Predavatelji in asistenti

dr. Dejan Valentinčič

docent

Dejan Valentinčič

Sodeluje kot: Predavatelj

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: dejan.valentincic@fuds.si

Področje Raziskave: manjšinsko pravo in politike, migracijsko pravo in politike, sodobni migracijski tokovi, kroženje možganov, medetnična integracija, položaj Slovencev v zamejstvu in po svetu ter manjšin v Sloveniji

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Evropske javne politike, Osnove upravnega prava
2. stopnja – Migracije, Menedžment čezmejnega sodelovanja, Strategije evropskega povezovanja

Zunanje povezave:  /

Življenjepis:

Doc. dr. Dejan Valentinčič je primarno zaposlen kot pravnik na Okrožnem sodišču v Novi Gorici, dodatno pa še kot vodja Centra za družboslovno raziskovanje pri Ameriško slovenski izobraževalni fundaciji ASEF in prodekan Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove univerze. Pred tem je bil med marcem 2020 in junijem 2022 državni sekretar na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na Fakulteti za uporabne družbene študije je habilitiran kot docent za področje politologije, na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za državne in evropske študije pa kot docent za področje ustavnega prava in človekovih pravic.

Dejan Valentinčič (rojen 1987) je z odliko diplomiral in magistriral na Evropski pravni fakulteti, doktoriral pa na Fakulteti za uporabne družbene študije pod mentorstvom svetovno znanega sociologa ddr. Nikolaia Genova, zaslužnega profesorja Freie Universität Berlin in somentorstvom pravnika dr. Jerneja Letnarja Černiča. V preteklosti je bil zaposlen kot asistent na FDŠ, svetovalec v pravni službi Agencije RS za okolje, mladi raziskovalec na FUDŠ, sodniški pripravnik na Višjem sodišču Koper in sekretar v kabinetu dveh ministrov na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Še v času študija je bil tudi stažist v Evropskem parlamentu, tri poletja pa je preživel v Celovcu, kjer je bil počitniški sodelavec časopisa koroških Slovencev Nedelja. Vse od takrat kot publicist redno sodeluje s številnimi mediji v matici, zamejstvu in izseljenstvu. Aktiven je tudi v več nevladnih organizacijah.

Osrednja področja njegovega raziskovalnega, pedagoškega in publicističnega dela so manjšinsko pravo in politike, migracijsko pravo in politike, položaj Slovencev v zamejstvu in po svetu ter manjšin v Sloveniji, sodobni migracijski tokovi, kroženje možganov in medetnična integracija. Občasno deluje tudi kot mednarodni svetovalec za področje politik do diaspor in manjšin. Redno obiskuje slovenske skupnosti na vseh koncih sveta. Preko različnih projektov je do sedaj predaval in raziskoval na univerzah Harvard, Santa Clara in Cleveland State, vse ZDA ter na Pontificia Universidad Catolica Argentina v Buenos Airesu. Je avtor treh knjig, znanstvene monografije “Slovenci v Reziji? Pravni položaj in dejansko življenje slovenske jezikovne manjšine” (ki je izšla tudi v angleščini pod naslovom “Resia: A Valley and its People between Slovenian, Italian and its own Identity: The Legal Status and Actual State”), znanstvene monografije “Medetnična integracija v lokalnem okolju: primer Nove Gorice in Gorice” ter knjige o starosti slovenske politike Ivanu Omanju “Za naš dragi dom in rod” ter avtor številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov. Med leti 2019 in 2021 je bil nosilec ciljnega raziskovalnega projekta »Omilitev posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov«, trenutno (2022 – 2024) pa vodi ciljni raziskovalni projekt “Digitalna preobrazba slovenske izseljenske skupnosti v Združenih državah Amerike in Kanadi”.