Predavatelji in asistenti

mag. Barbara Kobal Tomc

višja predavateljica

Barbara Kobal Tomc_2020

Sodeluje kot:  Predavatelj

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: barbara.kobal@guest.arnes.si

Telefon: /

Področje Raziskave: socialna politika, socialno varstvo, družinska politika, invalidsko varstvo in dolgotrajna oskrba

Sodelovanje pri predmetih:Sociologija socialne politike, Študijska praksa za področje socialnega menedžmenta 

Zunanje povezave: /

Življenjepis:

Mag. Barbara Kobal Tomc je raziskovalka in predavateljica na področju socialne politike, socialnega varstva, družinske politike, invalidskega varstva in dolgotrajne oskrbe. Po diplomi iz sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, se je kot raziskovalka zaposlila na Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, ki ga trenutno tudi vodi. Na raziskovalnem področju se povezuje z mnogimi domačimi in tujimi strokovnimi, uporabniškimi in izobraževanimi organizacijami. Njeno raziskovalno delo izkazuje bogata bibliografija. Več let predava na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, kjer je nosilka predmetov »Sociologija socialne politike« ter »Študijska praksa za področje socialnega menedžmenta«. Raziskovalno in pedagoško delo pa povezuje z delom v skupnosti in v različnih strokovnih skupinah. Že več mandatov je članica Strokovnega sveta za socialno varstvo pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter članica Sveta za invalide Republike Slovenije. Kot strokovnjakinja sodeluje v različnih delovnih skupinah za vzpostavitev in prenovo zakonodaje ter snovanje strateških dokumentov s področja socialnega, družinskega in invalidskega varstva ter s področja dolgotrajne oskrbe. Leta 2018 je bila izvoljena za podpredsednico Socialne zbornice Slovenije.