Vloga karantene zaradi COVID-19 na glasbeno industrijo v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini

Vodji projekta: 

dr. Andrej Raspor, dr. Petra Kleindienst

Andrej Raspor_2021
doc. dr. Petra Kleindienst

Financer: ARRS

Razpis: Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2021 – 2022

Obdobje izvajanja: 2021 – 2023
Začetek projekta: 1.7.2021
Zaključek projekta: 30. 9. 2023

Partnerstvo: FUDŠ, OIKOS Istraživački centar

Kratek opis projekta:

V raziskavi preverjamo vpliv virusa COVID-19 na kreativni sektor, v katerem deluje na milijone ljudi po vsem svetu, segment pa se dotika vseh por javnega življenja. Poleg turističnega, je bil prav ta sektor zaradi omejitev najbolj prizadet.

Cilji projekta

Glavni cilj projekta je raziskati posledice virusa COVID-19 na glasbeno industrijo v Sloveniji in Bosni in Hercegovini ter preučiti možnosti uporabe IKT in poiskati nove poslovne modele v tem sektorju.

Rezultati / Aktivnosti:

Slovenski del raziskave vodi dr. Andrej Raspor.

V primeru vprašanj smo vam na voljo: andrej.raspor@t-2.si.

Aktualno:

V okviru Bilateralnega projekta vas naprošamo če lahko izpolonite anketo https://www.1ka.si/a/1c4d9a69

S pričujočo raziskavo, ki je del bilateralnega projekta med Slovenijo in Bosno in Hercegovino, želimo natančno ovrednotiti vpliv pandemije Covid-19 na deležnike v glasbeni industriji, saj gre za ene najpomembnejših kreatorjev kulturnega okolja. Želimo pobliže spoznati vaše občutke in težave s katerimi ste se soočali v času, ko so vam bili nastopi onemogočeni. Prav tako nas zanima kakšne posledice je to pustilo v vas in ali je vplivalo na vaše bodoče odločitve.

Prosimo vas da na navedena vprašanja odgovorite čim bolj pošteno, saj bodo le tako rezultati potencialno uporabni tudi s strani zakonodajalca s ciljem izboljšanja stanja.

Anketa je popolnoma anonimna in vam ne bo vzela več kot 10 minut časa. Vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo za pomoč.