Tutorstvo

Potrebujete pomoč pri študiju? Fakulteta ima dobro razvit sistem tutorstva, ki vam bo pomagal razrešiti še največje dileme in pomagal odgovoriti na različna vprašanja glede študija.

Kaj sploh je tutorstvo?

Tutorstvo je opredeljeno kot sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. Namen tutorskega sistema na fakulteti je:

  • podpora študentom med študijem,
  • povečanje prehodnosti študentov v višji letnik,
  • svetovanje študentom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika,
  • organizacija in nudenje pomoči pri študiju posameznih predmetov oziroma pri strokovni praksi,
  • spodbujanje študentov k udeležbi pri obštudijskih aktivnostih.

Več o tutorskem sistemu na FUDŠ si lahko preberete v Pravilniku o sistemu tutorstva.

Kdo so udeleženci tutorskega sistema?

1. prodekan, odgovoren za izvajanje tutorstva
doc. dr. Petra Kleindienst

2koordinator tutorstva – Andreja Slejko Rojc

Andreja Slejko Rojc

Koordinatorka tutorstva
uni.dipl.pedag. Andreja Slejko Rojc

E-pošta: [email protected]

Tutorski sistem uspešno koordiniram že tretje leto.  S pomočjo tutorskega sistema si prizadevam, da se študenti na fakulteti dobro počutijo in da sproti rešujemo različne težave. 

S študenti ostajam povezana od prvega stika s fakulteto, ko jim pomagam izbrati pravi študij, pa vse tja do uspešnega zaključka študija in tudi po zaključku študija preko Alumni kluba.

V kolikor bi si želeli moje pomoči, me lahko kontaktirate preko maila ali na telefonsko številko 064 231 788. Po predhodnem dogovoru se lahko dogovorimo tudi za individualni posvet.

Tutorji učitelji

1. stopnja

Socialni menedžment UN / Uporabne družbene študije UN
 
Socialni menedžment VS  (NG in LJ)
 
 
Psihosocialna pomoč (1. letnik)
 
 
Psihosocialna pomoč (2., 3. letnik)
 
 

2. in 3. stopnja

Medkulturni menedžment
 
Psihosocialno svetovanje (NG in LJ)
 

Tutorji študenti v študijskem letu 2021/22

Natalija Bujadilo Kožuh

NATALIJA BUJADILO KOŽUH
Študentka I. stopnje Psihosocialna pomoč

Tutorka za dodiplomski študijski program Psihosocialna pomoč

E-pošta: [email protected]

Sem 37-letna študentka 3. letnika Psihosocialne pomoči. Tutorstvo opravljam že drugo leto, zanj pa sem se odločila, ker rada pomagam in spoznavam nove ljudi ter sklepam prijateljstva. Z nekaterimi lanskimi tutorandi sem še vedno v stiku.

Boštjan Žabar

BOŠTJAN ŽABAR
Študent III. stopnje Sociologija

Tutor za 1. letnik Socialni menedžment (VS in UN)

E-pošta: [email protected]

Sem študent 1. letnika doktorskega programa Sociologija. Kot dodiplomski študent na programu Uporabne družbene študije sem imel priliko spoznati študij na Fakulteti za uporabne družbene študije. Po opravljeni diplomi pa sem tudi nadaljeval in zaključil študij na magistrski smeri Medkulturni menedžment. Tutorstvo izvajam že tretje leto zapored. Rad pomagam drugim študentom, saj menim, da se včasih prav mi študentje lahko med sabo veliko naučimo; ne samo iz razumevanja teorij, ampak tudi iz spoznavanja realnih in praktičnih izkušenj.

Jaka Kovačič

JAKA KOVAČIČ
Študent II. stopnje Psihosocialno svetovanje

Tutor za 1. letnik Psihosocialno svetovanje

E-pošta: [email protected]

Sem 39-letni študent 2. letnika smeri Psihosocialno svetovanje. Letošnjo odločitev za tutorstvo sem sporočil Kariernemu centru zato, ker je bila lanska nadvse pozitivna. Pomagal sem nekaterim študentom in se ob tem tudi sam učil nudenja podpore in pomoči študentom. Letos nadaljujem s prakso, ker sem prejel pozitivne odzive v lanskem letu. V kolikor se vprašanje ali učna pomoč nanaša na tematiko psihosocialnega svetovanja in predmete povezane s tem, se lahko obrnete name in pomagal vam bom po svojih najboljših močeh. 

Anita Regula

ANITA REGULA
Študentka II. stopnje Psihosocialno svetovanje

Tutorka za višje letnike magistrskih študijev FUDŠ in FAM

E-pošta: [email protected]

Sem Anita Regula, diplomantka psihosocialne pomoči in študentka magistrskega študijskega programa Psihosocialno svetovanje. Imam večletne delovne izkušnje na področju zdravljenja različnih zasvojenostih. V zadnjem času pa se posvečam delu z otroki, ki imajo učne in vedenjske težave.
Svoj čas namenim pridobivanju znanja o predelovanju travmatičnih izkušenj, uresničevanju ciljev in dobrih ter ljubečih odnosih, predvsem pa čas namenim delu na sebi.
Vesela sem, da je fakulteta organizirala tutorstvo, saj sama dobro vem, kako pomembno je, da dobiš ustrezno pomoč in tako  tudi šolanje lažje steče. Če potrebuješ pomoč pri študiju, se lahko brez zadržkov lahko obrneš name. Kontaktiraš me lahko tudi, če te študij na smeri psihosocialno svetovanje zanima.

