Infrastrukturni Program Medijska Pismenost 2022 - 2027

Vodja projekta: 

red. prof. dr. Mateja Rek

Matej Rek

Financer: 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Šifra: I0-0045
Naziv projekta: Infrastrukturni program Fakultete za medije – zbiranje, vodenje in arhiviranje podatkov o medijski pismenosti
Letni obseg: 1,5 FTE

Trajanje projekta: 72 mesecev
Začetek projekta: 1. 1. 2022
Zaključek projekta: 31. 12. 2027

Kratek opis projekta:

Infrastrukturni program Fakultete za medije – zbiranje, vodenje in arhiviranje podatkov o medijski pismenosti, ki se je začel izvajati januarja 2013, se skladno s prakso v drugih razvitih državah osredotoča na zbiranje in spremljanje podatkov o stanju medijske pismenosti v Sloveniji. Raziskovalna infrastruktura programa vključuje podatke o medijskih navadah in pismenosti celotne populacije ter tudi specifičnih  ranljivih skupin v Sloveniji (predšolski in osnovnošolski otroci, srednješolci, starejši 65+, gluhi in naglušni ter slepi in slabovidni, osebe z izzivi v duševnem zdravju). Kreiramo tudi baze podatkov projektov, iniciativ in organizacij na področju medijske pismenosti v Sloveniji in na ravni EU. Podatki se zbirajo na enotnem mestu in so skupaj s statističnimi obdelavami in zgoraj omenjenimi evidencami objavljeni na posebej za ta namen izdelanem spletnem portalu, ki je javno dostopen, pregleden in tako vsebinsko kot funkcionalno uporabnikom prijazen.

Z izvedbo zbiranja podatkov in njihovo javno objavo nudimo podporo raziskovalnim programom in projektom, ki v Sloveniji delujejo na področjih povezanih z medijsko pismenostjo, medijsko vzgojo in analizami sodobne medijske pokrajine. Zbrani podatki predstavljajo temelj analize stanja medijske pismenosti v Sloveniji, omogočajo komparativno pozicioniranje stanja medijske pismenosti in njenih posameznih dimenzij v evropskem in globalnem prostoru. S ponavljajočimi anketnimi meritvami ustvarjamo časovno vrsto družboslovnih podatkov na področju medijske pismenosti. Na ta način ti podatki postajajo za akademsko skupnost in oblikovalce politik vedno uporabnejša podlaga pri zagotavljanju kakovostnih analiz družbenih trendov ter usmerjanju družbenih sistemov na področju medijskih navad in pismenosti populacije in še posebej specifičnih ranljivih skupin.

Kontaktna oseba: mateja.rek@fame.si

Infrastrukturni program Fakultete za medije – zbiranje, vodenje in arhiviranje podatkov o medijski pismenosti« financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS – ARRS kot infrastrukturni program. Sredstva je ARRS zagotovila po pogodbi št. 1000-22-2916.

Aktualno: