Zagovori zaključnih nalog

»Povezava med organizacijsko klimo in stresom zaposlenih v socialno varstvenem zavodu«

Ime in priimek:Daniela Škof
Program:Visokošolski strokovni študijski program Psihosocialna pomoč (VS)
Datum:27. 9. 2023
Čas in prostor:ob 15.00
Mentor/-ica:pred. Edina Šifrar
Somentor/-ica: 
Opombe:*Zoom povezva

»Podpora partnerja v poporodnem obdobju«

Ime in priimek:Maša Krkovič
Program:Visokošolski strokovni študijski program Psihosocialna pomoč (VS)
Datum:28. 9. 2023
Čas in prostor:ob 11.00
Mentor/-ica:doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih
Somentor/-ica: 
Opombe:*Zoom povezva

»Uporaba in odnos mladih do energijskih pijač«

Ime in priimek:Alja Ana Križman
Program:Visokošolski strokovni študijski program Psihosocialna pomoč (VS)
Datum:28. 9. 2023
Čas in prostor:ob 9.00
Mentor/-ica:pred. Emil Karajić
Somentor/-ica: 
Opombe:*Zoom povezva

»Porast anksioznosti pri dijakih tekom samoizolacije«

Ime in priimek:Alja Leskošek
Program:Visokošolski strokovni študijski program Psihosocialna pomoč (VS)
Datum:28. 9. 2023
Čas in prostor:ob 10.00
Mentor/-ica:pred. Emil Karajić
Somentor/-ica: 
Opombe:*Zoom povezva

»Vpliv prenatalnega in postnatalnega obdobja na pojavnost atopijskega dermatitisa v zgodnjem otroštvu«

Ime in priimek:Anja Leš
Program:Visokošolski strokovni študijski program Psihosocialna pomoč (VS)
Datum:28. 9. 2023
Čas in prostor:ob 11.00
Mentor/-ica:doc. dr. Urša Lamut
Somentor/-ica: 
Opombe:*Zoom povezva

»Pojav stresa pri mladih odraslih ženskah«

Ime in priimek:Valentina Zupančič
Program:Visokošolski strokovni študijski program Psihosocialna pomoč (VS)
Datum:29. 9. 2023
Čas in prostor:ob 10.00
Mentor/-ica:pred. Emil Karajić
Somentor/-ica: 
Opombe:*Zoom povezva

»Odnos med tiskanim in digitalnim koledarjem«

Ime in priimek:Ana Šega
Program:Visokošolski strokovni študijski program Mediji in novinarstvo (VS)
Datum:6. 10. 2023
Čas in prostor:ob 10.00
Mentor/-ica:pred. Veronika Saje 
Somentor/-ica: 
Opombe:*Zoom povezva