Nacionalni inštitut za psihosocialno pomoč in svetovanje (NIPPS)

Predstojnica inštituta: doc. dr. Jana Krivec

Jana-Krivec

Raziskovalci: Sicris

Področje delovanja inštituta: Inštitut je osredotočen na praktične in raziskovalne aktivnosti na področju psihoterapije, svetovanja in pripravo ter izvajanje preventivnih in izobraževalnih programov. Nacionalni inštitut za psihoterapijo je leta 2007 ustanovila Fakulteta za uporabne družbene študije. Temeljna dejavnost inštituta je razvijanje psihoterapevtske in svetovalne prakse, raziskovalne dejavnosti na področju psihoterapije in svetovanja ter priprava in izvajanje preventivnih in izobraževalnih programov. Inštitut nudi individualno, skupinsko, družinsko in partnersko psihoterapijo, psihosocialno svetovanje, informiranje in strokovno svetovanje za ljudi v stiski, dodatne preventivne in izobraževalne programe ter supervizijo v vzgojno izobraževalnih institucijah, na področju prostovoljnega dela za področje socialnega varstva ter druge naročnike.

Raziskovalni program