Diferencialni izpiti

Diferencialni izpiti – 1. stopnja

 • Kandidati, ki se vpisujejo po merilih za prehode na 1. stopnji, morajo diferencialne izpite opraviti do vpisa v višji letnik.
 • Po prejemu prijave  bodo prejeli povabilo na vpis in obvestilo o diferencialnih izpitih. 
 • Diferencialni izpiti so navedeni pod opisi posameznih programov.

 INFORMACIJE O OPRAVLJANJU DIFERENCIALNIH IZPITOV za prvo stopnjo

Na diferencialni izpit se prijavite v spletnem referatu. Referat vam na podlagi vaše prijave izda račun in vam ga pošlje na vaš e-mail nekaj dni pred izpitnim rokom.

Izpitni roki za opravljanje diferencialnih izpitov za vpis v študijske programe so:

 • določeni in vnaprej objavljeni v spletnem referatu; opravljajo se v izpitnih obdobjih skupaj z ostalimi predmeti

Skladno s sklepom Upravnega odbora fakultete se od 24. 6. 2017 dalje kandidatom za vpis na koncesioniran študijski program Socialni menedžment (UN) plačilo za diferencialne izpite NE zaračuna.

Na nekoncesioniranih študijskih programih znaša cena diferencialnega izpita 130,00 eur.

Gradiva in navodila za posamezni predmet so objavljena v spletni učilnici Moodle. Dostop boste prejeli ob vpisu

Kandidati, ki opravljajo diferencialne izpite na 1.stopnji, dobijo ob vpisu na fakulteto kot občani ali študenti, dostop do spletnih učilnic predmetov v Moodlu.
Predavanja,vaje in izpiti za diferencialne izpite na 1.stopnji potekajo istočasno z rednimi predavanji na 1.stopnji.

Diferencialni izpiti – 2. stopnja

Kandidati/-ke, ki se želijo vpisati v drugostopenjske magistrske študijske programe Fakultete za uporabne družbene študije z drugih strokovnih področjih, morajo pred vpisom zaprositi za določitev obveznosti, bistvenih za nadaljevanje študija.

Dodatne informacije o opravljanju diferencialnih izpitov: [email protected] ali na tel. št. (05)9073461.

PRIJAVA NA DIFERENCIALNE IZPITE

Kandidati/-ke izpolnijo in oddajo elektronsko prijavo – vpis kot občan. Pri smeri izberite študijski program, na katerega bi se radi vpisali. V prijavi kot občan pod opombe napišite, da se prijavljate na diferencialne izpite. Po prejemu prijave vam bomo poslali povabilo na vpis in obvestilo o diferencialnih izpitih. 

* Priporočamo vam, da se pravočasno prijavite na diferencialne izpite in da ste pozorni na prijavne in vpisne roke na študijski program, saj morajo biti diferencialni izpiti opravljeni PRED VPISOM.

Elektronskih prijav, ki bodo prispele izven navedenega roka, ne bomo obravnavali.

Ko kandidati elektronsko prijavo izpolnijo in oddajo, jo morajo še natisniti, preveriti, morebitne napake ročno popraviti in jo podpisano skupaj s fotokopijami dokazil priporočeno poslati na spodnji naslov ali preko elektronske pošte na [email protected]:

Fakulteta za uporabne družbene študije
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica

s pripisom: “VPIS KOT OBČAN – PRIJAVA NA DIFERENCIALNE IZPITE”

Obvezna dokazila:

 • fotokopija potrdila o diplomi ali fotokopija začasnega potrdila o diplomi;
 • fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih

INFORMACIJE O OPRAVLJANJU DIFERENCIALNIH IZPITOV

Na diferencialni izpit se prijavite v spletnem referatu. Referat vam na podlagi vaše prijave izda račun in vam ga pošlje na vaš e-mail nekaj dni pred izpitnim rokom.

Izpitni roki za opravljanje diferencialnih izpitov za vpis v študijske programe so:

 • določeni in vnaprej objavljeni v spletnem referatu; opravljajo se v izpitnih obdobjih skupaj z ostalimi predmeti
 • dodatni izpitni roki samo za diferencialne izpite med 14. 9. in 25. 9. 2021

Skladno s sklepom Upravnega odbora fakultete se od 24. 6. 2017 dalje kandidatom za vpis na koncesionirane študijske programe Socialni menedžment (UN) in Medkulturni menedžment plačilo za diferencialne izpite NE zaračuna.

