star predmetnik Strateško komuniciranje (mag)

Magistrski študij Strateško komuniciranje

1.LETNIK

 • Sodobne teorije medijev (6 ECTS)
 • Komuniciranje in družbena realnost (6 ECTS)
 • Tržno komuniciranje (6 ECTS)
 • Teorija organizacije (6 ECTS)
 • Medijsko pravo (6 ECTS)
 • Organizacijsko komuniciranje (6 ECTS)
 • Struktura sodobnih družb (6 ECTS)
 • Metode kvalitativne analize (6 ECTS)
 • Izbirni predmet (6 ECTS)
 • Izbirni predmet (6 ECTS)

2. LETNIK

 • Tržno raziskovanje (6 ECTS)
 • Odnosi z javnostmi (6 ECTS)
 • Retorika (6 ECTS)
 • Magistrska naloga (30 ECTS)
 • Izbirni predmet (6 ECTS)
 • Izbirni predmet (6 ECTS)

IZBIRNI PREDMETI

 • Komuniciranje v medkulturnem okolju (6 ECTS)
 • Raziskovanje interneta (6 ECTS)
 • Anketno raziskovanje (6 ECTS)
 • Ekonomska in poslovna kultura (6 ECTS)
 • Vrednotna nasprotja družb (6 ECTS)
 • Evropska demokracija in politična kultura (6 ECTS)
 • Izzivi globalizacije (6 ECTS)
 • Lobiranje in pogajanja v EU (6 ECTS)
 • Svetovni mediji (6 ECTS)
 • Pridobivanje virov (6 ECTS)
 • Podjetništvo (6 ECTS)
 • Menedžment v javnem in neprofitnem sektorju (6 ECTS)
 • Politično trženje in komuniciranje (6 ECTS)
 • Transnacionalna civilna družba (6 ECTS)
 • Novi mediji (6 ECTS)
 • Menedžment na področju medijev (6 ECTS)