Culinary Trail of the Ethnic and Local Cuisine in the Danube Region (Akronim Culinary Trail)

Naslov projekta: Culinary Trail of the Ethnic and Local Cuisine in the Danube Region (Akronim Culinary Trail)

Vodja projekta: Prof. dr. Borut Rončević

Razpis: 1. Poziv za 2021-2027 Interreg Danube Region programme
Financer: Sofinancer Interreg Danube Transnational Programme: ERDF sredstva;
Obdobje izvajanja: 30 mesecev
Začetek projekta:  1.1.2024
Zaključek projekta: 30.6.2026

Kontakt: culinary.trail@fuds.si
Spletna stran projekta: V izdelavi

Partnerji:

 • FUDŠ – Fakulteta za uporabne družbene študije,
 • SERDA – Sarajevo Economic Region Development Agency
 • REDASP – Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje
 • REGLO – Research Centre “Regional and Global Development
 • RAIS – City Development Agency East Sarajevo
 • RDA BKP – Regional Development Agency for Bjelasica, Komovi and Prokletije
 • CUAS – Carinthia University of Applied Sciences – non-profit limited liability company
 • HRC – Private Professional College HRC Culinary Academy Bulgaria, Ltd
 • VELEGS – Polytechnic “Nikola Tesla” in Gospić
 • EDHANCE+ – Edhance Plus o.p.s.
 • BCCI – Budapest Chamber of Commerce and Industry
 • SEZ – STEINBEIS 2I GMBH
 • ARoTT – Romanian Association for Technology Transfer and Innovation
 • NUSTPB – National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest
 • Rudolfovo Science and Technology Centre Novo mesto
 • TUKE – Technical University of Kosice
 • UPSC – “Ion Creanga” Pedagogical State University from Chisinau
 • LC Vivat Lex – Public organisation “Lawyers Club “Vivat Lex”
 • FIŠ – Faculty of Information Studies in Novo mesto

Kratek opis projekta:

Projekt “Culinary Trail” podpira program Interreg Danube / specifični cilj 3.3, s poudarkom na etnični (30 etničnih skupin, vključno z židovsko dediščino in močno marginaliziranimi romskimi skupnostmi) ter lokalni kulinarični dediščini, vključno z vinogradništvom. Osredotoča se tudi na geografsko oddaljene in nerazvite skupnosti, kar ponuja pomembne ekonomske priložnosti za podeželska območja in majhna naselja. Projekt bo uporabil kulinarično dediščino kot priložnost za revitalizacijo turizma, spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja, ustvarjanje zaposlitvenih priložnosti ter spodbujanje frugalnih in socialnih inovacij. Sodeloval bo z manjšinami in drugimi marginaliziranimi skupinami na podlagi mladosti, starosti, spola, invalidnosti itd.

Cilji projekta:

Cilj projekta je izboljšati povezovanje in sodelovanje med turističnimi destinacijami, storitvami, izdelki in deležniki, spodbujati kratke vrednostne verige ter promovirati kakovostne izdelke iz primarnega sektorja na območju Donave. Za dosego tega bo projekt:

 1. Zbral, digitaliziral in zaščitil kulinarično kulturno dediščino 30 etničnih skupin z digitalnim katalogom.
 2. Razvil transnacionalno kulinarično pot s več transnacionalnimi potmi, ki bodo zajemale območje Donave. Te poti bodo vključevale informacije o etnični in lokalni kulinarični dediščini ter omogočale multimedijsko doživetje preko digitalne komponente poti.
 3. Razvil transnacionalno strategijo za zaščito in razvoj etnične in lokalne kulinarične dediščine na območju Donave.
 4. Povezal izolirane in slabo vidne kulinarične izdelke v skupen tematski transnacionalni kulturni izdelek s poslovnim modelom, blagovno znamko in franšizo za območje Donave, vključno z letnim transnacionalnim kulinaričnim festivalom ter dvema prototipoma (majhna rečna ladja in majhna prenosna stojnica s hrano).
 5. Ustanovil skupni center za demonstracijo in usposabljanje z vso potrebno infrastrukturo za podporo lokalnim in transnacionalnim usposabljanjem ter demonstracijskim dejavnostim.
 6. Izvedel tri module za krepitev zmogljivosti (Etnična in lokalna kulinarična dediščina za mala podjetja, začetniki in napredne veščine someljeja za etnično kuhinjo na območju Donave) v fizični, spletni in hibridni obliki za usposabljanje 60 udeležencev med projektom.
 7. Ustanovil skupni center inovacij in politike za kulinarično pot z 14 središči (po eno v vsaki državi območja Donave), ki bo povezoval deležnike za spodbujanje trajnostnega turizma, izkoriščanje lokalnih virov in vrednostnih verig ter frugalnih in socialnih inovacij po zaključku projekta.
 8. Razvil 33 transnacionalnih načrtov ukrepanja, ki bodo zajemali 30 etničnih skupin iz vseh 14 držav območja Donave, ter načrt za nedavne migrantske skupine in za scenarije tveganj, kot sta Covid-19 in vojna na območju Ukrajine.

Rezultati / Aktivnosti:

Projekt bo pomembno prispeval k izvajanju EUSDR z razvojem treh rešitev, preizkušenih v sedmih pilotih. Sodelovalo bo 27 organizacij čez mejo (19 partnerskih organizacij in 8 povezanih strateških partnerjev), kar bo povečalo institucionalno zmogljivost 250 organizacij zaradi njihove udeležbe v sodelovalnih dejavnostih prek meje.

Culinary Trail bo aktivno vključeval različne ciljne skupine s področja območja Donave, vključno z nevladnimi organizacijami, lokalnimi podjetji, javnimi organi in akademskimi ustanovami. Projekt bo prispeval k razvoju turizma kot pomembnega razvojnega dejavnika za oddaljene podeželske skupnosti v območju Donave, še posebej v kontekstu aktualnih izzivov, kot sta Covid-19 in vojna na območju Ukrajine.

Le nekaj rezultatov projekta, omembe vredno: digitalini katalog kulinarične dediščine, razvoj transnacionalnih kulinaričnih poti, vzpostavitev skupnega centra za usposabljanje, razvoj transnacionalnih strategij, povečanje gospodarskih priložnosti na lokalni ravni, izboljšanje veščin lokalnih deležnikov in krepitev trajnostnega turizma. Projekt bi moral tudi prispevati k zmanjšanju socialnih razlik, spodbujati inovacije ter ustvarjati trajnostne koristi za sodelujoče skupnosti v Podonavski regiji.

Aktualno:

V okviru projekta smo se na spletnem srečanju, ki je potekalo 16. februarja 2024, predstavili različni partnerji iz 14 držav iz območja Podonavje. Sestanek se je začel z uvodnim nagovorom, kjer je prof. dr. Borut Rončević iz FUDŠ predstavil osnovne značilnosti in cilje projekta. Gospa Daniela Chiran iz SEZ je predstavila delo na PA8/WG/DTC, medtem ko je gospa Natalia Liholot iz Joint Secretariat Interreg Danube osvetlila pomen dobre ekipe in predstavila novo vizualno podobo projekta.

Nato so projektni partnerji predstavili partnerske organizacije, svojo vlogo in prispevek k projektu. Med njimi so bile izpostavljene organizacije.

Specifični cilji (SO) in dejavnosti znotraj treh glavnih ciljev projekta so bili predstavljeni v drugem delu sestanka. SO1 se osredotoča na varovanje kulinarične dediščine, SO2 na uspevanje kulinarične dediščine, medtem ko SO3 poudarja vlogo Culinary Trail projekta kot platforme za inovacije v kulinaričnem turizmu. Razpravljali smo o posameznih aktivnostih, od razvoja digitalnega kataloga kulinarične dediščine do vzpostavitve inovacijskega centra.

Sestanek smo nadaljevali s predstavitvijo načrtov za upravljanje projekta, komunikacijo in finančnim poročanjem za projekt. Poudarjen je bil pomen rednih mesečnih sestankov, spletnih platform za sodelovanje in natančnega finančnega poročanja. Sklenili smo z usklajenimi datumi za naslednje dogodke in pomembnimi informacijami o poročanju.

Celoten sestanek je odražal visoko stopnjo sodelovanja in zavezanosti vseh partnerjev k skupnemu cilju – ustvariti in uveljaviti Kulinarično Pot kot inovativno in trajnostno turistično destinacijo v regiji Donave.