Mednarodni projekti

Fakulteta v skladu s svojim poslanstvom in strateškimi usmeritvami deluje tudi na področju mednarodnih projektov.

Tekoči mednarodni projekti, ki se izvajajo na FUDŠ so naslednji:

Erasmus+ projekti:

Artificial Intelligence for People, Plant and Profit

Trajanje: 2022 – 2024

Programi usposabljanja za svetovalce za izvajanje skupnostne integracije težje zaposljivih oseb (COM-IN)

Trajanje: 2022 – 2024

Cilj projekta je ponuditi možnost študentov da soustvarjajo in so razvijajo projekte za gospodarstvo in ostale organizacije z namenom spodbujanja inovativni idej v mednarodnem kontekstu.

Trajanje: 2020 – 2021

Cultural Political Economy of Europe 2030 and its Global Impact (CPE2030)

Trajanje: 2020 – 2023

Enhancing European Civic Practices and Sustainability (Sustain4EU) 

Trajanje: 2020 – 2023

Strategic observatory for Europe 2030

Trajanje: 2019 – 2022

Jean Monnet Chair

European Transnational Governance for Sustainable Development

Labs of Innovation and Business for Young Actors of start UP (Erasmus+ KA2, Capacity Building in the field of Higher Education)

Interreg projekti: 

Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy 

Trajanje: 2020-2022

Boosting cREative induSTries in urbAn Regeneration for a stronger Danube region 

Trajanje: 2020-2022

Social Entrepreneurship as an Enabling environment for Migrants’ Employment and INtegration (Interreg Central Europe)

Trajanje: 2019-2022

Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management

(Interreg Danube) – 2018-2021

Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region

(Interreg Adrion) – 2018-2020

Technologies, Competences and Social Innovation for Work Integration Social Enterprises

(Interreg Central europe) – 2017 – 2020

Sodelovanje v COST akcijah:

IGCOORD – Intergovernmental Coordination from Local to European Governance (IGCOORD COST Action, CA20123) – 2021-2025

Riseup-PPD – Research Innovation and Sustainable Pan-European Network in Peripartum Depression Disorder (Riseup-PPD COST Action, CA18138) – 2019-2023

TREATME – European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders (TREATME COST Action, CA16102) – 2017-2021

Če želite sodelovati z nami v naših projektih oz. vas zanima določena raziskava, prosimo kontaktirajte Projektno pisarno na [email protected]. Pregled našega raziskovalnega dela najdete v Raziskovalni vizitki FUDŠ