Postani študent FUDŠ!

Fakulteta za uporabne družbene študije ponuja vrhunska znanja iz področja družboslovja, medijev  in psihosocialne pomoči. Izberi si svoj idealen študijski program in pridobi vsa potrebna znanja za uspešen nastop na trgu dela.

ŠOLA ZA MENEDŽMENT

Šola za menedžment ponuja dva dodiplomska in en magistrski študijski program s področja družboslovja in managementa. Člani naše fakultete so strokovnjaki na svojih področjih, z bogatimi izkušnjami v industriji in zavezanostjo k odličnosti pri poučevanju. Naš kurikulum je zasnovan za pripravo študentov na vodilne vloge v različnih panogah, s poudarkom na uporabi v resničnem svetu in razvoju praktičnih veščin.

ŠOLA ZA MEDIJE IN KOMUNICIRANJE

Študijski programi šole za medije in komunikacije pokrivajo širok spekter disciplin, med drugim novinarstvo, odnose z javnostmi, medijske študije, medijsko produkcijo in strateško komuniciranje. Člani naše fakultete so strokovnjaki na svojih področjih, z bogatimi strokovnimi izkušnjami in zavezanostjo k odličnosti pri poučevanju. Naši študenti imajo koristi od različnih priložnosti za raznoliko učenje, vključno s študijsko prakso, terenskim delom in projekti iz resničnega sveta, ki jih pripravljajo na uspešne kariere v medijski in komunikacijski industriji.

Barbara Muhič

DOSTOPNA FAKULTETA

5/5

»Široka ponudba študijskih programov, odprtost profesorjev, tutorstvo in pomoč ter povezovanje med študenti je prava odločitev za izbiro študija na FUDŠ.«

Barbara Muhič, 2. letnik Psihosocialno svetovanje

Lorena Furlan medkulturni menedžment

ŠTUDIJ S ŠIRINO

5/5

»Za nadaljevanje študija na FUDŠ sem se odločila zaradi želje po raziskovanju in nadgradnji že pridobljenega znanja. Študij nudi dodatno širino in je stalno v stiku s časom!«

Lorena Furlan, 2. letnik Medkulturni menedžment

Peter_Ferfoglia

PRAKTIČNA IN UPORABNA ZNANJA

5/5

»...veselim se usmeritve FUDŠ v visokonivojsko in predvsem praktično uporabno znanstveno raziskovanje že od začetka doktorskega študija, kar je prava redkost našega obmejnega in tudi širšega okolja..«

Peter Ferfoglia, 2. letnik Sociologija

ŠOLA ZA PSIHOSOCIALNO POMOČ IN SVETOVANJE

Študijski programi šole za psihosocialno pomoč in svetovanje se osredotočajo na zagotavljanje študentom znanja in veščine za podporo posameznikom, družinam in skupnostim pri obravnavanju izzivov duševnega zdravja in spodbujanju pozitivnega duševnega zdravja. Predavatelji naše fakultete so strokovnjaki na svojih področjih. Naši študenti imajo koristi od različnih priložnosti za poglobljeno učenje, vključno s študijsko prakso, prakštičnim delom in projekti v resničnem svetu, ki jih pripravijo na uspešne kariere svetovalcev, terapevtov in drugih strokovnjakov za duševno zdravje.

DOKTORSKA ŠOLA

Ste pripravljeni popeljati svojo izobrazbo in kariero na višjo raven? Naša doktorska šola ponuja napredne raziskovalne in študijske priložnosti na področjih družboslovja s prilagodljivimi programi, oblikovanimi tako, da ustrezajo vašemu zasedenemu urniku. Naša ugledna šola vas bo podpirala in vodila pri uresničevanju vaših raziskovalnih interesov in prizadevanju za pridobitev doktorata. Pridružite se naši skupnosti učenjakov in napredujte v svoji karieri z diplomo doktorske šole.

Potrebuješ več informacij pred končno odločitvijo?

Study+ paket

Želiš opravljati študij in študijske obveznosti iz udobja svojega doma? Potem je paket Study+ pravi zate.

Z nakupom paketa Study +, boste poleg prijaznega osebja na fakulteti, ki vam je vedno pripravljeno nuditi podporo pri študiju, namreč pridobili naslednje ugodnosti:

a) možnost neposredne udeležbe večine predavanj in vaj preko IKT sredstev (Zoom),  z izjemo nekaterih predavanj, vaj in seminarjev, katerih neposredno spremljanje preko IKT sredstev ni mogoče (npr. vaje, ki se izvajajo na terenu; vaje, katerih narava izvedbe ne omogoča neposrednega spremljanja preko IKT sredstev; vaje, pri katerih je fizična prisotnost študentov nujna za zagotavljanje kompetenc in učnih izidov, predvidenih s študijskim programom; vaje, pri katerih neposredno spremljanje preko IKT sredstev ni mogoče zaradi varstva zasebnosti  ipd.)

b) možnost celoletnega ogleda posnetkov večine predavanj in vaj, z izjemo nekaterih predavanj, vaj in seminarjev, katerih snemanje ni mogoče (npr. vaje, ki se izvajajo na terenu; vaje, ki se ne snemajo iz razloga varstva zasebnosti ipd.) 

c) možnost opravljanja izpitov preko IKT sredstev (Zoom oz. spletna učilnica Moodle)

Potrebuješ pomoč?

Dovoli, da sodelavec/ka iz referata stopi v kontakt s teboj.