Zagovori zaključnih nalog

»Medkulturna komunikacija: študija primera čezmejnega sodelovanja na območju Mestne občine Nova Gorica in Občine Gorica«

Ime in priimek:Tea Podobnik
Program:podiplomski program 2. stopnje Medkulturni menedžment (MAG)
Datum:28. 6. 2022
Čas in prostor:ob 14.00 uri, Senatna soba (Gregorčičeva 19, 5000 Nova Gorica) 
Mentor/-ica:red. prof. dr. Andrej Raspor
Somentor/-ica:/
Opombe:*Zoom povezava