COPE - Covering Cohesion Policy in Europe Training Materials for European Journalism Students

Naslov projekta: COPE – Covering Cohesion Policy in Europe Training Materials for European Journalism Students
Vodja projekta: Doc. dr. Petra Kleindienst

Financer: EU

Obdobje izvajanja: 12 mesecev
Začetek projekta: 01.07.2023
Zaključek projekta: 30.6.2024

Nosilni partner projekta: Dortmund University of Technology

Spletna stran projekta: tukaj

Kratek opis projekta:

Glavni rezultat projekta je celovit nabor 14 modulov, združenih v spletni tečaj (MOOC), ki omogoča pedagogom na področju novinarstva po vsej EU, da sistematično poučujejo študente novinarstva, da bi ti bolje razumeli delovanje institucij EU in kompleksne dimenzije dejstev o kohezijski politiki EU. Študenti novinarstva se bodo prav tako naučili, kako praktično prevesti to znanje v atraktivne, a hkrati kritične in na dejstvih temelječe tehnike poročanja z uporabo več medijev, ki nagovarjajo lokalno občinstvo. Tečaj bo zelo privlačen tudi za interna usposabljanja v evropskih medijskih hišah, ki nagovarjajo praktikante mladih novinarskih ekip. MOOC še posebej stremi k usposabljanju študentov novinarstva pri iskanju regionalnega vidika pri poročanju o EU, da bo poročanje relevantno za lokalno občinstvo in bo delovalo kot ‘nadzornik’ pri ocenjevanju porabe kohezijskih sredstev s strani lokalnih akterjev v regijah po EU. Da bi spodbujal čezmejno sodelovanje, MOOC ponuja pomoč študentom novinarstva pri sodelovalnih tehnikah glede poročanju o EU, pripravi ‘pitcha’ in pridobivanju povratnih informacij v MOOCovem LABu. Projekt sledi interdisciplinarnemu pristopu.

Cilji projekta:

Cilj projekta je zasnovati in izvesti večjezični množični odprti spletni tečaj (MOOC) v letih 2023 in 2024 z namenom usposabljanja evropskih študentov novinarstva za poročanje o temah, povezanih z EU. V ta namen se je konzorcij sedmih novinarskih inštitutov iz univerz v EU (v abecednem vrstnem redu: Belgija, Nemčija, Grčija, Poljska, Portugalska in Romunija) povezal z Evropskim združenjem za usposabljanje novinarjev (EJTA).

Rezultati / Aktivnosti

Aktualno:

Dolgo pričakovana elektronska knjiga “COPE – Covering Cohesion Policy in Europe Training Materials for European Journalism Students” je zdaj dostopna na spletni strani COPE, cope-journalism.eu, pod razdelkom “Education materials”. Knjiga je plod sodelovanja v projektu COPE, pri katerem Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) sodeluje kot projektni partner.

Avtorski tim, ki šteje 35 priznanih raziskovalcev in izkušenih novinarjev, je sooblikoval vsebino in razvil module angleške različice MOOC COPE.

Publikacija obsega 407 strani in podaja podrobna izobraževalna gradiva o manj raziskani temi poročanja o kohezijski politiki EU. Hkrati bralcu nudi vpogled v institucionalni okvir EU.

Dostop do publikacije omogoča QR koda: