Karierni center

Karierni center je samostojen oddelek znotraj dekanata.

Vodja Kariernega centra: Andreja Slejko Rojc, univ. dipl. ped. 
Strokovna sodelavka Kariernega centra: Ana Mohorč

Sedež: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica

Uradne ure: po predhodnem dogovoru na karierni.center@fuds.si       

E-naslov: karierni.center@fuds.si
Tel. št.: 05 907 34 61

RAZPISI

Ni aktualnih razpisov!

Možnost individualnih posvetov glede študija 

Na individualni posvet se prijavite preko spletnega obrazca na povezavi. Prijave sprejemamo vsaj 2 delovna dneva pred želenim terminom. 

Po oddaji obrazca vas bomo kontaktirali za uskladitev termina, ter vam v primeru, da vam bolj ustreza izvedba na daljavo, poslali povezavo za srečanje.

Strateške usmeritve in storitve:

Karierni center FUDŠ študentom in diplomantom nudi celostno podporo na njihovi:

 • študijski
 • karierni poti ter
 • pri vseživljenjskem učenju
 • dvigniti delež študentov z delovnimi izkušnjami
 • dvigniti aktivnost študentov pri dodatnem izobraževanju
 • spodbujati poslovne priložnosti izven javnega sektorja
 • povezati študente s svetom podjetništva, gospodarstva in nevladnimi organizacijami
 • karierno svetovanje (osebno in preko maila)
 • svetovanje pri študiju in izbiri študentskih praks
 • delavnice in izobraževanja ter soorganizacija dogodkov z Alumni klubom FUDŠ
 • informacije o zaposlitvenih možnostih (doma in v tujini)
 • spodbujanje študentov za vključevanje v Tutorski sistem FUDŠ
 • omogočiti čim več stikov z delodajalci
 • organizacija študijskih obiskov v različnih organizacijah
 • spremljanje karierne poti diplomantov (analiza diplomantov FUDŠ) —> preberite si:
 • izsledke raziskave iz aprila 2014
 • izsledke raziskave iz junija 2016
 • izsledke raziskave iz novembra 2017

Ciljne skupine:

 • študenti skozi cel študijski proces od vpisa do zaposlitve (bodoči študenti, diplomanti ter delodajalci)

Diplomanti FUDŠ

Karierni center FUDŠ od leta 2014 skrbi za periodično spremljanje kariernih poti diplomantov FUDŠ. Le to poteka v obliki  spletnih anket. Pridobljeni rezultati se skrbno analizirajo in služijo fakulteti pri nenehnem izboljševanju študijskega procesa in pri zagotavljanju študentom ustreznih kompetenc in s tem povečevanje njihovih možnosti zaposlovanja.

V anketah se med diplomanti po posameznih študijskih programih preverja:
 • ali diplomanti ostanejo povezavi s fakulteto tudi po zaključku študija;
 • ali nadaljujejo študij na FUDŠ ali kje drugje;
 • zaposlitev diplomantov (delovna mesta in organizacije, zahtevana stopnja izobrazbe, leto zaposlitve na sedanjem in prvem delovnem mestu);
 • koristnost pridobljenih kompetenc med študijem za opravljenje dela

Podrobnejši pregled analize anket diplomantov, pregled zaposljivosti diplomantov in ocene pridobljenih kompetenc se nahajajo v dokumentih na spodnjih povezavah.

Analizo kompetenc in zaposljivosti diplomantov ter primerjavo doseženih kompetenc in učnih izidov z načrtovanimi fakulteta običajno izvaja vsake dve leti (nazadnje je bila takšna analiza izvedena konec leta 2021).

Zadnji anketni vprašalnik je bil poslan vsem diplomantom FUDŠ, ki so zaključili študij v obdobju med 1.1.2019 in 31.12.2021. Gre za skupno 99 diplomantov na vseh treh stopnjah študija, izmed katerih je na vprašalnik odgovorilo 36 diplomantov (36,36%), in sicer:

 • 9 diplomantov programa Psihosocialna pomoč – VS;
 • 4 diplomanti programa Socialni menedžment – VS;
 • 9 diplomantov programa Uporabne družbene študije – UN;
 • 9 diplomantov magistrskega programa Medkulturni menedžment;
 • 3 diplomantov magistrskega programa Psihosocialna pomoč;
 • 2 diplomanti doktorskega programa Sociologija.

Več kot polovica diplomantov (12 diplomantov oz. 53%) na vseh treh stopnjah študija želi biti obveščenih o aktivnostih Alumni kluba in ostalih aktivnostih, ki se dogajajo na fakulteti, 9 diplomantov (33%) pa so pripravljeni postati aktivni člani Alumni kluba. Izmed vseh anketiranih diplomantov samo pet (12%) jih ne želijo sodelovati v Alumni klubu.

20 diplomantov (55%) po diplomiranju ne nadaljuje študija, 15% pa jih študij nadaljuje (42%) na FUDŠ, en (3%) pa na drugi fakulteti.

Diplomanti FUDŠ pridobljene kompetence ocenjujejo kot precej pomembne (skupna povprečna ocena je 4,29) na trenutnem delovnem mestu ali pomembne za pridobitev zaposlitve, hkrati pa ocenjujejo, da so v takšni meri (skupna povprečna ocena je prav tako 4,22) kompetence pridobili na FUDŠ.

Dosežke diplomantov fakulteta spremlja tudi prek formalnih in neformalnih druženj z diplomanti v okviru Alumni kluba (srečanja, konference, podelitev diplomskih listin ipd.)

Dosežke diplomantov fakulteta spremlja tudi prek formalnih in neformalnih druženj z diplomanti v okviru Alumni kluba (srečanja, konference, podelitev diplomskih listin ipd.)

Sodelovanje z delodajalci

Delodajalcem ponujamo naslednje možnosti za sodelovanje:

 • omogočimo vam, da spoznate nove perspektivne potencialne sodelavce – naše študente; hitri zaposlitveni razgovori,
 • objava prostih delovnih mest in praktičnih uposabljanj,
 • pomoč pri pridobivanju prostovoljcev,
 • objava teme za zaključno nalogo na vseh treh stopnjah študija,
 • predstavitev organizacije na fakulteti