Slovenska družboslovna konferenca

Slovenska družboslovna konferenca (Slovenian Social Science Conference) je konferenca z mednarodno udeležbo, ki jo FUDŠ organizira že od leta 2009. Dogodek vsako leto privabi ugledne mednarodne in domače goste, mednarodno uveljavljene družboslovce ter tudi veliko mladih raziskovalcev na začetku kariere. Delež tujih gostov je iz leta v leto večji. Kakovostne prispevke po konferenci objavimo v znanstvenih monografijah kot samostojna poglavja ali v tematskih številkah mednarodnih znanstvenih revij.

SSSC konferenca

15. slovenska družboslovna konferenca „Social Transformations: Inclusion and Exclusion”

Nacionalni odbor programa za upravljanje z družbenimi spremembami MOST in Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica, v sodelovanju s Slovensko družboslovno konferenco in Mrežo mladih sociologov ISA vabijo k oddaji prispevkov za 14. slovensko družboslovno konferenco na temo »Vrnitev zgodovine? Nova soočanja s starimi družbenimi izzivi«.

Zasedanje konference bo potekalo od 21 do 24 novembra 2022.

logotipi

SSSC konferenca skozi čas

2022 – »Vrnitev zgodovine? Nova soočanja s starimi družbenimi izzivi«

2021 – »Digitalna družba in trajnost«

2020 – »Opazovanje družbenih transformacij: evropska demokracija in razvoj« in 1. slovenski Jean Monnet dan

2019 – Opazovanje družbenih transformacij: nacionalne in transnacionalne perspektive

2018 – Družbene transformacije, v katerih živimo: med povezanostjo in razdrobljenostjo/ Social transformations we live in: Between Cohesion and Fragmentation

2017 – Družbene transormacije: Globalno in lokalno / Social Transformations: Global and Local

2016 – Sodobne družbene spremembe: Reflektiranje medkulturnih srečevanj / Contemporary social transformations: Reflecting inter-cultural encounters

2015 – Po Berlinskem zidu: 25 let transformacij / After the Berlin Wall: 25 years of transformations

2014 – Izzivi družbenih tranformacij / The Challenges of Social Transformations

2013 – Konec krize? / End of the Crisis?

2012 – Premisleki o demokratizaciji / Rethinking democratization

2011 – Družbena odgovornost v 21. stoletju / Social responsibility in 21st century.

2010 – Sodobni svet med svobodo in varnostjo / Contemporary world between freedom and security

2009 – Ekonomska, politična in družbena pozicija ter vloga Evropske unije in njenih članic v času globalne nestabilnosti