Tutorstvo

Potrebujete pomoč pri študiju? Fakulteta ima dobro razvit sistem tutorstva, ki vam bo pomagal razrešiti še največje dileme in pomagal odgovoriti na različna vprašanja glede študija.

Kaj sploh je tutorstvo?

Tutorstvo je opredeljeno kot sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. Namen tutorskega sistema na fakulteti je:

  • podpora študentom med študijem,
  • povečanje prehodnosti študentov v višji letnik,
  • svetovanje študentom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika,
  • organizacija in nudenje pomoči pri študiju posameznih predmetov oziroma pri strokovni praksi,
  • spodbujanje študentov k udeležbi pri obštudijskih aktivnostih.

Več o tutorskem sistemu na FUDŠ si lahko preberete v Pravilniku o sistemu tutorstva.

Kdo so udeleženci tutorskega sistema?

1. prodekan, odgovoren za izvajanje tutorstva
izr. prof. dr. Petra Kleindienst

2koordinator tutorstva – Andreja Slejko Rojc

Andreja Slejko Rojc

Koordinatorka tutorstva
uni. dipl. pedag. Andreja Slejko Rojc

E-pošta: andreja.rojc@fuds.si

Tutorski sistem uspešno koordiniram že tretje leto.  S pomočjo tutorskega sistema si prizadevam, da se študenti na fakulteti dobro počutijo in da sproti rešujemo različne težave. 

S študenti ostajam povezana od prvega stika s fakulteto, ko jim pomagam izbrati pravi študij, pa vse tja do uspešnega zaključka študija in tudi po zaključku študija preko Alumni kluba.

V kolikor bi si želeli moje pomoči, me lahko kontaktirate preko maila ali na telefonsko številko 064 231 788. Po predhodnem dogovoru se lahko dogovorimo tudi za individualni posvet.

Tutorji učitelji za študijsko leto 2023/24

1. stopnja

asist. Rok Bratina
rok.bratina@gmail.com

Socialni menedžment (UN) / Socialni menedžment (VS)

Peter Podhostnik

mag. Peter Podhostnik
peter.podhostnik@fuds.si

Mediji in novinarstvo (VS)

doc. dr. Jana Krivec
jana.krivec@fuds.si
 

Psihosocialna pomoč (VS) 1. letnik / Psihoterapevtska propedevtika

asist. pred. Edina Šifrar 
edina.sifrar@fuds.si
 

Psihosocialna pomoč (VS) 2. in 3. letnik

2. in 3. stopnja

doc. dr. Janja Mikulan
janja.mikulan@fuds.si

Medkulturni menedžment (MAG)

izr. prof. dr. Petra Kleindienst
 
Strateško komuniciranje (MAG) / Mediji in novinarstvo (MAG)
asist. Emil Karajić
 
Psihosocialno svetovanje (MAG)
izr. prof. dr. Simona Kukovič
 
Sociologija in Psihosocialne študije (DR) / Strateško komuniciranje in menedžment (DR)

Tutorji študenti v študijskem letu 2023/24

Sara Rozmus

SARA ROZMUS 
Študentka I. stopnje Psihosocialna pomoč (VS)
Tutorka za študente s posebnimi potrebami 

E-pošta: rozmus.bakotic@gmail.com

Sem Sara Rozmus, rojena 13. 04. 1990 v Ljubljani. Kot strastna ljubiteljica filmov sem se tudi sama nekoč želela preizkusiti kot igralka, zato je bila moja pot po končani osnovni šoli jasna. Vpisala sem se na Dramsko gledališko gimnazijo v Novi Gorici, a kljub nekaj predstavam, ki smo jih odigrali, se moja pot v igri ni nadaljevala. Vedela sem, da želim delati z ljudmi. Se pogovarjati z njimi in jih poslušati. Odločila sem se za šolanje na višji strokovni šoli in zaključila program Organizator socialne mreže.

Moje želje so postajale večje, a kompetenc nisem imela. Tako sem postala študentka FUDŠ na smeri Psihosocialna pomoč, kjer sem se našla. Moje želje se tukaj izpolnjujejo, znanje pa nadgrajuje.

V prostem času rada hodim v naravo, k vodi in drevesom, v toplejših mesecih me vleče v gore. Rada se družim z ljudmi, s katerimi imamo lahko globlje pogovore, moja življenjska želja pa je, da bi z avtom lahko obšla svet. Sem tudi mamica sinovom in tudi oni mi predstavljajo veliko srečo, a hkrati velik izziv.

Kot tutorka za študente s posebnimi potrebami se tako nadaljuje moje poslanstvo pomagati ljudem, ki potrebujejo zagon, toplo besedo in vzpodbudo. Vse se da, skupaj smo močnejši.

Metka_Ves_tutorka FUDŠ

METKA VES
Študentka I. stopnje Psihosocialna pomoč (VS)
Tutorka za program Psihosocialna pomoč (VS) 

E-pošta: metkaves@gmail.com

Sem Metka Ves, študentka psihosocialne pomoči. Kot dijakinja sem opravljala delo v zavodu za ljudi s posebnimi potrebami, se s pridobljenimi kompetencami podala na pot osebne asistentke in se po končani srednji šoli zaposlila kot spremljevalka otroka s posebnimi potrebami. Med prvimi leti študija sem opravljala delo negovalke v domu za starejše, trenutno pa sem samostojna pilates in fitnes inštruktorica, prehranska svetovalka in protibolečinska terapevtka. Svoj študij posvečam ljudem z motnjo v prehranjevanju, motnjo anksioznosti in na splošno tistim, ki strmijo k povečanju svojega duševnega zdravja, povečanju svoje osebne blaginje in zmožnostim za spopadanje z vsakodnevnim stresom.

Študentom 1. in 2. letnika ponujam pomoč in podporo pri učenju, razumevanju snovi ter drugih obveznosti predmetov ter ob tem strmim k Vaši osebnostni in duhovni rasti.

Elisa Mujkić

ELISA MUJKIĆ
Študentka I. stopnje Socialni menedžment (UN)
Tutorka za program Socialni menedžment (VS in UN)  

E-pošta: elisa.mujkic@fuds.si

Želja po usvajanju znanja, novih kotičkov, nabiranju kompetenc in izkušenj, utrjevanje partnerskih vezi ter nenazadnje želja po sklepanju novih prijateljstev je želja večine zaposlenih na naši fakulteti. Moje ime je Elisa in sem študentka programa Socialni menedžment, ob enem pa sem tudi zaposlena na fakulteti kot poslovna sekretarka fakultete in tehnična podpora. Poleg tega sem že več kot 30 let ponosna članica kulturnega društva, kjer aktivno delujem kot tajnik in vodja likovnih delavnic.

Med svojim študijem sem imela priložnost spoznati celoten proces študija in vse, kar fakulteta ponuja. Odločila sem se postati tutorka, saj sem ugotovila, da me to delo veseli. Pomagati nekomu je nekaj posebnega zame.

Anja_Bašin

ANJA BAŠIN
Študentka II. Stopnje Mediji in novinarstvo (MAG)
Tutorka za program Mediji in novinarstvo (VS)

E-pošta: basin.anja@gmail.com

Diplomirala sem na Fakulteti za medije na programu Mediji in novinarstvo. Vedno so me zanimali širši družbeni pojavi. Tako sem tudi tekom študija pridobljena interdisciplinarna teoretična in praktična znanja v diplomski nalogi združila in razširila še na področje trženja. Po praksi na oglaševalski agenciji sem bila med drugim aktivna v nevladni okoljevarstveni organizaciji in se naposled zaposlila na FUDŠ, kjer do danes delujem kot strokovna sodelavka projektne pisarne v okviru Infrastrukturnega programa Medijska pismenost. Sočasno nadaljujem študij na drugi stopnji iste smeri. Verjamem, da so vsi izzivi, s katerimi se soočimo, priložnost za učenje in rast. Če pa boš pri tem potreboval(a) pomoč, sem tu zate.  

Lucija_Siftar

LUCIJA ŠIFTAR
Študentka II. stopnje Mediji in novinarstvo (MAG)
Tutorka za program Mediji in novinarstvo (MAG) 

E-pošta: lucija@lucijasiftar.si 

Sem Lucija Šiftar, rojena leta 1981 v Murski Soboti. Po izobrazbi sem uni. dipl. filmska in televizijska snemalka (AGRFT) in dipl. inženirka multimedijev (IAM). Vpisana sem v magistrski študijski program medijev in novinarstva. Od leta 2016 sem samozaposlena v kulturi, kot direktorica fotografije, snemalka in pedagoginja. Ustvarjam na področju filma, videa, literature, plesa in na vizualnem področju. Poleg ustvarjalnega, me zanima tudi raziskovalno delo. Za tutorstvo sem se odločila, ker bi rada čas študija maksimalno izkoristila za spoznavanje in poslovno/poklicno/ustvarjalno povezovanje in spoznavanje z drugimi študenti, zaradi pridobivanja novih izkušenj in navsezadnje še zaradi enega skrajno egoističnega razloga: ker se ob tem, ko pomagam, dobro počutim. Če potrebuješ pomoč pri magistrskem študiju medijev in novinarstva, me brez zadržkov kontaktiraj.

Nina Baša

NINA BAŠA 
Študentka II. stopnje Psihosocialno svetovanje (MAG)
Tutorka za program Psihosocialno svetovanje (MAG)  

E-pošta: nina@nadeja.si

Sem študentka drugega letnika psihosocialnega svetovanja. Stara sem 43 let in doma imam štiri dekleta, dve najstnici in dve šele na začetku izobraževalnega šolskega sistema, pa seveda moža. Mojo veliko podporo. V lanskem letu sem bila članica študentskega sveta in se skozi takšen pogled spoznavala s fakulteto, letos pa sem se prvič odločila tudi za tutorstvo. Kot specializantka sistemske psihoterapije delo psihoterapevta opravljam že 10 let in sem v vsakodnevnem kontaktu z mladostniki in tudi odraslimi. Za ta poklic sem se odločila pri 30 letih, ko sem po drugi porodniški končno le prisluhnila sebi in se vprašala, kaj želim v svojem življenju in kaj bi rada pustila za seboj. Moja prvotna izobrazba je namreč ekonomske smeri, v kateri pa se nikoli nisem našla. FUDŠ je postala tudi moja fakulteta in to že tretja po vrsti. Vsaka mi da nekaj svojega in nekaj kar lahko vzamem zase, predvsem pa znanje. Tokratna pa mi je prirasla k srcu in zato zelo rada sodelujem in pomagam, kolikor je v moji moči.

Študente vabim k sodelovanju z mano, k zastavljanju vprašanj in včasih tudi »tarnanju«, ko bo težko, ko bo morda naporno …

Boštjan Žabar

BOŠTJAN ŽABAR
Študent III. stopnje Sociologija (DR)
Tutor za program Medkulturni menedžment (MAG)

E-pošta: bostjan.zabar@gmail.com

Sem študent 3. letnika doktorskega programa Sociologija. Študij na FUDŠ-u sem imel priložnost spoznati kot dodiplomski študent na programu Uporabne družbene študije; sedaj se podoben program izvaja pod imenom Socialni menedžment. Po opravljeni diplomi sem tudi nadaljeval in zaključil študij na magistrski smeri Medkulturni menedžment. Tutorstvo izvajam že peto leto zapored. Rad pomagam drugim študentom, saj menim, da se včasih prav mi študentje lahko med sabo veliko naučimo; ne samo iz razumevanja teorij ampak tudi iz spoznavanja realnih in praktičnih izkušenj.

Peter_Ferfoglia

PETER FERFOGLIA
Študent III. stopnje Sociologija (DR)
Tutor za program Sociologija in Psihosocialne študije (DR) ter program Strateško komuniciranje in menedžment (DR)  

E-pošta: peter.ferfoglia@gmail.com

Od nekdaj sem strastno vpet v svet izobraževanja, trenutno pa sem absolvent doktorskega študija Sociologije. Na naši Fakulteti sem član Študentskega sveta ter tudi strokovni svetovalec – asistent pri različnih predmetih. Odločil sem se za vlogo tutorja, saj verjamem, da imamo tudi doktorski študentje koristi od medsebojne podpore. Z veseljem bi delil svoje izkušnje z vami in vam tako pomagal pri vašem akademskem potovanju. Dragi kolegice in kolegi, čeprav je samoiniciativnost in avtonomno delo v doktorskem študiju poglavitna, sem vam prijateljsko na razpolago. Kar kontaktirajte me!