Alumni klub

Alumni klub FUDŠ je združenje diplomantov, magistrantov, doktorantov in visokošolskih učiteljev ter sodelavcev FUDŠ, ki želijo še naprej ohranjati povezanost in komunikacijo med pripadniki vseh generacij FUDŠ.

Svojim članom omogoča, da se tudi po končanem študiju razvijajo na osebnem, družbenem in strokovnem področju.

Članstvo

  • Alumni klub FUDŠ ima redne, častne in podporne člane.
  • Redni član je lahko diplomant, magistrant, doktorand, visokošolski učitelj ali sodelavec.
  • Častni član lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge pri delovanju in razvoju FUDŠ.
  • Podporni člani so lahko fizične ali pravne osebe, ki Alumni klub FUDŠ materialno, moralno ali kako drugače podpirajo in z njim sodelujejo.


Predsednica:
Teja Jelina
Svet: Daša Cek Stepančič, Boštjan Žabar
Tajnik: Andreja Slejko Rojc
Častni člani: Nadja Pahor Bizjak, Eva Mermolja, dr. Lea Prijon, Ivo Vodopivec

AKTUALNO!

Članom Alumni kluba FUDŠ se pri prvem vpisu na študijske programe na posamezni stopnji študija in dele študijskih programov na FUDŠ za študijsko leto 2023/2024 prizna popust na šolnino v višini 10%. Popust se upošteva, če je kandidat član Alumni kluba ob oddaji vpisnega lista.

V primeru vpisa na koncesionirani študijski program, je kandidat, ki je član Alumni kluba oproščen vpisnih stroškov.

Kako postati član Alumni kluba FUDŠ?

Redni člani pristopijo k Alumni klubu FUDŠ na podlagi izpolnjene elektronske prijavnice za Alumni klub FUDŠ.

Hkrati s prijavo v Alumni klub FUDŠ diplomant/-ka odda soglasje o hranjenju kontaktnih podatkov za namen nadaljnjega obveščanja in anketiranja.

Zgodbe uspešnih diplomantov VIII

Nadja Pahor Bizjak, diplomantka študijskega programa Uporabne družbene študije, magistrica študijskega programa Medkultulturni menedžment, se nam predstavi v marčevski rubriki Zgodbe uspešnih

Preberi več »