Teme zaključnih nalog

Dne 23.11.2022 je Senat FUDŠ sprejel teme diplomskih in magistrskih nalog za študijsko leto 2022/2023, ki si jih lahko preberete na povezavi.

Temo si lahko študent izbere tudi sam in jo predlaga na Obrazcu – Prijava teme diplomske in magistrske naloge. Poleg teme lahko kandidat predlaga tudi mentorja.

Postopek prijave teme diplomske in magistrske naloge je opisan v Pravilniku o diplomski in magistrski nalogi.

Tema diplomske in magistrske naloge velja 2 leti od potrditve naslova. V kolikor študent v tem času ne predloži diplomske oz. magistrske naloge, mora zaprositi za podaljšanje teme. To stori na pripadajočem obrazcu.