Revija Raziskave in razprave

Znanstvena periodična publikacija

Odgovorni urednik: Matevž Tomšič, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Izdajatelj: Založba Vega
Pomočnik urednika: Dejan Valentinčič, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici; kontakt: dejan.valentincic@fuds.si

ISSN: 1855-4148
UDK: 3

Uredniški odbor:

 • Igor Bahovec – Univerza v Ljubljani
 • Suzana Žilič Fišer – Univerza v Mariboru
 • Diana-Camelia Iancu – National School for Political Studies and Public Administration, Romunija
 • Daniel Klimovsky – Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovaška
 • Krunoslav Nikodem – Univerza v Zagrebu, Hrvaška
 • Rajesh K. Pillania – Management Development Institute, India
 • Susanne Kolb – University of Siegen, Nemčija
 • Matej Makarovič – Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
 • Uroš Pinterič – Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto
 • Janez Šušteršič – Univerza na Primorskem
 • Beti Hohler – EULEX, Kosovo

Izdane številke:

2008
Raziskave in razprave, Letnik 1, številka 1-3.

2009
Raziskave in razprave, Letnik 2, številka 1.
Raziskave in razprave, Letnik 2, številka 2.
Raziskave in razprave, Letnik 2, številka 3.

2010
Raziskave in razprave, Letnik 3, številka 1.
Raziskave in razprave, Letnik 3, številka 2.
Raziskave in razprave, Letnik 3, številka 3.

2011
Raziskave in razprave, Letnik 4, številka 1. 
Raziskave in razprave, Letnik 4, številka 2. 
Raziskave in razprave, Letnik 4, številka 3.

2012

Raziskave in razprave, Letnik 5, številka 1.
Raziskave in razprave, Letnik 5, številka 2. 
Raziskave in razprave, Letnik 5, številka 3.

2013
Raziskave in razprave, Letnik 6, številka 1.
Raziskave in razprave, Letnik 6, številka 2
Raziskave in razprave, Letnik 6, številka 3.

2014
Raziskave in razprave, Letnik 7, številka 1.
Raziskave in razprave, Letnik 7, številka 2
Raziskave in razprave, Letnik 7, številka 3.

2015
Raziskave in razprave, Letnik 8, številka 1
Raziskave in razprave, Letnik 8, številka 2
Raziskave in razprave, Letnik 8, številka 3

2016
Raziskave in razprave, Letnik 9, št. 1-3