Ranljivost za radikalizacijo z vidika travme

Vodja projekta na FUDŠ: 

doc. dr. Janja Mikulan

Foto 1 Janja

Financer: 

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije – ARIS

Vrsta projekta/Razpis: Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023; Podoktorski raziskovalni projekt – temeljni

Trajanje projekta: 24 mesecev
Začetek projekta: 2023
Zaključek projekta: 2025

Kratek opis projekta:

V sodobnem globalnem okolju so travmatične izkušnje, ki se širijo po svetu, povzročile velike človeške in družbene posledice. Takšne travme so pogosto posledica škodljivega kulturnega okolja, ki je neprilagojeno za dobro počutje ljudi in povzroča številne patologije, ki izhajajo iz stresa, ekonomskega pomanjkanja, socialne izolacije, podnebnih sprememb in poslabšanja okolja. Skupnosti in posamezniki, ki so ujeti v ciklične travmatične odzive, pogosto postanejo jedra okrepljenih družbeno-kulturnih izzivov in agresivnega vedenja, vključno s političnim nasiljem. Čeprav je bil dosežen pomemben teoretični napredek pri razlagi kontinuuma radikalizacije, je pojasnitev večplastnega prepletanja pospeševalnih dejavnikov še vedno zelo zahtevna naloga. Posebej obetavna raziskovalna pot pri razumevanju radikalizacije, ki se je pojavila v zadnjem času, se nanaša na uporabo paradigem, ki temeljijo na travmi, kar je spodbudilo tudi zasnovo tega podoktorskega dela. Poleg tega bo projekt vključeval socialno-ekološko sistemsko perspektivo radikalizacije, s čimer bo ponudil koheziven okvir za opredelitev številnih individualnih, družbenih in kulturnih dejavnikov ter njihovega prepletanja, ki bi lahko spodbudilo posameznikovo pripadnost ekstremističnim frakcijam.

Projekt se bo osredotočil na dve izjemno travmatizirani in radikalizirani regiji, Bližnji vzhod in Zahodni Balkan, s posebnim poudarkom na Libanonu ter Bosni in Hercegovini (BiH).

Glede na začetno naravo tega raziskovalnega področja in potrebo po večji empirični utemeljitvi bo projekt uporabil raziskovalni pristop mešanih metod s poudarkom na raziskovalni sekvenčni zasnovi. Ta metodološki pristop omogoča pridobivanje niansiranih in izčrpnih podatkov ter primerjavo kvantitativnih in kvalitativnih spoznanj.

Rezultati raziskave bodo koristni na več ravneh. Zagotovili bodo inovativen vpogled v zapleten proces radikalizacije, ki lahko tako akademikom, praktikom in skupnosti pomaga razviti globlje razumevanje korenin radikalizacije ter oblikovati ustrezne intervencije za preprečevanje in boj proti radikalizaciji.  

Splošni cilj projekta:

Glavni cilji projekta so a) razširiti in poglobiti znanje o tem, kako travma povečuje ranljivost za radikalizacijo; b) raziskati interakcije med različnimi dejavniki na mikro, mezo in makro ravni.

Rezultati / Aktivnosti:

Projekt je strukturiran v sedem delovnih paketov, ki zajemajo: koordinacijo in vodenje projekta; oblikovanje in implementacijo kvalitativnega sklopa; uporabo strategij za nadgradnjo kvalitativnih rezultatov; oblikovanje in izvedbo kvantitativnega sklopa; sintezo rezultatov; komunikacijo in diseminacijo; samoevalvacijo in zagotavljanje nadzora.

V prvi vsebinski fazi projekta bodo opravljeni intervjuji z (nekdanjimi) radikaliziranimi osebami v Libanonu ter Bosni in Hercegovini, ki bodo omogočili: a) prepoznati travmatične dogodke in osebne travmatične izkušnje, zlasti obremenjujoče izkušnje iz otroštva, ter raziskati pomene, ki jih osebe pripisujejo tem izkušnjam; b) raziskati ali in kako je bila osebna travma preoblikovana skozi pripovedi o kolektivnih izkušnjah; c) raziskati povezave med mikro dejavniki, predvsem travmo ter mezo in makro dejavniki.

V drugi fazi projekta bodo rezultati iz prve faze omogočili, da se a) oblikuje (kvantitativni) instrument za merjenje spremenljivk, ki bo izboljšal razumevanje, kako izpostavljenost travmi povečuje ranljivost za radikalizacijo, in b) izmeri ranljivost za radikalizacijo skozi prizmo travme med mladimi v Libanonu in BiH.

V zadnji fazi projekta bo opravljena sinteza vseh rezultatov, ki bodo predstavljeni v obliki znanstvenih člankov in drugih (medijskih) objav.

Bibliografske reference vodje projekta Janja Mikulan (cobiss.net)

Aktualno:

Ni objav.