Diferencialni izpiti

DIFERENCIALNI IZPITI – 1. STOPNJA

 • Kandidati, ki se vpisujejo po merilih za prehode na 1. stopnji, morajo diferencialne izpite opraviti do vpisa v višji letnik.
 • Po prejemu prijave  bodo prejeli povabilo na vpis in obvestilo o diferencialnih izpitih. 
 • Diferencialni izpiti so navedeni pod opisi posameznih programov.

INFORMACIJE O OPRAVLJANJU DIFERENCIALNIH IZPITOV ZA 1. STOPNJO

Kandidati/-ke izpolnijo in oddajo elektronsko prijavo – vpis kot občan. Pri smeri izberite študijski program, na katerega bi se radi vpisali. V prijavi kot občan pod opombe napišite, da se prijavljate na diferencialne izpite. Po prejemu prijave vam bomo poslali povabilo na vpis in obvestilo o diferencialnih izpitih. 

* Priporočamo vam, da se pravočasno prijavite na diferencialne izpite in da ste pozorni na prijavne in vpisne roke na študijski program, saj morajo biti diferencialni izpiti opravljeni PRED VPISOM.

Ko kandidati elektronsko prijavo izpolnijo in oddajo, jo morajo še natisniti, preveriti, morebitne napake ročno popraviti in jo podpisano poslati preko elektronske pošte na referat@fuds.si ali po pošti na naslov:

Fakulteta za uporabne družbene študije
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica

s pripisom: “VPIS KOT OBČAN – PRIJAVA NA DIFERENCIALNE IZPITE”

Na diferencialni izpit se prijavite v spletnem referatu. Referat vam na podlagi vaše prijave izda račun in vam ga pošlje na vaš e-mail nekaj dni pred izpitnim rokom.

V kolikor kupite paket Study+, lahko izpite opravljate online preko Zooma.

Izpitni roki za opravljanje diferencialnih izpitov za vpis v študijske programe so:

 • določeni in vnaprej objavljeni v spletnem referatu; opravljajo se v izpitnih obdobjih skupaj z ostalimi predmeti
 • dodatni izpitni roki samo za diferencialne izpite predvidoma v drugi polovici septembra

Skladno s sklepom Upravnega odbora fakultete se od 24. 6. 2017 dalje kandidatom za vpis na koncesionirana študijska programa Socialni menedžment (UN) in Mediji in novinarstvo (VS) plačilo za diferencialne izpite NE zaračuna.

Na nekoncesioniranih študijskih programih znaša cena diferencialnega izpita 169,00 eur.

Gradiva in navodila za posamezni predmet so objavljena v spletni učilnici Moodle. Dostop boste prejeli ob vpisu.

Dostop do gradiv in navodil za opravljanje diferencialnih izpitov je brezplačen (nakup paketa Study+ za to ni potreben).

POMEMBNO: V kolikor bi želeli opravljati izpite online preko Zooma, pa morate kupiti paket Study+.
Kandidati, ki opravljajo diferencialne izpite na 1.stopnji, dobijo ob vpisu na fakulteto kot občani ali študenti, dostop do spletnih učilnic predmetov v Moodlu.
Predavanja,vaje in izpiti za diferencialne izpite na 1.stopnji potekajo istočasno z rednimi predavanji na 1.stopnji.

DIFERENCIALNI IZPITI – 2. STOPNJA

 • Kandidati/-ke, ki se želijo vpisati v drugostopenjske magistrske študijske programe in izhajajo iz drugih strokovnih področjih, morajo diferencialne izpite opraviti PRED VPISOM.

INFORMACIJE O OPRAVLJANJU DIFERENCIALNIH IZPITOV ZA 2. STOPNJO

Kandidati/-ke izpolnijo in oddajo elektronsko prijavo – vpis kot občan. Pri smeri izberite študijski program, na katerega bi se radi vpisali. V prijavi kot občan pod opombe napišite, da se prijavljate na diferencialne izpite. Po prejemu prijave vam bomo poslali povabilo na vpis in obvestilo o diferencialnih izpitih. 

* Priporočamo vam, da se pravočasno prijavite na diferencialne izpite in da ste pozorni na prijavne in vpisne roke na študijski program, saj morajo biti diferencialni izpiti opravljeni PRED VPISOM.

Ko kandidati elektronsko prijavo izpolnijo in oddajo, jo morajo še natisniti, preveriti, morebitne napake ročno popraviti in jo podpisano poslati preko elektronske pošte na referat@fuds.si ali po pošti na naslov:

Fakulteta za uporabne družbene študije
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica

s pripisom: “VPIS KOT OBČAN – PRIJAVA NA DIFERENCIALNE IZPITE”

Na diferencialni izpit se prijavite v spletnem referatu. Referat vam na podlagi vaše prijave izda račun in vam ga pošlje na vaš e-mail nekaj dni pred izpitnim rokom.

Izpitni roki za opravljanje diferencialnih izpitov za vpis v študijske programe so:

 • določeni in vnaprej objavljeni v spletnem referatu; opravljajo se v izpitnih obdobjih skupaj z ostalimi predmeti
 • dodatni izpitni roki samo za diferencialne izpite predvidoma v drugi polovici septembra

Skladno s sklepom Upravnega odbora fakultete se od 24. 6. 2017 dalje kandidatom za vpis na koncesionirana študijska programa Medkulturni menedžment (MAG) in Mediji in novinarstvo (MAG) plačilo za diferencialne izpite NE zaračuna.

Na nekoncesioniranih študijskih programih znaša cena diferencialnega izpita 169,00 eur.

Gradiva, navodila in posnetki predavanj za samostojno pripravo na diferencialne izpite, ki so vam bili določeni ob vpisu, so objavljeni v spletni učilnici Moodle. Dostop boste prejeli ob vpisu kot občan.

Dostop do gradiv in navodil za opravljanje diferencialnih izpitov je brezplačen (nakup paketa Study+ za to ni potreben).

POMEMBNO: V kolikor bi želeli opravljati izpite online preko Zooma, pa morate kupiti paket Study+.

V spletno učilnico so za opravljanje dif. izpitov za vpis na program Psihosocialno svetovanje (MAG) dodani tudi posnetki rednih predavanj/vaj kot dodatno gradivo za pomoč pri študiju oz. opravljanju diferencialnega izpita.
 
Študenti, ki imajo zakupljen paket Study+, imajo posnetke na voljo celo leto.
Študenti, ki paketa Study+ nimajo, pa imajo posnetke na voljo samo 3 dni od dne objave posnetka.

Diplomanti tistih programov, ki niso opredeljeni kot sorodna področja, morajo opraviti dva diferencialna predmeta, in sicer:

 •       Družbeno teorijo
 •       Družboslovno raziskovalno metodologijo 

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne, humanistične, upravne in poslovne vede.

Diplomanti tistih programov, ki niso opredeljeni kot sorodna področja, morajo opraviti naslednje diferencialne predmete, in sicer:

 

Končani dodiplomski študijski program ali širše področje po KLASIUS –P-16 klasifikacijiDodatne študijske obveznostiŠtevilo kreditnih točk dodatnih študijskih obveznosti
092 – SOCIALNA VARNOST, 003-OSEBNE SPRETNOSTI IN OSEBNOSTNI RAZVOJ
 • Osnove kognitivno vedenjskega svetovanja
 • Psihopatologija
6+9=15
031 – DRUŽBENE VEDE IN VEDENJSKE ZNANOSTI (razen 0313 – psihologija, 0311-ekonomija)
 • Osnove kognitivno vedenjskega svetovanja
 • Psihopatologija
 • Razvojna psihologija
6+9+6=21
01 – IZOBRAŽEVALNE ZNANOSTI IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
 • Osnove kognitivno vedenjskega svetovanja
 • Psihopatologija
 • Sociologija socialne politike
6+9+6=21

090 – Zdravstvo in socialna varnost podrobneje neopredeljeno

091 – Zdravstvo

098 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno zdravstvo in socialna varnost

099 – Zdravstvo in socialna varnost, drugo

 • Osnove kognitivno vedenjskega svetovanja
 • Splošna psihologija 2
 • Sociologija socialne politike
 • Razvojna psihologija
6+7+6+6=25
Ostalo
 • Osnove kognitivno vedenjskega svetovanja
 • Splošna psihologija 1
 • Sociologija socialne politike
 • Psihopatologija
 • Razvojna psihologija
6+6+6+9+6=33

Kot ustrezno strokovno področje se upoštevajo diplomanti s področja 0313 po klasifikaciji KLASIUS-P-16*, pri čemer je lahko omenjena diploma dodiplomskega študija pridobljena doma ali v tujini.

POMOČ: V kolikor želite že sami predhodno preveriti, katere diferencialne izpite bi morali opraviti, sledite navodilom:

 1.     Klik na povezavo: https://www.stat.si/klasius/
 2.     Izpolnite vse podatke ali pa vsaj enega izmed njih
 3.     Preverite podatek v zadnji tabeli Klasius-p 16
 4.     Podatke preverite v zgornji tabeli.

V kolikor podatka tu ne znate razbrati se lahko o področju študija po klasifikaciji KLASIUS-P-16 pozanimate na prejšnji fakulteti. 

Kot ustrezno strokovno področje – Področje 0313 Psihologija po Klasifikaciji KLASIUS-P-16 obsega predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na proučevanje človeškega uma in vedenja, obnašanja kot rezultata razlik med posamezniki, njihovih izkušenj in okolja. V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja z glavno predmetnospecifično vsebino: Kognitivna znanost, Psihoanaliza, Psihologija in Psihoterapija.

Kandidati, ki se vpišejo neposredno v drugi letnik, morajo opraviti naslednje študijske obveznosti iz 1. letnika: 

 1. Osnove Psihosocialnega svetovanja (9KT),
 2. Trening psihosocialnega svetovanja (8KT), 
 3. Struktura in postopki svetovalnega procesa (8KT) in
 4. Teoretične osnove kognitivno vedenjskega pristopa (6KT) v skupnem obsegu 31 KT. 

Diferencialne izpite morajo kandidati opraviti pred vpisom v 2.letnik. V tem času se vpišejo kot občani in obiskujejo predavanja s študenti 1.letnika študijskega programa Psihosocialno svetovanje. 

Diplomanti tistih programov, ki niso opredeljeni kot sorodna področja, morajo opraviti dva diferencialna predmeta, in sicer:

 • Mediji in komuniciranje (6 ECTS)
 • Analiza medijskih vsebin (6 ECTS)

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne vede, novinarstvo, umetniške in humanistične vede, informacijske in komunikacijske vede, upravne in poslovne vede.

Diplomanti tistih programov, ki niso opredeljeni kot sorodna področja, morajo opraviti dva diferencialna predmeta, in sicer:

 • Mediji in komuniciranje (6 ECTS)
 • Analiza medijskih vsebin (6 ECTS)

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne vede, novinarstvo, umetniške in humanistične vede, informacijske in komunikacijske vede, upravne in poslovne vede.

