Psihosocialna pomoč (MAG)

PREDMETNIK za študijska leta 2020/21 – 2022/23

Študijska smer Psihosocialno svetovanje na programu Psihosocialno svetovanje je sestavljena tako, da posamezno leto obsega 60 kreditnih točk (ECTS). Program traja dve leti in študent mora opraviti za 120 ECTS dela.

Vpis na ta študijski program ni več mogoč.

PREDMETNIK za študijska leta do 2019/20

Študijska smer Psihosocialno svetovanje na programu Psihosocialno svetovanje je sestavljena tako, da posamezno leto obsega 60 kreditnih točk (ECTS). Program traja dve leti in študent mora opraviti za 120 ECTS dela.

Vpis na ta študijski program ni več mogoč.

** Vsako študijsko leto fakulteta ponudi 3-4 izbirne predmete iz celotnega nabora oz. je ponujeno število odvisno od števila vpisanih študentov.

Legenda

  • ECTS (ang. European Credit Transfer and Accomulation System) – kreditne točke 

Praktično usposabljanje

Praktično izobraževanje ima pri študiju psihosocialne pomoči velik pomen zaradi uporabne naravnanosti programa. FUDŠ bo za študente tega programa organizirala delovno oz. strokovno prakso. Študentke in študenti bodo v stik s praktičnimi problemi prihajali v okviru organiziranega in individualnega dela.

Praktično usposabljanje v okviru podiplomskega študija Psihosocialna pomoč bo potekalo v različnih oblikah: osebna izkušnja (individualna), supervizija (skupinska), praksa v psihiatričnih in drugih ustanovah, praksa pri psihoterapevtih izbranega psihoterapevtskega pristopa, samostojno svetovalno delo s klienti pod supervizijo v okviru izbranega psihoterapevtskega pristopa.