Elma Okanovič

ELMA OKANOVIĆ
Študentka II. stopnje Medkulturni menedžment

Tutorka za dodiplomski študij Socialni menedžment (VS in UN) ter za 1. letnik Medkulturni menedžment

E-pošta: [email protected]

Moje ime je Elma Okanović, sem 24-letna študentka 2. letnika magistrskega programa Medkulturni menedžment. Ker tudi sama prihajam iz tujine, sem se odločila, da bom pomagala tujim študentom pri prilagajanju na okolje in študij. Menim, da lahko z drugimi delim svoje izkušnje, nasvete in na ta način pomagam vsem, ki so svojo pot začeli na naši fakulteti.

Rok Bratina_2020

ROK BRATINA
Študent III. stopnje Sociologija

Tutor za 1. letnik doktorskega programa Sociologije

E-pošta: [email protected]

Sem 27-letni študent 2. letnika doktorskega programa Sociologija in hkrati tudi asistent pri različnih predmetih. Za tutorstvo sem se odločil zato, ker si želim, da bi se študenti na naši fakulteti počutili čim bolj prijetno, da bi študij dojemali kot nekaj, kar jim je v zabavo in ne v dodatno breme. Pomagati nekomu drugemu je zame nekaj, kar bi moralo postati samoumevno, zato študente na tem mestu spodbujam, da se lahko kadarkoli obrnete name ne glede na to, kaj vas bremeni. Če nič drugega, pa lahko čas izkoristimo zgolj za pogovor ali prijetno druženje.

Peter Zdravje

PETER ZDRAVJE
Študent III. stopnje Sociologija

Tutor za študente višjih letnikov Sociologije

E-pošta: [email protected]
Tel:
041 464 976

Sem Peter Zdravje,  doktorski študent Sociologije in tutor študent. Sem ekonomist z bogatimi delovnimi izkušnjami v slovenskih gospodarskih družbah in v več tujih multinacionalkah na delovnih mestih vodenja in upravljanja. V krajšem obdobju sem bil svetovalec podjetjem. Devet let sem bil habilitiran predavatelj računovodstev, ekonomije in ekonomike na višjih in visokih šolah. Mnogim sem bil mentor za diplomske naloge. V zadnjih letih sem pridobil izobrazbo “coach” z zadnjim certifikatom INLPTA NLP Coach Mojster. Tudi s tem znanjem lahko bistveno pripomorem kolegom in kolegicam do zastavljenih ciljev. Mojo celovito podobo izpolnjuje usmerjenost v športno in rekreativno aktivnost že vse življenje. Razlog, da sem kandidiral za tutorja, je, da delim vse svoje znanje in izkušnje kolegom in kolegicam ter jim s tem gladim pot do cilja. Pri tem sem lahko uspešen, saj imam podobne izkušnje iz predavateljskega obdobja.

Nekaj misli: Kritika ni, da nekoga »popljuvam«. Kritika je preusmeritev, je korekcija neželenega dejanja v želeno dejanje. Je povabilo v spremembo. Tvoje omejitve so tvoje iskanje.

Kaja Koražija

KAJA KORAŽIJA
Študentka I. stopnje Psihosocialna pomoč

Tutorka za Erasmus študente

E-pošta: [email protected]

Sem 23-letna študentka 3. letnika programa Psihosocialna pomoč. Tutorstvo z veseljem opravljam že tretje leto. Za tutorstvo sem se navdušila že v srednji šoli, saj sem imela odlično tutorko, ki mi je pomagala in svetovala kadarkoli sem jo potrebovala in mi je s tem olajšala šolske dni, zato sem tudi sama želela prispevati pri takšni izkušnji drugih. Poleg študija se že četrto leto ukvarjam z mladinskim delom – izvajam različne aktivnosti na psihosocialnem področju za mlade preko metod neformalnega izobraževanja, udeležujem se tudi različnih mobilnosti za mlade in mladinskih delavnic po Evropi v sklopu programa Erasmus+.

URŠKA BLATNIK
Študentka II. stopnje Psihosocialno svetovanje

Tutorka za občane in udeležence Psihoterapevtske propedevtike

E-pošta: [email protected]

Sem 44-letna študentka 1. letnika Psihosocialnega svetovanja. S tutorstvom sem začela letos in se zanj odločila, ker rada pomagam študentom in spoznavam nove ljudi. Zdi se mi, da lahko svoje izkušnje glede soočanja z diferencialnimi izpiti delim naprej, hkrati pa bodočim študentom pomagam pri razumevanju zakonov, pravilnikov, navodil, pri vključevanju v različna socialna omrežja ter obštudijske dejavnosti. Svojim tutorandom sem vedno na voljo preko osebnega stika in maila, kjer lahko še dodatno predebatiramo vsako težavo.

Anja Rogan

ANJA ROGAN
Študentka II. stopnje Psihosocialno svetovanje

Tutorka za študente s statusom študenta s posebnimi potrebami

E-pošta: [email protected]

Sem 34-letna študentka 2. letnika na magistrski stopnji, smer Psihosocialno svetovanje. Vlogo tutorke študentke sem opravljala že v prejšnjem študijskem letu. Zaradi želje pomagati drugim in pozitivnih izkušenj sem vlogo sprejela tudi v tem študijskem letu. V kolikor imajo študentje kakršna koli vprašanja, dileme, ki se jim pojavijo, se lahko obrnejo name, z velikim veseljem se odzovem, da skupaj poiščemo najboljšo možno rešitev. V življenju se vsak dan učimo, eden od brazilskih pregovorov pravi: »V šoli življenja ni počitnic«. Da bi bilo učenje na naši fakulteti prijetnejše, lahko pripomoremo tudi tutorji. Le pogumno se obrnite na nas.