Tutorstvo

Potrebujete pomoč pri študiju? Fakulteta ima dobro razvit sistem tutorstva, ki vam bo pomagal razrešiti še največje dileme in pomagal odgovoriti na različna vprašanja glede študija.

Kaj sploh je tutorstvo?

Tutorstvo je opredeljeno kot sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. Namen tutorskega sistema na fakulteti je:

  • podpora študentom med študijem,
  • povečanje prehodnosti študentov v višji letnik,
  • svetovanje študentom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika,
  • organizacija in nudenje pomoči pri študiju posameznih predmetov oziroma pri strokovni praksi,
  • spodbujanje študentov k udeležbi pri obštudijskih aktivnostih.

Več o tutorskem sistemu na FUDŠ si lahko preberete v Pravilniku o sistemu tutorstva.

Kdo so udeleženci tutorskega sistema?

1. prodekan, odgovoren za izvajanje tutorstva
izr. prof. dr. Petra Kleindienst

2koordinator tutorstva – Andreja Slejko Rojc

Andreja Slejko Rojc

Koordinatorka tutorstva
uni. dipl. pedag. Andreja Slejko Rojc

E-pošta: andreja.rojc@fuds.si

Tutorski sistem uspešno koordiniram že tretje leto.  S pomočjo tutorskega sistema si prizadevam, da se študenti na fakulteti dobro počutijo in da sproti rešujemo različne težave. 

S študenti ostajam povezana od prvega stika s fakulteto, ko jim pomagam izbrati pravi študij, pa vse tja do uspešnega zaključka študija in tudi po zaključku študija preko Alumni kluba.

V kolikor bi si želeli moje pomoči, me lahko kontaktirate preko maila ali na telefonsko številko 064 231 788. Po predhodnem dogovoru se lahko dogovorimo tudi za individualni posvet.

Tutorji učitelji

1. stopnja

asist. Rok Bratina
rok.bratina@gmail.com

Socialni menedžment UN / Uporabne družbene študije UN / Socialni menedžment VS

izr. prof. dr. Petra Kleindienst
petra.kleindienst@fuds.si

Mediji in novinarstvo

doc. dr. Jana Krivec
jana.krivec@fuds.si
 

Psihosocialna pomoč / Psihoterapevtska propedevtika

2. in 3. stopnja

doc. Janja Mikulan
janja.mikulan@fuds.si

Medkulturni menedžment

red. prof. Mateja Rek
mateja.rek@fuds.si
 
Strateško komuniciranje / Mediji in novinarstvo
asist. Emil Karajić
 
Psihosocialno svetovanje
izr. prof. Tea Golob
 
Sociologija in Psihosocialne študije /Strateško komuniciranje in menedžment

Tutorji študenti v študijskem letu 2022/23

Metka_Ves_tutorka FUDŠ

METKA VES
Študentka I. stopnje Psihosocialna pomoč
Tutorka za Psihosocialno pomoč 1. letnik 

E-pošta: metkaves@gmail.com

Sem Metka Ves,  inštruktorica vodenih vadb, protibolečinska terapevtka in študentka psihosocialne pomoči. Kot dijakinja sem opravljala delo v zavodu za ljudmi s posebnimi potrebami, se s pridobljenimi kompetencami podala na pot osebne asistentke in se po končani srednji šoli zaposlila kot spremljevalka otroka s posebnimi potrebami. Med študijem psihosocialne pomoči sem opravljala delo negovalke v domu za starejše, trenutno pa sem samostojna pilates in fitnes inštruktorica, prehranska svetovalka in protibolečinska terapevtka.

Študentom 1. letnika ponujam pomoč in podporo pri učenju, razumevanju snovi ter obveznosti predmeta ter osebnostni in duhovni rasti.

Tina_Tešanovič

TINA TEŠANOVIĆ
Študentka I. stopnje Psihosocialna pomoč
Tutorka za Psihosocialno pomoč 2. in 3. letnik

E-pošta: tina.tesanovic@gmail.com

Sem Tina Tešanović, študentka 2. letnika visokošolskega študijskega programa Psihosocialna pomoč. Odločitev, da postanem tutorka se je razvijala že nekaj let. Predvsem pa sem se za to obliko nudenja pomoči odločila z željo, da študentom naše fakultete olajšam študij in jim študijska leta naredim čim bolj prijetna.

Spodbujam vas, da čim več sprašujete, saj nobeno vprašanje ni napačno. Brez zadržkov se lahko name obrne vsak v primeru, da se mu med študijem kje zatakne, če koga zanima kaj sploh počnemo na programu Psihosocialna pomoč ali pa da čas izkoristimo za pogovor in prijetno druženje.

Kaja Koražija

KAJA KORAŽIJA
Študentka I. stopnje Psihosocialna pomoč
Tutorka za Erasmus študente 

E-pošta: kaja.kaicha@gmail.com

Sem 24-letna absolventka programa Psihosocialna pomoč. Tutorstvo z veseljem opravljam že četrto leto. Za tutorstvo sem se navdušila že v srednji šoli, saj sem imela odlično tutorko, ki mi je pomagala in svetovala kadarkoli sem jo potrebovala in mi je s tem olajšala šolske dni. Kot tutor za Erasmus študente želim prispevati, da bo izkušnja študija v Sloveniji čim lepša. Poleg študija se že peto leto ukvarjam z mladinskim delom – izvajam različne aktivnosti na psihosocialnem področju za mlade preko metod neformalnega izobraževanja, udeležujem se tudi različnih mobilnosti za mlade in mladinske delavce po Evropi v sklopu programa Erasmus+.

sdr

REBEKA LEVPUŠČEK
Študentka I. stopnje Socialni menedžment
Tutorka za Socialni menedžment (VS) 

E-pošta: rebeka.levpuscek@gmail.com

Sem Rebeka Levpušček, študentka 3. letnika visokošolskega programa Socialni menedžment. Stara sem 21 let. Ob študiju še delam. Sem zelo komunikativna in vesela oseba. Rada študiram na Fakulteti za uporabne družbene študije, ker imam veliko svobode pri opravljanju nalog in obveznosti. Za tutorstvo sem se odločila v sklopu strokovne prakse, katero bom opravljala na fakulteti. Tutorstvo opravljam prvič in že komaj čakam, da bom lahko pomagala reševati probleme študentov nižjih letnikov.

Elma Okanovič

ELMA OKANOVIĆ
Študentka II. stopnje Medkulturni menedžment
Tutorka za Medkulturni menedžment 

E-pošta: elma.okanovic@fuds.si

Moje ime je Elma Okanović, sem 24-letna absolventka magistrskega programa Medkulturni menedžment. Glede na to, da sem diplomantka fakultete sem imela priložnost spoznati celoten proces študija in vse ostalo kaj ponuja fakulteta. Tutorstvo izvajam že drugo leto zapored, ker sem ugotovila, da je to nekaj kar me veseli. Pomagat nekomu je zame nekaj posebnega. 

Lucija_Siftar

LUCIJA ŠIFTAR
Študentka II. stopnje Mediji in novinarstvo
Tutorka za študente magistrskega študija Mediji in novinarstvo 

E-pošta: lucija@lucijasiftar.si 

Sem Lucija Šiftar, rojena leta 1981 v Murski Soboti. Po izobrazbi sem uni. dipl. filmska in televizijska snemalka (AGRFT) in dipl. inženirka multimedijev (IAM). Vpisana sem v magistrski študijski program medijev in novinarstva. Od leta 2016 sem samozaposlena v kulturi, kot direktorica fotografije, snemalka in pedagoginja. Ustvarjam na področju filma, videa, literature, plesa in na vizualnem področju. Poleg ustvarjalnega, me zanima tudi raziskovalno delo. Za tutorstvo sem se odločila, ker bi rada čas študija maksimalno izkoristila za spoznavanje in poslovno/poklicno/ustvarjalno povezovanje in spoznavanje z drugimi študenti, zaradi pridobivanja novih izkušenj in navsezadnje še zaradi enega skrajno egoističnega razloga: ker se ob tem, ko pomagam, dobro počutim. Če potrebuješ pomoč pri magistrskem študiju medijev in novinarstva, me brez zadržkov kontaktiraj.

Anja_Bašin

ANJA BAŠIN
Študentka II. Stopnje Mediji in novinarstvo
Tutorka za dodiplomski študij Mediji in novinarstvo

E-pošta: basin.anja@gmail.com

Diplomirala sem na Fakulteti za medije na programu Mediji in novinarstvo. Ker me zanimajo širši družbeni pojavi, sem v diplomski nalogi različna interdisciplinarna teoretična in praktična znanja z uporabo kvalitativne raziskave združila in razširila še na področje trženja. Trenutno sem na FUDŠ tudi zaposlena. Poleg dela na Infrastrukturnem programu in drugih projektih študij nadaljujem na drugi stopnji iste študijske smeri. Moje delovne izkušnje so med drugim vezane še na komunikacijsko, pedagoško in trženjsko delo, pisanje in oblikovanje vsebin.

V vlogi tutorke se bom letos preizkusila prvič, a verjamem, da bomo skupaj v iskanju rešitev še hitrejši.

Anja Petrović

ANJA PETROVIĆ
Študentka III. stopnje Strateško komuniciranje
Tutorka za tuje študente

E-pošta: anja.glavas.t@gmail.com

Sem Anja Petrović, študentka drugega letnika doktorskega študija strateškega
komuniciranja.
Opravila sem dodiplomski univerzitetni študij novinarstva, dodiplomski strokovni študij kulturnega menedžmenta, specialistični podiplomski študij projektnega managementa ter univerzitetni diplomski študij produkcije avdiovizualnih in multimedijskih projektov.

Sem študentka iz Hrvaške, zato sem se odločila, da se ukvarjam s težavami, ki doletijo mene in študente iz tujine.

Urška_Blatnik

URŠKA BLATNIK
Študentka II. stopnje Psihosocialno svetovanje

Tutorka za občane in udeležence Psihoterapevtske propedevtike

E-pošta: ursa_blatnik@hotmail.com

Sem 44-letna študentka 1. letnika Psihosocialnega svetovanja. S tutorstvom sem začela letos in se zanj odločila, ker rada pomagam študentom in spoznavam nove ljudi. Zdi se mi, da lahko svoje izkušnje glede soočanja z diferencialnimi izpiti delim naprej, hkrati pa bodočim študentom pomagam pri razumevanju zakonov, pravilnikov, navodil, pri vključevanju v različna socialna omrežja ter obštudijske dejavnosti. Svojim tutorandom sem vedno na voljo preko osebnega stika in maila, kjer lahko še dodatno predebatiramo vsako težavo.

Boštjan Žabar

BOŠTJAN ŽABAR
Študentk III. stopnje Sociologija
Tutor za študente Socialni menedžment (UN)

E-pošta: bostjan.zabar@gmail.com

Sem študent 1. letnika doktorskega programa Sociologija. Kot dodiplomski študent na programu Uporabne družbene študije sem imel priliko spoznati študij na Fakulteti za uporabne družbene študije. Po opravljeni diplomi pa sem tudi nadaljeval in zaključil študij na magistrski smeri Medkulturni menedžment. Tutorstvo izvajam že tretje leto zapored. Rad pomagam drugim študentom, saj menim, da se včasih prav mi študentje lahko med sabo veliko naučimo; ne samo iz razumevanja teorij, ampak tudi iz spoznavanja realnih in praktičnih izkušenj.

Peter_Ferfoglia

PETER FERFOGLIA
Študent III. stopnje Sociologija
Tutor za Doktorski študij Sociologija in Psihosocialne študije ter Strateško komuniciranje in menedžment  

E-pošta: peter.ferfoglia@gmail.com

Od zmeraj sem v svetu izobraževanja, letos pa sem kot študent vstopil v tretji letnik na doktorskem študiju programa Sociologije. Na FUDŠ-u sem član ŠS ter strokovni svetovalec-asistent na dodiplomskem študiju. Odločil sem se za tutorstvo, ker menim, da tudi doktorski študentje potrebujemo te oblike pomoči. Svoje izkušnje bi rad delil z vami in tako pomagal tudi vam, drage kolegice in kolegi, ki pogumno vstopate v zadnjo stopnjo akademskega raziskovalnega študijskega sveta, kjer je zahtevnost otežena s samoiniciativnostjo in avtonomnim delom. Kolikor je mogoče bi vam torej rad bil prijateljsko v pomoč oz. na razpolago pri študiju.