Vpis 2024/2025

1. RAZPISI ZA VPIS 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Prijavni roki za vpis:

 1. prijavni rok: 20. 2. 2024 – 20. 3. 2024
 2. prijavni rok: 21. 8. 2024 – 27. 8. 2024
 3. rok za zapolnitev prostih vpisnih mest: v kolikor bodo po zaključku drugega prijavnega roka na visokošolskem zavodu še ostala prosta vpisna mesta, bo razpisan rok za njihovo zapolnitev, in sicer od 25. do 26. septembra 2024 do 19. ure.

Prijavni rok za vpis za vzporedni študij in za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje) bo določen v Skupnih določbah Razpisa 2024/25.

 1. prijavni rok: 20. 2.-30. 6. 2024
 2. prijavni rok: 10. 7.-8. 9. 2024
 3. prijavni rok: 15. 9.-25. 9. 2024

Prijavni rok za vpis za vzporedni študij in za vpis v višji letnik: od 1. 9. 2024 do 25. 9. 2024


Prijavni roki za vpis:

 1. prijavni rok: 20. 2.-30. 6. 2024
 2. prijavni rok: 10. 7.-8. 9. 2024
 3. prijavni rok: 15. 9.-25. 9. 2024

Prijavni rok za vpis za vzporedni študij in za vpis v višji letnik: od 1. 9. 2024 do 25. 9. 2024

Prijavni roki za vpis:

 1. prijavni rok: 20. 2. 2024 – 20. 3. 2024
 2. prijavni rok: 21. 8. 2024 – 27. 8. 2024
 3. rok za zapolnitev prostih vpisnih mest: v kolikor bodo po zaključku drugega prijavnega roka na visokošolskem zavodu še ostala prosta vpisna mesta, bo razpisan rok za njihovo zapolnitev, in sicer od 25. do 26. septembra 2024 do 10. ure.

Prijavni rok za vpis za vzporedni študij in za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje) bo določen v Skupnih določbah Razpisa 2024/25,


Prijavni rok vpis:
od 20. 2. 2024 do 25. 9. 2024

Za del študijskega programa Psihoterapevtska propedevtika se prijava za vpis odda preko naše spletne strani na povezavi(torej NE preko portala eVŠ). Prijavo za vpis podpišete in jo skupaj s prilogo (dokazilo o zaključeni predhodni – srednješolski – izobrazbi) pošljete na referat@fuds.si do zaključka prijavnega roka.

MAGISTRSKI ŠTUDIJ

Prijavni roki:

 1. prijavni rok: 8.4.2024 – 30. 6. 2024
 2. prijavni rok: 10. 7.-8. 9. 2024
 3. prijavni rok: 15. 9.-25. 9. 2024

Prijavni roki:

 1. prijavni rok: 8.4.2024 – 30. 6. 2024
 2. prijavni rok: 10. 7.-8. 9. 2024
 3. prijavni rok: 15. 9.-25. 9. 2024

Prijavni roki:

 1. prijavni rok: 20. 3.-30. 6. 2024
 2. prijavni rok: 10. 7.-8. 9. 2024
 3. prijavni rok: 15. 9.-25. 9. 2024

DOKTORSKI ŠTUDIJ

FUDŠ AKADEMIJA

Prijavni roki: PRIJAVE ZBIRAMO OD 20. 2. 2024 DO 25. 9. 2024.**

Na neformalno izobraževanje Mediji in novinarstvo v praksi se prijava za vpis odda preko naše spletne strani na povezavi (torej NE preko portala eVŠ). Prijavo za vpis podpišete in jo skupaj s prilogo (dokazilo o zaključeni predhodni – srednješolski – izobrazbi) pošljete na referat@fuds.si do zaključka prijavnega roka.

*Na neformalno izobraževanje se lahko prijavijo vsi. Posebna predznanja niso pogoj, ključno je zanimanje za vsebinsko področje in motivacija za pridobivanje znanja ter praktičnih veščin.

