Inštitut za uporabne družbene študije ( IUDŠ)

Predstojnik inštituta:
prof. dr. Matevž Tomšič

matevž tomšič

Raziskovalci:  Sicris

Področja delovanja inštituta: 

Inštitut povezuje širok spekter teoretičnih pogledov  in empiričnih pristopov v družboslovju. Po eni strani temelji na širokem razumevanju družbenih transformacij v sodobnem svetu, ki združuje tako makro kot mikro vidike, kot tudi kulturne, družbene, politične in ekonomske razsežnosti. Po drugi strain je raziskovanje inštituta usmerjeno na področje politike, saj se ukvarja s preučevanjem njenih kulturnih, strukturnih in procesnih vidikov. V ospredju so različni politični pojavi, ki so rezultat sovplivanja vrednotnih orientacij, institucionalnega ustroja in aktivnosti političnih akterjev v določeni družbi. V tem smislu je raziskovalni fokus na vladanju (governance) na različnih ravneh, tj. na lokalni, regionalni, nacionalni in globalni (tudi evropski) ravni. Poleg tega pa pa je inštitut specializiran tudi za raziskovanje in poučevanje na področju socioloških teorij, globalizacije, družbenih sprememb, regionalnega razvoja, raziskav tveganj, mednarodnih migracij in štirih globalnih trendov individualizacije.

Metodološki pristopi v okviru inštituta temeljijo na triangulaciji in tako vključuje kombinacijo:

  • kvantitativnih metod, ki obsegajo predvsem uporabo anketnih podatkov, uradnih statistik in kazalnikov v regresijskih modelih, hierarhičnih regresijskih modelih, faktorski analizi, analizi klastrov,  analizi omrežij kot tudi analizo vsebine različnih besedil, predvsem medijskih;
  • kvalitativne metode, kot so intervjuji, fokusne skupine in analiza diskurza;
  • primerjalne metode (temeljijo na podlagi anketnih podatkov, statistik in kazalnikov ter analizi mehkih množic (fuzzy-set).