, upravljanje in arhiviranje podatkov o medijski pismenosti v Sloveniji, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost. Izvaja Jean Monnet Module – Media Literacy for Active Citizenship.

Med leti 2000 in 2004 je bila zaposlena kot manager na Open Society Education Programs – South East Europe (OSEP-SEE), med leti 2004 in 2008 je delala kot mlada raziskovalka in asistentka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (na Centru za teoretsko sociologijo), od oktobra 2008 pa dela kot visokošolska učiteljica. Od leta 2009 do 2013 je bila dekanja na Fakulteti za medije v Ljubljani, od 2016 do 2018 pa dekanja na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Je zunanja strokovnjakinja za kakovost pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in Center RS za mobilnost ter evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). Znanstvenega dela se loteva interdisciplinarno, raziskovalno se ukvarja predvsem s sledečimi temami: družbeno spreminjanje in razvoj, medkulturna analiza, aktivno državljanstvo in globalna/ transnacionalna civilna družba, (medijska) konstrukcija realnosti, medijska pismenost.