SEE ME IN

See me in logotip

Naslov projekta

SEE ME IN - Social Entrepreneurship as an Enabling environment for Migrants’ Employment and INtegration »Socialno podjetništvo kot spodbudno okolje za zaposlovanje in integracijo migrantov - SEE ME IN«.

Trajanje projekta

1. aprl 2019 - 31. marec 2022

Vodilni partner

Fondazione Politecnico di Milano (Italija)

Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) je partnerka pri projektu »Socialno podjetništvo kot spodbudno okolje za zaposlovanje in integracijo migrantov – SEE ME IN«. V okviru projekta sodeluje deset parterjev iz petih držav Centralne Evrope (Italija, Slovenija, Hrvaška, Madžarska in Nemčija), financira pa ga EU kohezijski sklad Interreg Centralna Evropa, ki podpira transnacionalno sodelovanje in spodbuja aktivnosti, ki so usmerjene v izboljšanje delovanja mest in regij v Centralni Evropi.

Osrednja ideja projekta “SEE ME IN” je okrepiti integracijo migrantov v Centralni Evropi, predvsem preko zagotavljanja finančno varnih in neodvisnih podjetjih, ki jih vodijo migranti ter spodbuditi socialne inovacije v mestnih središčih. Migranti predstavljajo pomembno skupino podjetnikov, a se lahko pri svojem delovanju soočajo s specifičnimi pravnimi, kulturnimi in jezikovnimi ovirami. Zato je osrednji cilj projekta promovirati podjetja, ki jih vodijo migranti ter prispevati k njihovi večji odgovornosti in konkurenčnosti na trgu. Ena od pomembnih dimenzij projekta je tudi okrepljena družbena kohezija.

Z namenom doseganja omenjenih ciljev, bodo projektni partnerji izvedli sledeče aktivnosti:

– analiza konteksta, ki bo okrepila znanje o podjetništvu med migranti;

– oblikovanje spodbudnega okolja, ki bo prispevalo k rasti podjetništva med migranti;

– pilotni projekt na podlagi katerega se bo ocenila podpora tovrstnim podjetjem;  

– podpora razvoju “B2B” dimenzije med migrantskimi kot tudi ostalimi podjetji;

Kot visokošolska in raziskovalna institucija, bo FUDŠ odgovorna za koordinacijo t.i. Delovnega paketa 1, ki vključuje analizo konteksta. Te aktivnosti bodo vključevale: identifikacijo obstoječih podjetij (osrednji sektorji, število zaposlenih itd.); analiza potreb po usposabljanjih ter analiza sposobnosti mreženja in integracije.

FUDŠ ekipa, ki sodeluje pri projektu

tea-golob

Vodja projekta

Matej Makarovič

Organizacijski odbor

Janja Mikulan Kildi

Vodja komunikacij

Jasmina Jakomin

Vodja financ

Uradna spletna stran projekta