DATUMI IN IZPITNI ROKI DIFERENCIALNIH IZPITOV ZA 2. STOPNJO

Izpitni roki za opravljanje diferencialnih izpitov za vpis v študijske programe so:
 • določeni in objavljeni tudi v spletnem referatu, kjer se na izpitne roke tudi prijavite. Opravljajo se v izpitnih obdobjih skupaj z ostalimi predmeti.
 • dodatni izpitni roki samo za diferencialne izpite predvidoma v drugi polovici septembra
  Datum IR Ura Predmet
  4.6.2024 16.30 Družbena teorija (UN 2020)
  26.6.2024 16.30 Družbena teorija (UN 2020)
  27.8.2024 16.30 Družbena teorija (UN 2020)
  3.6.2024 16:00 Družboslovna raziskovalna metodologija (UN 2020)
  17.6.2024 16:00 Družboslovna raziskovalna metodologija (UN 2020)
  19.8.2024 16:00 Družboslovna raziskovalna metodologija (UN 2020)
Izpitni roki za opravljanje diferencialnih izpitov za vpis v študijske programe so:
 • določeni in objavljeni tudi v spletnem referatu, kjer se na izpitne roke tudi prijavite. Opravljajo se v izpitnih obdobjih skupaj z ostalimi predmeti.
 • dodatni izpitni roki samo za diferencialne izpite predvidoma v drugi polovici septembra.
  Datum IR Ura Predmet
  14.6.2024 16:00 Osnove kognitivno vedenjskega svetovanja (2021)
  30.8.2024 16:00 Osnove kognitivno vedenjskega svetovanja (2021)
  21.6.2024 16:00 Splošna psihologija 1 (2021)
  27.8.2024 16:00 Splošna psihologija 1 (2021)
  5.6.2024 16:00 Sociologija socialne politike (2021)
  4.6.2024 16:00 Psihopatologija (2021)
  27.6.2024 16:00 Psihopatologija (2021)
  30.8.2024 16:00 Psihopatologija (2021)
  26.6.2024 16:00 Razvojna psihologija (2021)
  3.9.2024 16:00 Razvojna psihologija (2021)
  4.9.2024 16:00 Sociologija socialne politike
Izpitni roki za opravljanje diferencialnih izpitov za vpis v študijske programe so:
 • določeni in objavljeni tudi v spletnem referatu, kjer se na izpitne roke tudi prijavite. Opravljajo se v izpitnih obdobjih skupaj z ostalimi predmeti.
 • dodatni izpitni roki samo za diferencialne izpite predvidoma v drugi polovici septembra
  Datum IR Ura Predmet
  3.6.2024 17:00 P Osnove psihosocialnega svetovanja (2020)
  20.8.2024 17:00 P Osnove psihosocialnega svetovanja (2020)
  26.6.2024 16:00 P Trening psihosocialnega svetovanja
  28.6.2024 16:00 P Trening psihosocialnega svetovanja
  10.6.2024 17:00 P Struktura in postopki psihosocialnega svetovanja (2020)
  17.6.2024 17:00 P Struktura in postopki psihosocialnega svetovanja (2020)
  27.8.2024 17:00 P Struktura in postopki psihosocialnega svetovanja (2020)
  28.6.2024 16:30 P Teoretične osnove kognitivno vedenjskega pristopa (2020)
  13.9.2024 16:30 P Teoretične osnove kognitivno vedenjskega pristopa (2020)
Izpitni roki za opravljanje diferencialnih izpitov za vpis v študijske programe so:
 • določeni in objavljeni tudi v spletnem referatu, kjer se na izpitne roke tudi prijavite. Opravljajo se v izpitnih obdobjih skupaj z ostalimi predmeti.
 • dodatni izpitni roki samo za diferencialne izpite predvidoma v drugi polovici septembra
  Datum IR Ura Predmet
  3.6.2024 16:00 Mediji in komuniciranje (MN 2021)
  17.6.2024 16:00 Mediji in komuniciranje (MN 2021)
  5.9.2024 16:00 Mediji in komuniciranje (MN 2021)
  5.6.2024 16:00 Analiza medijskih vsebin (MN 2021)
  26.6.2024 16:00 Analiza medijskih vsebin (MN 2021)
  11.9.2024 16:00 Analiza medijskih vsebin (MN 2021)
Izpitni roki za opravljanje diferencialnih izpitov za vpis v študijske programe so:
 • določeni in objavljeni tudi v spletnem referatu, kjer se na izpitne roke tudi prijavite. Opravljajo se v izpitnih obdobjih skupaj z ostalimi predmeti.
 • dodatni izpitni roki samo za diferencialne izpite predvidoma v drugi polovici septembra 
  Datum IR Ura Predmet
  3.6.2024 16:00 Mediji in komuniciranje (MN 2021)
  17.6.2024 16:00 Mediji in komuniciranje (MN 2021)
  5.9.2024 16:00 Mediji in komuniciranje (MN 2021)
  5.6.2024 16:00 Analiza medijskih vsebin (MN 2021)
  26.6.2024 16:00 Analiza medijskih vsebin (MN 2021)
  11.9.2024 16:00 Analiza medijskih vsebin (MN 2021)