Doktorski študijski program

dodiplomski

SOCIOLOGIJA IN PSIHOSOCIALNE ŠTUDIJE

Podiplomski doktorski študijski program Sociologija in psihosocialne študije
Študijske smeri: 1. Sociologija 2. Psihosocialne študije
Stopnja (in vrsta) programa: Doktorski program
Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 180 ECTS
Razvrstitev: SOK: 10, EOK: 8, EOVK: tretja stopnja
Način izvajanja: izredni študij
Kraj izvajanja: Nova Gorica in Ljubljana
Strokovni naziv: doktor znanosti oz. doktorica znanosti