Alumni klub

Alumni klub FUDŠ je združenje diplomantov, magistrantov, doktorantov in visokošolskih učiteljev ter sodelavcev FUDŠ, ki želijo še naprej ohranjati povezanost in komunikacijo med pripadniki vseh generacij FUDŠ.

Svojim članom omogoča, da se tudi po končanem študiju razvijajo na osebnem, družbenem in strokovnem področju.

Članstvo

  • Alumni klub FUDŠ ima redne, častne in podporne člane.
  • Redni član je lahko diplomant, magistrant, doktorand, visokošolski učitelj ali sodelavec.
  • Častni član lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge pri delovanju in razvoju FUDŠ.
  • Podporni člani so lahko fizične ali pravne osebe, ki Alumni klub FUDŠ materialno, moralno ali kako drugače podpirajo in z njim sodelujejo.


Predsednik
: Boštjan Žabar
Svet: Daša Cek Stepančič, Francesca Iancing
Tajnik: Andreja Slejko Rojc
Častni člani: Nadja Pahor Bizjak, Eva Mermolja, dr. Lea Prijon, Ivo Vodopivec

AKTUALNO!

Članom Alumni kluba FUDŠ se pri prvem vpisu na študijske programe na posamezni stopnji študija in dele študijskih programov na FUDŠ za študijsko leto 2022/2023 prizna popust na šolnino v višini 10%. Popust se upošteva, če je kandidat član Alumni kluba ob oddaji vpisnega lista.

V primeru vpisa na koncesionirani študijski program, je kandidat, ki je član Alumni kluba oproščen vpisnih stroškov.

Kako postati član Alumni kluba FUDŠ?

Redni člani pristopijo k Alumni klubu FUDŠ na podlagi izpolnjene in podpisane prijavnice za ALUMNI KLUB FUDŠ.

Pristopno izjavo pošljite na naslov: FUDŠ, Gregorčičeva 19, 5000 Nova Gorica ali na e-naslov: [email protected]

Dogodek Alumni klub FUDŠ 2021

Srečanje Alumni kluba FUDŠ

»Povezani tudi po zaključku študija!« V sredo, 23. junija, je Alumni klub Fakultete za uporabne družbene študije organiziral srečanje članov kluba. Rdeča

Preberi več »
zgodbe uspešnih diplomantov_2

ZGODBE USPEŠNIH DIPLOMANTOV II

Maruša Kuštrin, diplomantka univerzitetnega študijskega programa Uporabne družbene študije »Študij družboslovja in njegova širina mlademu odpre veliko možnosti, na vsakem posamezniku pa

Preberi več »