Infrastrukturni Program Medijska Pismenost 2022 - 2027

Vodja projekta: 

red. prof. dr. Mateja Rek

Portret Mateja Rek

Financer: 

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)

Logotip ARIS

Šifra: I0-0045
Naziv projekta: Infrastrukturni program Medijska pismenost

Trajanje projekta: 72 mesecev
Začetek projekta: 1. 1. 2022
Zaključek projekta: 31. 12. 2027

Kratek opis projekta:

Infrastrukturni program Medijska pismenost je z zbiranjem, vodenjem in arhiviranjem podatkov o medijski pismenosti začel že januarja 2013. Delo se skladno s prakso v drugih razvitih državah primarno osredotoča na spremljanje stanja in trendov medijske vzgoje in navad v Sloveniji, pri čemer raziskovalna infrastruktura vključuje podatke o celotni populaciji ter posebno pozornost hkrati namenja specifičnim ranljivim skupinam (predšolskim in osnovnošolskim otrokom, srednješolcem, starejšim 65+, gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, osebam z izzivi v duševnem zdravju). Akumuliramo tudi baze sekundarnih podatkov ter vodimo evidenco izbranih projektov, iniciativ in organizacij, ki delujejo na področju medijske pismenosti na nacionalni in evropski ravni. Vse podatkovje je skupaj s statističnimi obdelavami objavljeno na posebej za ta namen izdelanem spletnem portalu, ki je javno dostopen, pregleden in uporabnikom tako vsebinsko kot funkcionalno prijazen. S tem skrbimo za pretok metodološkega znanja ter nudimo podporo raziskovalni dejavnosti in stroki, ki na domačih tleh deluje na področjih, povezanih s preučevanim fenomenom. Ponavljajoče anketne meritve nam omogočajo komparativno pozicioniranje stanja medijske pismenosti in njenih posameznih dimenzij z evropskim in globalnim prostorom. Za akademsko skupnost in oblikovalce politik pa so ti družboslovni podatki uporabna podlaga pri zagotavljanju kakovostnih nadaljnjih analiz ter usmerjanju družbenih sistemov na področju medijskih navad, vzgoje in pismenosti populacije in specifičnih ranljivih skupin. Nazadnje si prizadevamo za popularizacijo znanosti in povezovanje z akterji, ki delujejo v okvirih iste tematike.

Kontaktni naslov: info@pismenost.si

Infrastrukturni program Medijska pismenost financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) kot infrastrukturni program. ARIS je sredstva zagotovila po pogodbi št. 1000-16-2916.