Vpis 2021/2022

1. RAZPISI ZA VPIS 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ


Prijavni roki za vpis:
1. prijavni rok: 16. 2. 2021 do 19. 3. 2021
2. prijavni rok: 20. 8. 2021 do 27. 8. 2021

Rok za zapolnitev prostih vpisnih mest:  23. in 24. 9. 2021 do 12. ure

Prijavni rok za vpis za diplomante, za vzporedni študij in za vpis v višji letnik: od 1. 9. 2021 do 17. 9. 2021

UGODNOST!
Kandidati, ki bodo prijave oddali v 1. prijavnem roku (in se vpisali do 15. 8. 2021), bodo v primeru vpisa na REDNI študij oproščeni plačila vpisnine 49,00 eur, v primeru vpisa na IZREDNI študij pa jim bo pri plačilu šolnine obračunan 10-% popust!


Prijavni roki za vpis:
1. prijavni rok: od 17. 2. 2021 do 30. 6. 2021
2. prijavni rok: od 1. 7. 2021 do 15. 9. 2021
3. prijavni rok: od 16. 9. 2021 do 28. 9. 2021

Rok za zapolnitev prostih vpisnih mest:  29. in 30. 9. 2021 do 12. ure

Prijavni rok za vpis za diplomante, za vzporedni študij in za vpis v višji letnik: od 1. 9. 2021 do 28. 9. 2021

UGODNOST!
Kandidatom, ki bodo prijave oddali do vključno 30. 6. 2021 (in se vpisali do 15. 8. 2021), bo pri plačilu šolnine obračunan 10-% popust!


Prijavni roki za vpis:
1. prijavni rok: od 17. 2. 2021 do 30. 6. 2021
2. prijavni rok: od 1. 7. 2021 do 15. 9. 2021
3. prijavni rok: od 16. 9. 2021 do 28. 9. 2021

Rok za zapolnitev prostih vpisnih mest:  29. in 30. 9. 2021 do 12. ure

Prijavni rok za vpis za diplomante, za vzporedni študij in za vpis v višji letnik: od 1. 9. 2021 do 28. 9. 2021

UGODNOST!
Kandidatom, ki bodo prijave oddali do vključno 30. 6. 2021 (in se vpisali do 15. 8. 2021), bo pri plačilu šolnine obračunan 10-% popust!


Prijavni rok vpis:
od 17. 2. 2021 do 28. 9. 2021

UGODNOST!
Kandidatom, ki bodo prijave oddali do vključno 30. 6. 2021 (in se vpisali do 15. 8. 2021), bo pri plačilu šolnine obračunan 10-% popust!

Za del študijskega programa Psihoterapevtska propedevtika se prijava za vpis odda preko naše spletne strani na povezavi (torej NE preko portala eVŠ).

MAGISTRSKI ŠTUDIJ

Prijavni roki:
1. prijavni rok: od 1. 4. do 30. 6. 2021
2. prijavni rok: od 1. 7. do 15. 9. 2021
3. prijavni rok: od 16. 9. do 28. 9. 2021

Rok za zapolnitev prostih vpisnih mest: 29. in 30. 9. 2021 do 12. ure.

UGODNOST!
Kandidati, ki bodo prijave oddali do vključno 30. 6. 2021 (in se vpisali do 15. 8. 2021), bodo v primeru vpisa na REDNI študij oproščeni plačila vpisnine 49,00 eur, v primeru vpisa na IZREDNI študij pa jim bo pri plačilu šolnine obračunan 10-% popust!


Prijavni roki:

1. prijavni rok: od 16. 3. do 30. 6. 2021
2. prijavni rok: od 1. 7. do 15. 9. 2021
3. prijavni rok: od 16. 9. do 28. 9. 2021

Rok za zapolnitev prostih vpisnih mest: 29. in 30.9.2021 do 12. ure.

UGODNOST!
Kandidatom, ki bodo prijave oddali do vključno 30. 6. 2021 (in se vpisali do 15. 8. 2021), bo pri plačilu šolnine obračunan 10-% popust!

DOKTORSKI ŠTUDIJ

Prijavni roki:
1. prijavni rok: od 16. 3. do 30. 6. 2021
2. prijavni rok: od 1. 7. do 15. 9. 2021
3. prijavni rok: od 16. 9. do 28. 9. 2021

Rok za zapolnitev prostih vpisnih mest: 29. in 30.9.2021 do 12. ure.

UGODNOST!
Kandidatom, ki bodo prijave oddali do vključno 30. 6. 2021 (in se vpisali do 15. 8. 2021), bo pri plačilu šolnine obračunan 10-% popust!

2. POSTOPEK VPISA

V času prijavnega roka morate preko portala eVŠ za vse študijske programe FUDŠ (razen za Psihoterapevtsko propedevtiko) oddati elektronsko prijavnico za vpis: http://portal.evs.gov.si/prijava/

Ne glede na določbe predpisov, ki urejajo izvedbo prijavno-sprejemnih postopkov za vpis, se v prijavno-sprejemnih postopkih za vpis za študijsko leto 2021/2022 na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti preko informacijskega sistema eVŠ, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti. Pristojni organ visokošolskega zavoda je dolžan pridobiti in preveriti dokazila, potrebna za prijavo za vpis in priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, kot je določeno s predpisi, ki urejajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev in dokumentacijo, ki mora biti priložena vlogi za priznavanje izobraževanja.

V postopkih uveljavljanja pravic ali obveznosti kandidatov iz prejšnjega odstavka komunikacija poteka pisno ali prek informacijskega sistema eVŠ. Šteje se, da je dokument kandidatu vročen drugi delovni dan po dnevu objave dokumenta v informacijskem sistemu eVŠ oziroma peti delovni dan v primeru odpreme po pošti.

V primeru težav pri oddaji prijave si lahko preberete navodila za oddajo prijave na sledeči povezavi.

 • v primeru prijave na programa Socialni menedžment (UN) in Medkulturni menedžment morate na prvem koraku/prvem okencu izbrati JAVNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD, v primeru prijave na vse ostale programe morate izbrati ZASEBNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD

 • v primeru prijave na REDNI/BREZPLAČEN študij morate izbrati lokacijo NOVA GORICA (redno se lahko vpišete, če še niste bili 2-krat redno vpisani na tej stopnji oz. te stopnje nimate še zaključene)

Navedeni postopek vpisa velja tudi za tuje kandidate. Istočasno ob prijavi za vpis v eVŠ tuji kandidat odda tudi vlogo za nostrifikacijo. Sistem eVŠ kandidate vpraša, ali že imajo nostrifikacijo – v kolikor jo imajo, jo priložijo prijavi; v kolikor je nimajo, se jim odpre dodatno polje, v katerega vstavijo podatke o izobraževanju, za katerega želijo, da se jim naredi nostrifikacija (postopek potem naredimo na fakulteti). Referat vam bo odločbo o priznavanju izobraževanja poslal na e-mail ob povabilu na vpis.

DOKAZILA ob prijavi: odda se neoverjena fotokopija dokazila. Svetujemo in priporočamo pa, da kandidati oddajo overjeno dokazilo, sicer se postopek vpisa lahko precej zavleče zaradi poizvedbe o verodostojnosti listine pri izdajatelju listine.


SPLOŠNE INFORMACIJE ZA TUJCE:

 • EMŠO (Enotna matična številka občana)

EMŠO je osebna identifikacijska številka v Republiki Sloveniji (RS). Vpisuje se v uradne evidence in druge zbirke podatkov, če je tako predpisano z zakonom, upravljavec pa je dolžan navesti zakonsko podlago.
FUDŠ kreira študentu/-ki EMŠO z namenom vnosa študenta/-ke v sistem eVŠ (Evidenčni in analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji – eVŠ). Obvestilo o določitvi EMŠO vam referat pošlje na e-mail potem, ko ste že vpisani na fakulteto.

