Predavatelji in asistenti

dr. Simona Kukovič

izredna profesorica

Kukovic

Sodeluje kot: Predavateljica

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: simona.kukovic@fuds.si

Področje Raziskave: vodenje, primerjalna lokalna in regionalna (samo)uprava, (lokalna) demokracija in participacija, javna uprava, upravni in politični procesi in institucije

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Regionalna politika in regionalni razvoj, Strateško planiranje, Oblikovanje javnih politik in javnih financ
2. stopnja – Menedžment čezmejnega sodelovanja 
3. stopnja – Sodobne teorije v politični sociologiji, Modeli demokratičnega vladanja

Zunanje povezave: /

Življenjepis:

Dr. Simona Kukovič je izredna profesorica s področja politologije, na Fakulteti za uporabne družbene študije deluje kot visokošolska učiteljica. Strokovno področje izr. prof. dr. Kukovič je politično in upravno lokalno vodenje, širše pa preučuje vodenje, primerjalne regionalne in lokalne oblasti, lokalno demokracijo in participacijo, javno upravo ter upravne in politične procese ter institucije. Je slovenska predstavnica v mrežah COST, članica izvršilnega odbora Central European Political Science Association (CEPSA) in glavna urednica mednarodne znanstvene revije Journal of Comparative Politics.

Dr. Kukovič je bila gostujoča profesorica/raziskovalka na večih univerzah, med drugim DeMontfort University, Leicester, Velika Britanija (2015), University of North Carolina at Chapel Hill, Severna Karolina, ZDA (2018), Paris Lodron University of Salzburg, Avstrija (2018–2019) ter Montana State University, Montana, ZDA (2022). Bila je nosilka podoktorskega projekta “Vodenje lokalne skupnosti: birokratizacija politike ali politizacija birokracije?” (2018–2020) ter petih bilateralnih projektov med Republiko Slovenijo in ZDA, Črno goro, Avstrijo ter Bosno in Hercegovino.

V letu 2022 je prejela naziv Jean Monnet Chair, v sklopu katerega je tudi ustanovila Poletno akademijo vodenja.

Dr. Kukovič je (so)avtorica več znanstvenih publikacij; med monografijami velja izpostaviti “Slovenian Politics and the State” (Lexington Books, Rowman & Littlefield, ZDA) ter “Political system of Slovenia” (Sampark, Kalkuta, Indija); urednikovala pa je tudi zbornik z naslovom “The rise of populism in Central
and Eastern Europe” (Edward Elgar, VB). V domačem prostoru je poznana po znanstvenih delih s področij lokalnega vodenja in lokalne samouprave, prav tako je avtorica standarda kakovosti “Upravljavska sposobnost občin (USO)”.

Celotna bibliografija je dostopna v sistemu Cobiss/Sicris (www.sicris.si) pod evidenčno številko raziskovalke 33786.