Založba

Založniška dejavnost fakultete se odvija v okviru dveh založb:

Založba Vega d.o.o.

Leskoškova cesta 9d, 

1000 Ljubljana

tel.št. 059073460

e- naslov: [email protected]

Vega press LTD

NO.3, 12 Grand parade, Green Lanes,

London N4 1 J
 

Revije

 

Raziskave in razprave

Odgovorni urednik:

Matevž Tomšič, Fakulteta za uporabne družbene študije

 

 

Research in Social Change

Odgovorni urednik:

Borut Rončevič, Fakulteta za uporabne družbene študije