Youth4 Open Innovation

Youth-4-Open-Innovation-Logo

Program: Erasmus+
Key Action: KA2

Trajanje projekta: 12 mesecev
Začetek projekta: 1. 11. 2020
Zaključek projekta: 31. 10. 2021

Uradna spletna stran projekta

Partnerstvo:
– FONDACIJA BIZNIS START – UP CENTAR BAR – BSC Bar, Črna gora (vodilni partner)
– Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica, Slovenija
– ZAKLADA ZA INOVACIJSKI I TEHNOLOSKI RAZVITAK -INTERA, Bosna in Hercegovina

Opis projekta:

Prvič po 2. svetovni vojni obstaja tveganje, da bo sedanja generacija mladih živela slabše kot njihovi starši. Socialno-ekonomska izključitev vodi do demokratične izključitve, posledično tudi do nižjega koriščenja možnosti preko programov mobilnost (kot npr. Erasmus+). Mladi, ki se soočajo z neenakostjo, so običajno manj aktivni državljani in imajo manj zaupanja v institucije. Zaposlitev je povezana z ekonomsko rastjo in z zmožnostjo podjetij, da se  smerjajo inovacije in razvoj novih produktov in storitev ter da dosegajo globalne trge. Podjetniške in inovativne veščine so zelo pomembne za študente, diplomate in mlade na sploh pri iskanju zaposlitve, zato bomo v projektu dali  oseben poudarek na razvoj tovrstnih veščin. Partnerji smo načrtovali ta projekt za to, da bi mladim ponudili boljše usposabljanje na področju podjetništva, IKT, inovacij in s tem pripomogli k povečanju njihovih odprtih inovacijskih zmogljivosti in izboljšanju učnih načrtov visokošolskih zavodov glede odprtih inovacij.

Cilj projekta je ponuditi možnost študentov da soustvarjajo in so razvijajo projekte za gospodarstvo in ostale organizacije z namenom spodbujanja inovativni idej v mednarodnem kontekstu. Projekt vključuje organizacije iz dveh držav Zahodnega Balkana (Črna gora in BiH) ter ene države EU (Slovenija). Specifični cilj projekta je dvigniti raven razumevanja deležnikov o uporabnosti koncepta odprtih inovacij (za spodbujanje inovativnega obnašanja mladih); razvoj in implementacija kurikuluma/usposabljanja za odprte inovacije, razvoj podjetniških veščin in problemskega učenja ter povečanja kapacitet mladih za odprte inovacije.

Aktualno:

1 .4. 2021 – Delavnica za razvoj kurikuluma o odprtih inovacijah

Vabimo vas na delavnico za razvoj kurikuluma o odprtih inovacijah, ki jo organizira FUDŠ v okviru aktivnosti projekta Youth 4 Open Innovation. Delavnica bo potekala 7., 8. in 9. aprila 2021 v okolju zoom. Več informacij in povezave na delavnice najdete v priloženem vabilu z agendo.

Cilj delavnice je izdelava kurikuluma o odprtih inovacijah, ki bo služil kot osnova za izdelavo študijskih programov v partnerskih institucijah iz Bosne in Hercegovine in Črne Gore ter tečajev za mlade, ki vstopajo na trg dela.

Če se želite delavnice udeležite, se prosim prijavite preko spletnega obrazca.

30. 3. 2021

28. 1. 2021 – Objavljen je poziv za MEDNARODNEGA EKSPERTA IZ PODROČJA IZDELAVE UČNIH NAČRTOV.
Več v priloženem pozivu.