Doktorski študijski program

dodiplomski

SOCIOLOGIJA

Podiplomski doktorski študijski program Sociologija
Stopnja (in vrsta) programa: Doktorski program
Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 180 ECTS
Razvrstitev: SOK: 10, EOK: 8, EOVK: tretja stopnja
Način izvajanja: izredni študij
Kraj izvajanja: Nova Gorica in Ljubljana
Strokovni naziv: doktor znanosti oz. doktorica znanosti