Zagovori zaključnih nalog

Percepcije študentov glede študija na daljavo in hibridnega izobraževanja

Ime in priimek:Lejla Kasumović
Program:Uporabne družbene študije (UN)
Datum:15. 4. 2024
Čas in prostor:ob 10.00 preko platforme Zoom
Mentor/-ica:izr. prof. dr. Petra Kleindienst
Somentor/-ica: 
Opombe:*Zoom povezava