EU kot globalni akter v razdrobljenem in travmatiziranem svetu (EU-GlobalAct)

EU-GlobalAct_Jean Monnet Module_Mikulan_logo 1

Naslov projekta: EU kot globalni akter v razdrobljenem in travmatiziranem svetu (EU-GlobalAct)
Vodja projekta: Doc. dr. Janja Mikulan
Razpis: Erasmus Jean Monnet Actions 2023 in the field of Higer Education Teaching and Research
Financer: EU

Obdobje izvajanja: 36 mesecev
Začetek projekta: September 2023
Zaključek projekta: September 2026

Spletna stran projekta: tukaj

Kratek opis projekta:

EU-GlobalAct je inovativen učni program, katerega cilj je podati celovito znanje o vlogi Evropske unije (EU) kot pomembnega globalnega subjekta v razdrobljenem in travmatiziranem globalnem kontekstu. Projekt poudarja razvoj raziskovalne odličnosti in hkrati spodbuja soustvarjalni dialog med akademsko skupnostjo in ustreznimi zunanjimi deležniki. Projekt bo vključeval različne ciljne skupine: študente, akademsko osebje, institucijo gostiteljico, oblikovalce politik, predstavnike civilne družbe, znanstveno skupnost in širšo javnost.

Poseben poudarek bo namenjen strategijam EU pri obravnavi radikalizacije, krepitvi odpornosti skupnosti in nasprotovanju avtokratizaciji. Glavni cilji zajemajo razvoj sodobnih učnih virov in digitalnih učnih mehanizmov (npr. virtualnih učnih okolij), uporabo odprtih izobraževalnih virov, spodbujanje znanstvenih raziskav zunanjih in obrambnih politik EU, vključevanje vsebin o travmi, organizacijo različnih oblik dogodkov, ter učinkovito sporočanje, distribucijo in uporabo rezultatov projekta.

Cilji projekta:

Splošni cilj EU-GlobalAct je zagotoviti znanje, kompetence, vrednote in spretnosti, ki so potrebne za preoblikovanje sveta v bolj trajnosten, pravičen in odporen prostor, ter okrepiti vlogo EU kot globalnega akterja z a) transformativno globalno državljansko vzgojo, b) multidisciplinarnim (politologija, sociologija, psihologija) in s travmo podprtim pristopom ter c) visoko kakovostnimi in vključujočimi učnimi orodji in tehnologijami.

Rezultati / Aktivnosti

  • Vzpostavitev spletne strani EU-GlobalAct Hub  
  • Učne dejavnosti: modul bo vključeval tri predmete, ki se izvajajo na FUDŠ: magistrski predmet Globalna varnost: izbirni predmet študijskega programa Medkulturni menedžment; magistrski predmet Izzivi globalizacije: obvezni predmet študijskega programa Medkulturni menedžment in izbirni predmet za študente Medijev in novinarstva; dodiplomski obvezni predmet Sodelovanje in pomoč v skupnosti, ki se izvaja na dveh študijskih programih: Socialni menedžment in Psihosocialna pomoč
  • Zbirke raziskovalnih in magistrskih del študentov
  • Znanstveni članek
  • Enajst dogodkov (paneli, tematska srečanja, delavnice, zaključna prireditev) z akademiki, študenti, oblikovalci politik in predstavniki civilne družbe; dva dogodka, namenjena in prilagojena javnosti o rezultatih dejavnosti
  • Medijske objave o projektnih dejavnostih
  • Poročilo o politikah (policy brief), povezanih z radikalizacijo, travmami in odpornostjo skupnosti