YHELD - Yemeniti Higher Education Leading to Development of relint offices

Naslov projekta: YHELD – Yemeniti Higher Education Leading to Development of relint offices
Vodja projekta: dr. Raffaele Longo, Link Campus University
Vodja na FUDŠ: mag. Peter Podhostnik
Razpis: Erasmus+ Call for Proposal – ERASMUS EDU 2023 Capacity Building in the field of Higher Education
Financer: Erasmus+, Evropska komisija
Obdobje izvajanja: 2023 – 2025
Začetek projekta: 1.12.2023
Zaključek projekta: 30.11.2025

Spletna stran: https://www.yheld.net/

 

Partnerji:

 • Link Campus University (Italija)
 • Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Slovenija)
 • Unione delle Università del Mediterraneo (Italija)
 • Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (Nemčija)
 • Martin Luther University Halle-Wittenberg (Nemčija)
 • University of Abyan (Jemen)
 • Al-Adel University (Jemen)
 • Universeity of Aden (Jemen)
 • Hadhramout University (Jemen)
 • University of  Lahej (Jemen)
 • Seiyun University (Jemen)
 • University of Shabwa (Jemen)
 • Taiz University (Jemen)

Kratek opis projekta:

Projekt je odgovor na nujno in konkretno zahtevo, ki so jo oblikovale jemenske univerze, da bi jih podprli pri premagovanju težav in izolacije, ki ju povzroča nedavna in sedanja zgodovina. Visoko šolstvo je eden od sektorjev, ki je utrpel resno uničenje in se zaradi humanitarnih izrednih razmer ne šteje za prednostnega. Poleg tega, varnostna vprašanja in pomanjkanje kvalificiranih zaposlitvenih možnosti študente odvračata od sodelovanja v akademskem življenju.

Specifični cilj projekta je okrepiti zmogljivosti in sposobnosti jemenskih visokošolskih ustanov za delo na mednarodni ravni z ustanovitvijo IRO – uradov za mednarodne odnose in opredelitvijo strategij internacionalizacije na partnerskih jemenskih univerzah. IRO bodo akademsko okno v mednarodni svet, strateško “orodje” za vključevanje lokalne izobraževalne skupnosti v mednarodne inovativne pobude, ki bodo zagotavljale prepoznavnost, podpirale in spremljale pobude univerz ter zagotavljale dobre standarde kakovosti.

Cilji projekta:

Cilj jemenskega visokošolskega izobraževanja, ki vodi k razvoju relint offices project (YHELD) je prispevati k zmanjšanju internacionalne izolacije jemenskih visokošolskih ustanov, ter spodbujati njihovo vlogo v izobraževalnih, kulturnih in gospodarskih ukrepih za obnovo države.

Rezultati / Aktivnosti:

Da bi dosegli naše cilje, bomo uporabili multidisciplinarno metodologijo, ki nam bo omogočila pristop k izzivu z različnih vidikov:

– Razviti nove inovativne in multidisciplinarne sposobnosti za izboljšanje sposobnosti in zmogljivosti visokošolskih ustanov;

– Oblikovati usklajeno strategijo internacionalizacije za vsako sodelujočo visokošolsko ustanovo, da bi zagotovili učinkovite vire, dejavnosti in zmogljivosti;

 – Ustvariti nacionalno in mednarodno mrežo.

Projekt bo trajal 24 mesecev in je zasnovan tako, da uravnoteži sodelovanje vseh partnerjev in jasno odgovornost pri upravljanju vsake posamezne naloge. Konzorcij sestavlja 8 jemenskih univerz s trenutno majhno operativno zmogljivostjo, 4 visokošolske ustanove EU, predstavniki treh evropskih držav in 1 združenje univerz EU.

Aktualno:

V preteklem tednu 18.1.2024, smo se udeležili kick off-a projekta z naslovom: YHELD –  Yemeniti Higher Education Leading to Development of relint offices. Kick off je potekal v spletni obliki.

Projektni tim FUDŠ in partnerji na projektu smo razpravljali o organizacijskih vidikih projekta (časovnica, financiranje…), vsebinah posameznih delovnih paketov, izzivih, ki jih prinaša situacija v Jemnu, za uspešno implementacijo zadanih ciljev projekta.

Skupaj s partnerji bomo okrepili zmogljivosti in sposobnosti jemenskih visokošolskih ustanov za delo na mednarodni ravni z ustanovitvijo IRO – uradov za mednarodne odnose. IRO bodo akademsko okno v mednarodni svet, strateško “orodje” za vključevanje lokalne izobraževalne skupnosti v mednarodne inovativne pobude, ki bodo zagotavljale prepoznavnost, podpirale in spremljale pobude univerz ter zagotavljale dobre standarde kakovosti.

Galerija dogajanja na projektu YHELD: