star predmetnik Mediji in novinarstvo (MAG)

Magistrski študij Mediji in novinarstvo

1. letnik

 • Sodobne teorije medijev (6 ECTS)
 • Multimedijski sistemi (6 ECTS)
 • Novinarski žanri (6 ECTS)
 • Medijsko pravo in poslovna etika (6 ECTS)
 • Menedžment na področju medijev (6 ECTS)
 • Svetovni mediji (6 ECTS)
 • Praktična filozofija (6 ECTS)
 • Kvalitativno raziskovanje v družbenih vedah (6 ECTS)
 • Izbirni predmet (6 ECTS)
 • Izbirni predmet (6 ECTS)

2. letnik

 • Novi mediji (6 ECTS)
 • Uredniško-novinarski praktikum (6 ECTS)
 • Mediji in demokracija (6 ECTS)
 • Izbirni predmet (6 ECTS)
 • Izbirni predmet (6 ECTS)
 • Magistrska naloga (30 ECTS)

IZBIRNI PREDMETI

 • Komuniciranje v medkulturnem okolju (6 ECTS)
 • Medkulturno izobraževanje in kompetence (6 ECTS)
 • Primerjalne raziskovalne metode (6 ECTS)
 • Ekonomska in poslovna kultura (6 ECTS)
 • Vrednotna nasprotja sodobnih družb (6 ECTS)
 • Evropska demokracija in politična kultura (6 ECTS)
 • Izzivi globalizacije (6 ECTS)
 • Lobiranje in pogajanja v EU (6 ECTS)
 • Baze podatkov in analiza podatkov (6 ECTS)
 • Raziskovanje interneta (6 ECTS)
 • Zgodovina novinarstva (6 ECTS)
 • Sodobne družbene teorije (6 ECTS)
 • Anketno raziskovanje (6 ECTS)
 • Marketing v medijih (6 ECTS)