Založba

Založniška dejavnost fakultete se odvija v okviru dveh založb:

Založba Vega d.o.o.
Leskoškova cesta 9d, 
1000 Ljubljana

tel.št.: 051 628 995
e- naslov: info@zalozbavega.com

Vega press LTD
NO.3, 12 Grand parade, Green Lanes,
London N4 1 J

Revije

Raziskave in razprave

Odgovorni urednik:
Matevž Tomšič, Fakulteta za uporabne družbene študije

Research in Social Change

Odgovorni urednik:
Borut Rončevič, Fakulteta za uporabne družbene študije