Dodiplomski študijski programi

Socialni menedžment (UN)

SOCIALNI MENEDŽMENT (UN)

Univerzitetni študijski program Socialni menedžment (UN)
Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 180 ECTS
Način izvajanja: redni in izredni študij
Kraj izvajanja: Nova Gorica in Ljubljana 
Strokovni naslov: diplomant socialnega menedžmenta (UN) oz. diplomantka socialnega menedžmenta (UN); okrajšano dipl. soc. menedž. (UN)

SOCIALNI MENEDŽMENT (VS)

Visokošolski strokovni program Socialni menedžment
Stopnja (in vrsta) programa: visokošolski strokovni študijski program
Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 180 ECTS
Razvrstitev: SOK: 7, EOK: 6, EOVK: prva stopnja
Način izvajanja: izredni študij
Kraj izvajanja: Nova Gorica in Ljubljana
Strokovni naziv: diplomant socialnega menedžmenta oz. diplomantka socialnega menedžmenta
Socialni menedžment VS
Psihosocialna pomoč VS

PSIHOSOCIALNA POMOČ

Visokošolski strokovni program Psihosocialna pomoč
Stopnja (in vrsta) programa: visokošolski strokovni študijski program
Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 180 ECTS
Razvrstitev: SOK: 7, EOK: 6, EOVK: prva stopnja
Način izvajanja: izredni študij
Kraj izvajanja: Nova Gorica in Ljubljana (*študij se na lokaciji izvede, če je dovolj vpisanih kandidatov)
Strokovni naslov: diplomant psihosocialne pomoči oz. diplomantka psihosocialne pomoči, skrajšano dipl. psihosoc. pom. (VS)