Teme zaključnih nalog

Dne 29.11.2023 je Senat FUDŠ sprejel teme diplomskih in magistrskih nalog za študijsko leto 2023/2024, ki si jih lahko preberete na povezavi

Temo si lahko študent izbere tudi sam in jo predlaga na Obrazcu – Prijava teme diplomske in magistrske naloge. Obrazec se odda elektronsko, preko spletnega referata. Poleg teme lahko kandidat predlaga tudi mentorja.

Postopek prijave teme diplomske in magistrske naloge je opisan v Pravilniku o diplomski in magistrski nalogi.

Tema diplomske in magistrske naloge velja 2 leti od potrditve naslova. V kolikor študent v tem času ne predloži diplomske oz. magistrske naloge, mora zaprositi za podaljšanje teme. To stori na pripadajočem obrazcu.

OPOZORILO: veljavnost teme ni enako kot veljavnost statusa študenta. Status študenta je vezan na posamezno študijsko leto. Ko status študenta poteče, postanete študent brez statusa (pavzer) in morate zaključno nalogo z zagovorom plačati.

Obvestilo o (javni) dostopnosti zaključnega dela:
Študentje imajo možnost enoletne nedostopnost zaključnega dela iz razlogov: zaščita poslovnih skrivnosti, zaščite rezultatov zaradi uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, zagotavljanja varnosti ljudi in narave in varovanja tajnih podatkov. 
Študentom svetujemo premislek pri izbiri naslova in tematike zaključnega dela, saj bo delo po enoletnem preteku prosto dostopno v knjižnici in elektronski obliki v REVIS-u (repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih organizacij).