Trajnostni razvoj in odgovornost

To je najnovejši raziskovalni program na FUDŠ, ki izkorišča vznemirljivo priložnost za spopadanje ene najbolj aktualnih tem današnjega časa, ki naj bi še bolj naraščala v svoji pomembnosti. Organiziran je okoli raziskovalnega projekta “Spodbujanje družbene in okoljske odgovornosti”, ki ga podpira Slovenska Nacionalna raziskovalna agencija (ARRS) in Jean Monnet Chair “European Governance for Sustainable Development”, ki ga podpira program EU Erasmus +. Izhaja tudi iz rezultatov Srednje Evrope in Jadransko-jonskih programov Interreg in drugih projektov, ki se ukvarjajo s socialnim podjetništvom, integracijo priseljencev in trajnostnim turizmom. Tesno je povezano tudi z delom programa menedžmenta družbenih transformacij (MOST) v okviru UNESCO  in mednarodne raziskovalne mreže, ki se ukvarja z družbenimi preobrazbami v okviru Evropskega sociološkega združenja.

Potreba po združitvi gospodarske blaginje z odgovornostjo za ohranjanje naravnega okolja in socialno solidarnostjo, postaja vse pomembnejši izziv: za posameznike v vsakdanjem življenju, za podjetnike in menedžerje, za odločevalce in druge zaposlene v javnem sektorju, za aktivne člani nevladnih organizacij (NVO) na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Raziskovalni program pozdravlja kombinacije socioloških perspektiv z antropologijo, psihologijo, ekonomijo, politologijo in drugih disciplin. Družbene akcije in strukture postavlja v kontekst naravnega  okolja in tehnološkega razvoja.

Program izhaja iz različnih teoretičnih pristopov, kot so kritični realizem, teorija socialnih sistemov, teorija načrtnega vedenja, kulturna politična ekonomija… Vključuje kvalitativne, kvantitativne in mešane raziskovalne metode, ki temeljijo na obsežnih podatkih, zbranih s prejšnjimi raziskavami.

Vodja raziskovalnega programa: Prof. dr. Matej Makarovič

Matej Makarovič

Člani:

Izr. prof. dr. Tea Golob

dr. Janja Mikulan Kildi

dr. Klavdija Zorec