Zagovori zaključnih nalog

“Popolna” demokracija v času pandemije – vpliv medijev na mnenje ljudi o demokratičnosti Slovenije

Ime in priimek:Nina Šuhel Teraš
Program:dodiplomski  program 1. stopnje  Uporabne družbene študije (UN)
Datum:8. 10. 2021
Čas in prostor:ob 10.00 uri, Zagovor na daljavo
Mentor/-ica:red. prof. dr. Matevž Tomšič
Somentor/-ica:/
Opombe:Povezava na zagovor

Evalvacija vpliva probacijske službe na povratništvo in zaporsko populacijo v Republiki Sloveniji

Ime in priimek:Karin Razdrh
Program:dodiplomski  program 1. stopnje Socialni menedžment (VS)
Datum:8. 10. 2021
Čas in prostor:ob 11.30 uri, Zagovor na daljavo
Mentor/-ica:doc. dr. Alenka Pandiloska Jurak
Somentor/-ica:/
Opombe:Povezava na zagovor