 • DAVČNA ŠTEVILKA V RS

Študenti, ki še nimate davčne številke v RS, jo morate pridobiti na Finančnem uradu RS in jo kasneje posredovati v referat. Kako pridobite davčno številko v RS, si lahko preberete na povezavi: https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/pridobitev_davcne_stevilke_za_tujca/

 • SLOVENSKI JEZIK

Znanje slovenskega jezika: za študij na FUDŠ se ne zahteva potrdila o znanju slovenskega jezika. Zaradi čimprejšnje integracije in uspešnega opravljanja študijskih obveznosti pa se močno priporoča, da se slovenskega jezika učite. Na voljo je veliko jezikovnih tečajev – tudi brezplačnih (npr. Center za slovenščino kot drugi tuji jezik https://centerslo.si/)

A) Jezik predavanj: v primeru, da je v letnik vpisan tuji študent, se predavanja na FUDŠ praviloma lahko organizirajo na način: blok 5 ur predavanj se razdeli tako, da se 4 ure predava v slovenščini, 5. ura pa je namenjena povzetku v angleščini.

B) PREBIVANJE V RS (VIZUM, ZDRAVSTVENO VARSTVO …): veliko koristnih informacij lahko preberete na spletni strani infotujci.si

3. DODATNE INFORMACIJE

Za več informacij naspokličite na tel: 05 907 3461 ali pišite na [email protected].

V primeru tehničnih težav pri izpolnjevanju prijave se obrnite na EKC – Enotni kontaktni center od ponedeljka do petka med 8.00 in 22.00 preko kontaktov:
080 2002
– [email protected]

POSEBNOST: kadarkoli med letom se v naše študijske programe lahko vključite kot občan. Več informacij o vpisu kot občan si lahko preberete tu.

V kratkem bomo na tem mestu objavili tudi VIDEO, ki prikazuje postopek oddajanja prijave v spletnem portalu eVŠ!

4. INFORMATIVNI DNEVI 2021

Informativni dnevi bodo potekali na Gregorčičevi 19 v Novi Gorici
in na Leskoškovi 9/e v Ljubljani:

ZA DODIPLOMSKI IN MAGISTRSKI ŠTUDIJ

 • petek, 12. 2. 2021, ob 10.00 in ob 17.00 (1. in 2. stopnja) – ONLINE izvedba
 • sobota, 13. 2. 2021, ob 10.00 (1. in 2. stopnja) – ONLINE izvedba
 • četrtek, 27. 5. 2021 ob 17.00 (1. in 2. stopnja) – ONLINE izvedba
 • četrtek, 19. 8. 2021 ob 17.00 (1. in 2. stopnja) – ONLINE izvedba
 • četrtek, 16. 9. 2021 ob 17.00 (1. in 2. stopnja) – ONLINE izvedba
 • sreda, 22. 9. 2021 ob 17.  uri (dodatni info dan) – ONLINE izvedba

Po potrebi bodo informativni dnevi potekali na daljavo.


ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ

 • petek, 28. 5. 2021 ob 17.00 (doktorski študij) – ONLINE izvedba
 • četrtek, 1. 9. 2021 ob 17.00 (doktorski študij) – ONLINE izvedba
 • sreda, 22. 9. 2021 ob 17.  uri (dodatni info dan) – ONLINE izvedba

Po potrebi bodo informativni dnevi potekali na daljavo.

5. VPIS V VIŠJI LETNIK, ABSOLVENTSKI STAŽ, PONAVLJANJE LETNIKA ALI PODALJŠANJE STATUSA 2021/22

Bo potekal od 26. 7. do 30. 9. 2021. Vse informacije o postopku vpisa si preberite v spodnjih datotekah. V primeru dodatnih vprašanj kontaktirajte [email protected]
 

NOVOST: v študijskem letu 2021/22 fakulteta ponuja novo možnost, in sicer t. i. paket STUDY+. Z nakupom tega paketa v vrednosti 300,00 eur, ki ga boste v enkratnem znesku plačali ob vpisu, boste pridobili nekatere ugodnosti oz. storitve, ki vam bodo v veliko pomoč pri študiju (možnost celoletnega ogleda posnetkov predavanj in vaj; možnost udeležbe pri nekaterih aktivnosti v okviru študijskega procesa preko IKT sredstev). Velja za redne in izredne študente. V kolikor boste paket naročili, se vam bodo ob tiskanju vpisnega lista natisnili tudi 3 izvodi pogodbe, ki jih morate podpisati.

POMEMBNO OBVESTILO: v lanskem študijskem letu je bilo mogoče na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) status podaljšati iz naslova epidemije. S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo dne 19. 7. 2021 prejeli obvestilo, da statusa iz naslova epidemije v študijskem letu 2021/22 ne bo mogoče podaljševati.