Zagovori zaključnih nalog

Socialna izključenost oseb z zmanjšanimi zmožnostmi v primerjavi z lokalno populacijo v Obalni regiji

Ime in priimek:Mojca Princes
Program:dodiplomski  program 1. stopnje Psihosocialna pomoč (VS)
Datum:10. 1. 2022
Čas in prostor:ob 9.00 uri, Zagovor na daljavo
Mentor/-ica:izr. prof. dr. Nevenka Podgornik
Somentor/-ica:/
Opombe:Zoom povezava

Vloga trenerjev pri motiviranju športnikov – študija na primeru nogometa

Ime in priimek:Matija Radikon
Program:dodiplomski  program 1. stopnje Uporabne družbene študije (UN)
Datum:10. 1. 2022
Čas in prostor:ob 10.00 uri, Zagovor na daljavo
Mentor/-ica:doc. dr. Jana Krivec
Somentor/-ica:/
Opombe:Zoom povezava

Kako je Covid-19 spremenil potrošniške navade pitja kave v znanem podjetju

Ime in priimek:Venera Panajotova
Program:dodiplomski  program 1. stopnje Socialni menedžment (VS)
Datum:17. 1. 2022
Čas in prostor:ob 9.00 uri, Zagovor na daljavo
Mentor/-ica:red. prof. dr. Andrej Raspor
Somentor/-ica:/
Opombe:Zoom povezava