Psihoterapevtska propedevtika - prejšnji predmetnik

PREDMETNIK

Študij psihoterapevtske propedevtike vsebuje izbrane predmete iz visokošolskega študijskega programa Psihosocialna pomoč. 

Zap. št.

Enote dela programa Psihoterapevtska propedevtika

ECTS*

Število ur P*

Število ur V*

1.Splošna psihologija 16205
2.Splošna psihopatologija5155
3.Splošna psihologija 26205
4.Specialna psihopatologija6155
5.Znanje in veščine za ravnanje 161015
6.Razvojna psihologija6205
7.Teorije in modeli osebnosti61510
8.Etika355
9. Znanje in veščine za ravnanje 291530
10.Izbrana poglavja iz psihoterapije, psihologije in psihiatrije71510
SKUPAJ6015095

Legenda

  • ECTS (ang. European Credit Transfer and Accomulation System) – kreditne točke;
  • P – predavanja;
  • V – vaje