Psihoterapevtska propedevtika - prejšnji predmetnik

PREDMETNIK

Študij psihoterapevtske propedevtike vsebuje izbrane predmete iz visokošolskega študijskega programa Psihosocialna pomoč.
Zap. št. Enote dela programa Psihoterapevtska propedevtika ECTS*
1. Teorije in modeli osebnosti 6
2. Duševno zdravje in osebnostna rast 6
3. Tehnike medosebne komunikacije 8
4. Delo s skupino in skupinska dinamika 6
5. Razvojna psihologija 6
6. Splošna psihologija 1 6
7. Splošna Psihologija 2 7
8. Psihopatologija 9
9. Supervizija in intervizija 6
SKUPAJ 60
Legenda ECTS (ang. European Credit Transfer and Accomulation System) – kreditne točke;