** Enoletno neformalno izobraževanje se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih kandidatov.

Prijavni roki: PRIJAVE ZBIRAMO OD 20. 2. 2024 DO 25. 9. 2024.**

Na neformalno izobraževanje Menedžment ljudi v organizacijah se prijava za vpis odda preko naše spletne strani na povezavi (torej NE preko portala eVŠ). Prijavo za vpis podpišete in jo skupaj s prilogo (dokazilo o zaključeni predhodni – srednješolski – izobrazbi) pošljete na referat@fuds.si do zaključka prijavnega roka.

*Na neformalno izobraževanje se lahko prijavijo vsi. Posebna predznanja niso pogoj, ključno je zanimanje za vsebinsko področje in motivacija za pridobivanje znanja ter praktičnih veščin.

** Enoletno neformalno izobraževanje se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih kandidatov.

2. POSTOPEK VPISA

V času prijavnega roka morate preko portala eVŠ za vse študijske programe FUDŠ (razen za Psihoterapevtsko propedevtiko in neformalna izobraževanja) oddati elektronsko prijavnico za vpis: http://portal.evs.gov.si/prijava/

V prijavno-sprejemnih postopkih za vpis za študijsko leto 2024/25 na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji se prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti preko informacijskega sistema eVŠ. Pristojni organ visokošolskega zavoda je dolžan pridobiti in preveriti dokazila, potrebna za prijavo za vpis in priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, kot je določeno s predpisi, ki urejajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev in dokumentacijo, ki mora biti priložena vlogi za priznavanje izobraževanja.

V postopkih uveljavljanja pravic ali obveznosti kandidatov iz prejšnjega odstavka komunikacija poteka izključno preko informacijskega sistema eVŠ. Šteje se, da je dokument kandidatu vročen drugi delovni dan po dnevu objave dokumenta v informacijskem sistemu eVŠ.

V primeru težav pri oddaji prijave si lahko:
 
– preberete navodila na povezavi
– pogledate videe preko YouTube

 

 • v primeru prijave na programe: Socialni menedžment (UN), Mediji in novinarstvo (VS), Medkulturni menedžment (MAG) in Mediji in novinarstvo (MAG) morate na prvem koraku/prvem okencu izbrati JAVNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD IN KONCESIJE, v primeru prijave na vse ostale programe morate izbrati ZASEBNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD
 • v primeru prijave na REDNA/BREZPLAČNA programa Socialni menedžment (UN) in Medkulturni menedžment (MAG) morate izbrati lokacijo NOVA GORICA (redno se lahko vpišete, če še niste bili 2-krat redno vpisani na tej stopnji oz. te stopnje nimate še zaključene)
 • v primeru, da je kandidat že diplomant FUDŠ in se na FUDŠ vpisuje na nov študijski program, dokazila o predhodno pridobljeni izobrazbi ni treba prilagati v eVŠ, saj podatek o tem pridobimo iz lastne evidence

Navedeni postopek vpisa velja tudi za tuje kandidate. Istočasno ob prijavi za vpis v eVŠ tuji kandidat odda tudi vlogo za nostrifikacijo. Sistem eVŠ kandidate vpraša, ali že imajo nostrifikacijo – v kolikor jo imajo, jo priložijo prijavi; v kolikor je nimajo, se jim odpre dodatno polje, v katerega vstavijo podatke o izobraževanju, za katerega želijo, da se jim naredi nostrifikacija (postopek potem naredimo na fakulteti). Referat vam bo odločbo o priznavanju izobraževanja poslal na e-mail ob povabilu na vpis.

DOKAZILA ob prijavi:

 • odda se neoverjena fotokopija dokazila. Svetujemo in priporočamo pa, da kandidati oddajo overjeno dokazilo, sicer se postopek vpisa lahko precej zavleče zaradi poizvedbe o verodostojnosti listine pri izdajatelju listine.
 • tujci obvezno oddate tudi kopijo/sken osebnega dokumenta.

SPLOŠNE INFORMACIJE ZA TUJCE:

 • EMŠO (Enotna matična številka občana)

EMŠO je osebna identifikacijska številka v Republiki Sloveniji (RS). Vpisuje se v uradne evidence in druge zbirke podatkov, če je tako predpisano z zakonom, upravljavec pa je dolžan navesti zakonsko podlago.
FUDŠ kreira študentu/-ki EMŠO z namenom vnosa študenta/-ke v sistem eVŠ (Evidenčni in analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji – eVŠ). Obvestilo o določitvi EMŠO vam referat pošlje na e-mail potem, ko ste že vpisani na fakulteto.

 • DAVČNA ŠTEVILKA V RS

Študenti, ki še nimate davčne številke v RS, jo morate pridobiti na Finančnem uradu RS in jo kasneje posredovati v referat. Kako pridobite davčno številko v RS, si lahko preberete na povezavi: https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/pridobitev_davcne_stevilke_za_tujca/

 • SLOVENSKI JEZIK

Znanje slovenskega jezika: za študij na FUDŠ se ne zahteva potrdila o znanju slovenskega jezika. Zaradi čimprejšnje integracije in uspešnega opravljanja študijskih obveznosti pa se močno priporoča, da se slovenskega jezika učite. Na voljo je veliko jezikovnih tečajev – tudi brezplačnih (npr. Center za slovenščino kot drugi tuji jezik https://centerslo.si/)

A) Jezik predavanj: večina poteka v slovenskem jeziku, za tuje študente pa se organizirajo dodatne konzultacije v angleškem jeziku, če tuji študenti ob vpisu (anketa) izrazijo interes za to.

B) PREBIVANJE V RS (VIZUM, ZDRAVSTVENO VARSTVO …): veliko koristnih informacij lahko preberete na spletni strani infotujci.si

3. DODATNE INFORMACIJE

Za več informacij nas pokličite na tel: 05 907 3461 ali pišite na vpisi@fuds.si.

V primeru tehničnih težav pri izpolnjevanju prijave se obrnite na EKC – Enotni kontaktni center od ponedeljka do petka med 8.00 in 22.00 preko kontaktov:
080 2002
– ekc@gov.si
– tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

POSEBNOST: kadarkoli med letom se v naše študijske programe lahko vključite kot občan. Več informacij o vpisu kot občan si lahko preberete tu.

V primeru vsebinskih vprašanj oz. za pomoč pri oddaji prijave se obrnite na ŠOS – Študentska organizacija Slovenije preko kontaktov:

064 179 197
info@podpora-vpis.si

4. INFORMATIVNI DNEVI 2024

Informativni dnevi bodo potekali od februarja do septembra 2024 v ONLINE obliki preko spletne platforme Zoom.

Vse informacije najdete na povezavi.

5. VPIS V VIŠJI LETNIK, ABSOLVENTSKI STAŽ, PONAVLJANJE LETNIKA ALI PODALJŠANJE STATUSA 2024/25

Bo potekal od 26. 7. do 30. 9. 2024 preko spletnega referata.

Vse informacije in navodila glede postopka vpisa najdete na spodnjih povezavah:

vpis v višji letnik DODIPLOMSKI študij

vpis v višji letnik MAGISTRSKI študij

vpis v višji letnik DOKTORSKI študij

nadaljevanje študija kot OBČAN

Pri vpisu/napredovanju v višji letnik se izrednim študentom 10 % popusta na šolnino ne obračuna, prav tako redni študenti niso oproščeni plačila drugih prispevkov za študij (ob vpisu).

Omenjene finančne ugodnosti so namreč namenjene samo novo vpisanim študentom.

PAKET STUDY+: možnost nakupa tudi v študijskem letu 2024/25. Več o paketu na povezavi.