SEE ME IN

See me in logotip

Naslov projekta

SEE ME IN - Social Entrepreneurship as an Enabling environment for Migrants’ Employment and INtegration »Socialno podjetništvo kot spodbudno okolje za zaposlovanje in integracijo migrantov - SEE ME IN«.

Trajanje projekta

1. aprl 2019 - 31. marec 2022

Vodilni partner

Fondazione Politecnico di Milano (Italija)

Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) je partnerka pri projektu »Socialno podjetništvo kot spodbudno okolje za zaposlovanje in integracijo migrantov – SEE ME IN«. V okviru projekta sodeluje deset parterjev iz petih držav Centralne Evrope (Italija, Slovenija, Hrvaška, Madžarska in Nemčija), financira pa ga EU kohezijski sklad Interreg Centralna Evropa, ki podpira transnacionalno sodelovanje in spodbuja aktivnosti, ki so usmerjene v izboljšanje delovanja mest in regij v Centralni Evropi.

Osrednja ideja projekta “SEE ME IN” je okrepiti integracijo migrantov v Centralni Evropi, predvsem preko zagotavljanja finančno varnih in neodvisnih podjetjih, ki jih vodijo migranti ter spodbuditi socialne inovacije v mestnih središčih. Migranti predstavljajo pomembno skupino podjetnikov, a se lahko pri svojem delovanju soočajo s specifičnimi pravnimi, kulturnimi in jezikovnimi ovirami. Zato je osrednji cilj projekta promovirati podjetja, ki jih vodijo migranti ter prispevati k njihovi večji odgovornosti in konkurenčnosti na trgu. Ena od pomembnih dimenzij projekta je tudi okrepljena družbena kohezija.

Z namenom doseganja omenjenih ciljev, bodo projektni partnerji izvedli sledeče aktivnosti:

  • analiza konteksta, ki bo okrepila znanje o podjetništvu med migranti;
  • oblikovanje spodbudnega okolja, ki bo prispevalo k rasti podjetništva med migranti;
  • pilotni projekt na podlagi katerega se bo ocenila podpora tovrstnim podjetjem;
  • podpora razvoju “B2B” dimenzije med migrantskimi kot tudi ostalimi podjetji;

Kot visokošolska in raziskovalna institucija, bo FUDŠ odgovorna za koordinacijo t.i. Delovnega paketa 1, ki vključuje analizo konteksta. Te aktivnosti bodo vključevale: identifikacijo obstoječih podjetij (osrednji sektorji, število zaposlenih itd.); analiza potreb po usposabljanjih ter analiza sposobnosti mreženja in integracije.

FUDŠ ekipa, ki sodeluje pri projektu

tea-golob

Članica ekipe

doc. dr. Janja Mikulan Kildi

Vodja komunikacij

mag. Jasmina Jakomin

Vodja financ

AKTUALNO DOGAJANJE

16. 6. 2022: Izjava za medije

15. 6. 2022: Zaključek SEE ME IN projekta

Prejšnji teden se je v Milanu odvil zaključni dogodek uspešno izvedenega projekta SEE ME IN, v okviru katerega smo se ukvarjali z multikulturnim podjetništvom. Dogodka sta se v imenu FUDŠ udeležila tudi prof. dr. Matej Makarovič in doc. dr. Janja Mikulan. Na srečanju so partnerji dorekli zaključne aktivnosti, zadnji dan pa je potekal dogodek MULTICULTURAL ENTREPRISES: SHAPING A VISION FOR THE CITIES OF TOMORROW s tremi paneli. Enega izmed panelov na katerem so govorili o platformah za inovativne ekosisteme, je moderiral prof. Makarovič.

30. 3. 2021: Zaključek četrtega obdobja SEE ME IN projekta

Danes se zaključuje četrto obdobje Interreg projekta SEE ME IN v katerem kot partner sodeluje tudi FUDŠ. V tem obdobju je projektni konzorcij izvedel številne aktivnosti, največ pozornosti pa so partnerji, vključno s FUDŠ, namenili razvoju spletnega medkulturnega stičišča. Spletno stičišče bo medkulturnim podjetjem v srednji Evropi ponudilo prostor za mreženje, nasvete za uspešno poslovanje, nacionalne informacije o trgih, informacije o podjetniških orodjih in spletne tečaje.

Slika 2

11. 2. 2021: Na FUDŠ potekala delavnica z naslovom “Skrivnosti učinkovite prodaje” 

11. februarja 2021, je na FUDŠ (preko platforme Zoom) potekala delavnica z naslovom »Skrivnosti učinkovite prodaje«. Izvajalec delavnice dr. Andrej Kovačič, ki deluje kot svetovalec slovenskim in mednarodnim podjetjem, je udeležence seznanil z naprednimi prodajnimi tehnikami, načini za izboljšanje celostne izkušnje stranke ter povečanjem prometa z lojalnostjo strank in referencami.

Uradna spletna stran projekta: