Vpis kot občan

Kaj pomeni biti vpisan kot občan?

Občan je oseba, ki nima statusa študenta , kar pomeni, da tudi nima študentskih pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta, želi pa opravljati študijske obveznosti, določene s študijskimi programi fakultete.
Oseba lahko kot občan opravlja študijske obveznosti pri predmetih posameznega študijskega programa prve (1.), druge (2.) oziroma tretje (3.) stopnje ter diferencialne predmete, ki so pogoj za vpis v posamezni študijski program.
Občan ima glede opravljanja posameznih študijskih obveznosti enake pravice in dolžnosti, kot veljajo za študente te fakultete. V kolikor s tem pravilnikom pravice in obveznosti občana niso posebej določene, se za občana smiselno uporabljajo veljavni pravilniki fakultete.

Bi si želeli opraviti samo določene predmete iz študijskih programov ali pa bi si želeli čim prej opraviti diferencialne izpite, ki so pogoj za vpis na željeni program?

V tem primeru se lahko na Fakulteto za uporabne družbene študije (v nadaljevanju: fakulteta) kadarkoli med letom vpišete kot občan.

VPIS – Kako se vpišem kot občan? 

a) Izpolnite prijavo občana, natisnite jo in podpišite. V kolikor se prijavljate na diferencialne izpite, sledite navodilom na povezavi.
b) Priložite dokazilo o zaključeni izobrazbi (trenutno zadostuje samo fotokopija).
c) Prijavo z dokazilom pošljete na sedež fakultete na naslov:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica

ali

skenirano na e-naslov: [email protected]

Na podlagi prejete dokumentacije vas fakulteta povabi na vpis. Ob povabilu na vpis prejmete uporabniško ime in geslo za dostop do le-tega. V spletnem referatu morate vpisni list izpolniti, podpisati in skupaj s pogodbami, ki se natisnejo ob tiskanju vpisnega lista, poslati na fakulteto. 

Ob vpisu boste prejeli tudi uporabniško ime in geslo za dostop do spletne učilnice Moodle, v kateri so objavljena gradiva in posnetki predavanj in vaj.

Na izpite se občani prijavljate preko spletnega referata na zavihku IZPITI – PRIJAVA NA IZPIT. Nekaj dni pred izpitom boste po e-mailu prejeli račun za plačilo izpita.

Prijava na izpit je možna do najkasneje 4 delovne dni pred izpitnim rokom, odjava od izpita pa do najkasneje 3 delovne dni pred izpitnim rokom.

Cena se določi na osnovi ovrednotenja posameznega predmeta s kreditnimi točkami. V ceno je všteto trikratno opravljanje izpita.

Diferencialni izpiti na dodiplomskem študiju znašajo: 130,00 eur; na podiplomskem pa znašajo 150,00 eur.
Cena posameznih obveznih in izbirnih predmetov, ki bi jih radi opravili iz posameznega študijskega programa, se določi na osnovi ovrednotenja posameznega predmeta s kreditnimi točkami.

Vrednost  1 kreditne točke (KT) na posameznih študijskih programih:

  • Uporabne družbene študije (UN) / Socialni menedžment (UN) = 33,17 EUR
  • Socialni menedžment (VS) = 33,17 EUR
  • Psihosocialna pomoč (VS) = 49,83 EUR
  • Medkulturni menedžment (MAG) = 36,50 EUR
  • Psihosocialno svetovanje (MAG) = 53,33 EUR
  • Sociologija (DR) = 44,83 EUR

Primer izračuna cene posameznega predmeta.
Želim opraviti izpit na magistrskem študiju Medkulturni menedžment, predmet Uvod v raziskovanje, ki je ovrednoten s 4 KT.
V tem primeru znaša 1 KT 36,50 eur. Vrednost izpita tako znaša 4 KT X 36,50 eur = 146,00 eur. Plačilo posameznih izpitov se izvede pred vsakim razpisanim izpitnim rokom.

 

Izpit lahko poravnate na dva načina:

a) kot samoplačnik
b) če bo plačnik stroškov podjetje, nam boste na elektronski naslov: [email protected] posredovali vse podatke podjetja za izstavitev računa (popolni naziv, naslov in davčno številko).

Postopek:

a) Izpolnite prijavo občana, natisnite jo in podpišite.
b) Priložite dokazilo o zaključeni izobrazbi (overjeno na upravni enoti).
c) Prijavo z dokazilom pošljete na sedež fakuletete na naslov:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica

V kolikor se želite izpisati kot občan (najpogosteje zato, ker nadaljujete študij kot študent), morate izpolniti izpisnico za občana in jo poslati na sedež fakultete.

Več o vpisu kot občan na FUDŠ si lahko preberete v Pravilniku o vključitvi v izobraževanje in opravljanje študijskih obveznosti.

Ali lahko občan zaključi študij?

Občan ne more dokončati celotnega študijskega programa in pridobiti javno veljavne izobrazbe, ne da bi bil vanj vpisan kot študent. V kolikor želi občan zaključiti študij kot študent in pridobiti javno veljavno izobrazbo, se mora obvezno vpisati kot študent vsaj v zaključni letnik določenega študijskega programa, pri čemer mora 60 % študijskih obveznosti zaključnega letnika (brez zaključnega dela) opraviti kot študent.

Ali lahko občan uveljavi obveznosti ob vpisu kot študent? Kako to stori?

V kolikor želi občan opravljene študijske obveznosti uveljavljati ob vpisu kot študent, mora ob prijavi priložiti potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih kot občan. Na podlagi tega potrdila se vrednost opravljenih obveznosti odšteje od vrednosti šolnine. Ob vpisu je občan oproščen stroškov postopka priznavanja opravljenih obveznosti.

Kakšni so pogoji za vključitev v študij kot občan?

Oseba se lahko kot občan vključi v izobraževanje v študijske programe prve (1.), druge (2.) oziroma tretje (3.) stopnje, če izpolnjuje pogoje za vpis na študij prve (1.), druge (2.) oziroma tretje (3.) stopnje.

Pogoji za vpis so navedeni pri opisih posameznih programih.

Kakšni so pogoji za dokončanje študijskih obveznosti?

Pogoj za dokončanje posameznih predmetov oziroma delov programov so opravljene vse študijske obveznosti, predvidene za zaključek predmeta oziroma dela programa, ki prinesejo zahtevano število kreditnih točk (ECTS). Po opravljenih študijskih obveznostih prejmete Potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih s podatkom o pridobljenih ECTS. Potrdilo lahko uveljavite ob vpisu v dodiplomske in podiplomske študijske programe na FUDŠ.