Sodelovanje s partnerskimi državami (KA107)

Na FUDŠ izvajamo projekte Erasmus+ mobilnosti s partnerskimi državami, v sklopu katerih omogočamo mobilnosti zaposlenih in študentov v države izven EU-ja.

AKTUALNI RAZPISI

Ni aktualnih razpisov!

V okviru programa Erasmus+ KA107 na FUDŠ izvajamo projekt mobilnosti v sodelovanju z Belarusian State University (BSU), Belorusija. V okviru projekta bomo izvedli gostovanja dveh sodelavcev Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici v Belorusiji ter enega sodelavca in enega študenta iz Belorusije v Sloveniji.  

AKTUALNO:

RAZPIS ZA ERASMUS+ MOBILNOSTI OSEBJA V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU Z NAMENOM POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA V PARTNERSKIH DRŽAVAH – LEBANESE AMERICAN UNIVERSITY

V okviru programa Erasmus+ KA107 na FUDŠ izvajamo projekt mobilnosti v sodelovanju z GU (Gaza University), Palestina. V okviru projekta bomo izvedli gostovanja dveh sodelavcev Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici v Palestini, dveh sodelavcev Gaza University ter dveh študentov Gaza University v Sloveniji. 

AKTUALNO:

RAZPIS ZA ERASMUS+ MOBILNOSTI OSEBJA V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU Z NAMENOM POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA V PARTNERSKIH DRŽAVAH – GAZA UNIVERSITY

V okviru programa Erasmus+ KA107 izvajamo na FUDŠ projekt mobilnosti v socelovanju z MUSPE (Moscow State University of Psychology and Education), Rusija. V okviru projekta bomo izvedli gostovanja štirih sodelavcev Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in štirih sodelavcev MSUPE v Sloveniji. 

Moscow state university

Objavljamo Razpis za Erasmus+ mobilnosti osebja v visokošolskem izobraževanju z namenom usposabljanja in poučevanja na MSUPE v študijskem letu 2018/19 in 2019/20. (Zaključeno)

Prijavni obrazec je dostopen tukaj

Rok prijave na razpis je 15. 2. 2019. Za več informacij kontaktirajte [email protected] ali 05/907 34 59 (mag. Jasmina Jakomin, Erasmus koordinatorica).

Projekt se izvaja v okviru programa Erasmus+ KA107.

 

lau

V okviru projekta mobilnosti bomo izvedli 2 mobilnosti slovneskih predavateljev na LAU ter dve mobilnosti Libanonskih predavateljev na FUDŠ. 

AUB

Septembra 2015 se je Fakulteta za uporabne družbene študije uspešno prijavila na razpis programa KA1 Erasmus+ – Učna mobilnost posameznikov: Projekti mobilnosti v visokošolskem izobraževanju med programskimi in partnerskimi državami (KA107). 

FUDŠ je pred tem vzpostavil partnerstvo z American University of Beirut (AUB), Libanon, s t.i. ENI JUG skupine partnerskih držav.

Na podlagi sporazuma, ki sta ga podpisala FUDŠ in CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, se je projekt uradno začel izvajati februarja 2016. Do konca trajanja projekta, tj. 31. maja 2017, bosta FUDŠ in AUB izvedla:

  • 5 mobilnosti z namenom poučevanja in usposabljanja iz Slovenije v Libanon,
  • 3 mobilnosti z namenom poučevanja iz Libanona v Slovenijo,
  • 2 študentski mobilnosti iz Libanona v Slovenijo.
  •  
Partnerstvo z American University of Beirut (AUB)

 

America University of Beirut (AUB) je ena izmed najbolj prestižnih univerz v Libanonu, na območju Bližnjega Vzhoda in širše.

AUB, ustanovljena leta 1866, svojo izobraževalno filozofijo, standarde in prakse vodi po ameriškem liberalnem modelu visokošolskega izobraževalnega sistema. Izobraževalno-raziskovalna AUB s približno 800 zaposlenimi in 8000 študenti spodbuja svobodo misli in izražanja, ustvarjalno in kritično razmišljanje, vseživljenjsko učenje, posameznikovo svobodo in družbeno odgovornost.

V univerzo AUB je vključenih šest fakultet: Fakulteta za agrikulturo in prehrambne znanosti, fakulteta za umetnost in znanosti, fakulteta za inženirstvo in arhitekturo, fakulteta za medicino (kamor spada tudi Rafic Hariri šola za babištvo) in Suliman S. Olayan šola za podjetništvo. FUDŠ sodeluje s fakulteto za umetnost in znanosti.