Na nekoncesioniranih študijskih programih znaša cena diferencialnega izpita 150,00 eur.

Gradiva, navodila in posnetki predavanj za samostojno pripravo na diferencialne izpite, ki so vam bili določeni ob vpisu, so objavljeni v spletni učilnici Moodle. Dostop boste prejeli ob vpisu kot občan.

Diplomanti tistih programov, ki niso opredeljeni kot sorodna področja, morajo opraviti dva diferencialna predmeta, in sicer:

 •       Družbeno teorijo
 •       Družboslovno raziskovalno metodologijo 

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne, humanistične, upravne in poslovne vede.

Diplomanti tistih programov, ki niso opredeljeni kot sorodna področja, morajo opraviti naslednje diferencialne predmete, in sicer:

 

Končani dodiplomski študijski program ali širše področje po KLASIUS –P-16 klasifikacijiDodatne študijske obveznostiŠtevilo kreditnih točk dodatnih študijskih obveznosti
092 – SOCIALNA VARNOST, 003-OSEBNE SPRETNOSTI IN OSEBNOSTNI RAZVOJ
 • Osnove kognitivno vedenjskega svetovanja
 • Psihopatologija
6+9=15
031 – DRUŽBENE VEDE IN VEDENJSKE ZNANOSTI (razen 0313 – psihologija, 0311-ekonomija)
 • Osnove kognitivno vedenjskega svetovanja
 • Psihopatologija
 • Razvojna psihologija
6+9+6=21
01 – IZOBRAŽEVALNE ZNANOSTI IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
 • Osnove kognitivno vedenjskega svetovanja
 • Psihopatologija
 • Sociologija socialne politike
6+9+6=21

090 – Zdravstvo in socialna varnost podrobneje neopredeljeno

091 – Zdravstvo

098 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno zdravstvo in socialna varnost

099 – Zdravstvo in socialna varnost, drugo

 • Osnove kognitivno vedenjskega svetovanja
 • Splošna psihologija 2
 • Sociologija socialne politike
 • Razvojna psihologija
6+7+6+6=25
Ostalo
 • Osnove kognitivno vedenjskega svetovanja
 • Splošna psihologija 1
 • Sociologija socialne politike
 • Psihopatologija
 • Razvojna psihologija
6+6+6+9+6=33

Kot ustrezno strokovno področje se upoštevajo diplomanti s področja 0313 po klasifikaciji KLASIUS-P-16*, pri čemer je lahko omenjena diploma dodiplomskega študija pridobljena doma ali v tujini.

POMOČ: V kolikor želite že sami predhodno preveriti, katere diferencialne izpite bi morali opraviti, sledite navodilom:

 1.     Klik na povezavo: https://www.stat.si/klasius/
 2.     Izpolnite vse podatke ali pa vsaj enega izmed njih
 3.     Preverite podatek v zadnji tabeli Klasius-p 16
 4.     Podatke preverite v zgornji tabeli.

V kolikor podatka tu ne znate razbrati se lahko o področju študija po klasifikaciji KLASIUS-P-16 pozanimate na prejšnji fakulteti. 

Kot ustrezno strokovno področje – Področje 0313 Psihologija po Klasifikaciji KLASIUS-P-16 obsega predmetnospecifične vsebine, ki se nanašajo na proučevanje človeškega uma in vedenja, obnašanja kot rezultata razlik med posamezniki, njihovih izkušenj in okolja. V to podrobno področje se razvrščajo aktivnosti in izidi izobraževanja in usposabljanja z glavno predmetnospecifično vsebino: Kognitivna znanost, Psihoanaliza, Psihologija in Psihoterapija.

Kandidati, ki se vpišejo neposredno v drugi letnik, morajo opraviti naslednje študijske obveznosti iz 1. letnika: 

 1. Osnove Psihosocialnega svetovanja (9KT),
 2. Trening psihosocialnega svetovanja (8KT), 
 3. Struktura in postopki svetovalnega procesa (8KT) in
 4. Teoretične osnove kognitivno vedenjskega pristopa (6KT) v skupnem obsegu 31 KT. 

Diferencialne izpite morajo kandidati opraviti pred vpisom v 2.letnik. V tem času se vpišejo kot občani in obiskujejo predavanja s študenti 1.letnika študijskega programa Psihosocialno svetovanje.