Tutorstvo

Kaj sploh je tutorstvo?

Tutorstvo je opredeljeno kot sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. Namen tutorskega sistema na fakulteti je:

  • podpora študentom med študijem,
  • povečanje prehodnosti študentov v višji letnik,
  • svetovanje študentom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika,
  • organizacija in nudenje pomoči pri študiju posameznih predmetov oziroma pri strokovni praksi,
  • spodbujanje študentov k udeležbi pri obštudijskih aktivnostih.

Potrebujete pomoč pri študiju? Fakulteta ima dobro razvit sistem tutorstva, ki vam bo pomagal razrešiti še največje dileme in pomagal odgovoriti na različna vprašanja glede študija.

Več o tutorskem sistemu na FUDŠ si lahko preberete v Pravilniku o sistemu tutorstva.

Kdo so udeleženci tutorskega sistema?

1. prodekan, odgovoren za izvajanje tutorstvadoc. dr. Petra Kleindienst

2koordinator tutorstva – Andreja Slejko Rojc

3. tutorji učitelji v študijskem letu 2020/2021

Socialni menedžment UN / Uporabne družbene študije UN (NG in LJ) – asist. Rok Bratina ([email protected])

Socialni menedžment VS  (NG in LJ) – doc. dr. Petra Kleindienst ([email protected])

Psihosocialna pomoč (NG in LJ, 1. letnik) – doc. dr. Jana Krivec ([email protected])

Psihosocialna pomoč (NG in LJ, 2. in 3. letnik) – doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih (tjasa[email protected])

Medkulturni menedžment (NG in LJ) – doc. dr. Janja Mikulan Kildi ([email protected])

Psihosocialno svetovanje (NG in LJ) – doc. dr. Primož Rakovec ([email protected])

Sociologija (NG in LJ) – izr. prof. Tea Golob ([email protected])

4. tutorji študenti v študijskm letu 2020/21

Erna Toromanović-Sendić
(Uporabne družbene študije, 3. letnik)

[email protected]

Tutor za tuje študente SM(UN), SM (VS) in PSP(VS) 1.letnik na lokaciji Ljubljana

Maida Bojić
(Uporabne družbene študije)

[email protected]

Tutor za tuje študente SM(UN), SM (VS) in PSP(VS) 1.,2. in 3.letnika na lokaciji Nova Gorica

Kaja Koražija
(Psihosocialna pomoč, 3. letnik)

[email protected]

Uvajalni tutor – 2. in 3. letnik PSP (VS) v Novi Gorici in Ljubljani + tutor za erasmus študente

Snježana Leskovec
(Medkulturni menedžment, 1. letnik)

[email protected]

Tutor za tuje študente na 2.stopnji študija v Novi Gorici in Ljubljani

Natalija Bujadilo Kožuh
(Psihosocialna pomoč (VS), 2. letnik)

[email protected]

Uvajalni tutor za 1.letnik PSP (VS) v Ljubljani

Šejna Malanović

[email protected]

Uvajalni tutor za SM(VS) za 1.,2. in 3.letnik v Novi Gorici in Ljubljani

Boštjan Žabar
(Medkulturni menedžment, 1. letnik)

[email protected]

Uvajalni tutor za SM (UN), UDŠ v Novi Gorici in MM v Novi Gorici in Ljubljani

Petra Škabar
(Psihosocialna pomoč (mag), 2. letnik)

[email protected]

Uvajalni tutor študent za 2. letnik PSP

Anita Regula
(Psihosocialno svetovanje, 1. letnik)

[email protected]

Uvajalni tutor študente za 1.letnik PS

BARBARA MUHIČ
(Psihosocialno svetovanje, 1. letnik)

[email protected]

Tutor za lažje premagovanje opravljanja manjkajočih obveznosti – za študente, ki so oddali prošnjo za pogojno napredovanje

Jaka Kovačič
(Psihosocialno svetovanje, 1. letnik)

[email protected]

Tutor za lažje premagovanje opravljanja manjkajočih obveznosti – za študente, ki so oddali prošnjo za pogojno napredovanje

Anja Rogan
(Psihosocialno svetovanje (mag), 1. letnik)

[email protected]

Tutor za lažje premagovanje opravljanja manjkajočih obveznosti – ki so oddali prošnjo za podaljšanje statusa

Nina Prepadnik
(Psihosocialno svetovanje, 1. letnik)

[email protected]

Tutor za lažje premagovanje opravljanja manjkajočih obveznosti – ki so oddali prošnjo za podaljšanje statusa

Lejla Kasumović
(Uporabne družbene študije 3. letnik)

[email protected]

Tutor za tuje študente SM(UN), SM (VS) in PSP(VS) 2. in 3. letnik na lokaciji Ljubljana

Rok Bratina
(Sociologija DR, 1. letnik)

[email protected]

Uvajalni tutor študente 3.stopnje