Domači projekti

Tekoči domači projekti, ki se izvajajo na FUDŠ so naslednji:

Krepitev demokratične pravne države preko realizacije človekovega dostojanstva v sodnih postopkih (Projekt Z5-2660)

Financer: ARRS

Obdobje: 2020 – 2022

Spodbujanje družbene in okoljske trajnosti: Raziskovanje in predvidevanje odgovornega delovanja v Sloveniji (Projekt J5-1788)

Financer: ARRS

Obdobje: 2019 – 2022

»Analiza učinkovitosti inovativnih in prožnih oblik učenja v različnih kulturnih okoljih«, ki se izvaja v okviru JR Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022

Financer: ESS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Obdobje: 2019 – 2022

Financer: VSRS

Obdobje: 2021 – 2022

Občutek varnosti v starosti

Financer: ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Obdobje: 2020

Razvoj čustvene in socialne inteligentnosti skozi igro in umetnost

Financer: ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Obdobje: 2020

Zaključeni domači projekti, ki so se izvajali na FUDŠ:

Financer

Naslov projekta

Obdobje 

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekti ŠIPK -»Študentski inovativni projekt za družbeno korist, 2016-2020, 2. odpiranje«:

Začne se v družini

Zasnova programa in priprava strokovnega priročnika: trening socialnih veščin za osebe s težavami v duševnem zdravju

2019

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekti »Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 2. odpiranje«:

Otresi stres – s tehniko TRE do manj stresa – OST

Ribolovni turizem v Sloveniji na rekah in jezerih: Postavitev temeljev za razvoj ribolovnega turizma v Zahodni Sloveniji na rekah in jezerih – RibTurSlo

Vsebinska zasnova mobilne aplikacije za otroke ločenih staršev – MOBAP LOST

2019

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekt ŠIPK -»Študentski inovativni projekt za družbeno korist za študijsko leto 2017/2018«

Naslov projekta: »Zasnova programa trening socialnih veščin za osebe s težavami v duševnem zdravju«

2018

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Projekti »Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 1. odpiranje«:

Postavitev izhodišč za razvoj turizma za starejše in gibalno ovirane osebe

Vizualna komunikacija za izboljšanje uporabniške izkušnje mladih

Nacionalno osveščanje o spoprijemanju z depresijo

Vsebinska zasnova mobilne aplikacije za otroke ločenih staršev

2018

Ministrstvo za kulturo

Evalvacija rednega letnega javnega programskega razpisa za sofinanciranje medijskih vsebin v letu 2017

2018

ESS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Povezovanje globalnih in lokalnih družbenih izzivov z uporabo inovativnih metod učenja in novih tehnologij, JR Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev v letih 2017 in 2018

2017 – 2018

ESS, MIZŠ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018:

Spletno svetovanje študentom v stiskah

2017

Občina Tolmin

Raziskava o vplivu festivalskega turizma v Občini Tolmin

2017

Radio 1

Analiza vprašalnika na temo dojemanja Koroškega radia

2017

Ministrstvo za kulturo

Evalvacija rednega letnega javnega programskega razpisa za sofinanciranje medijskih vsebin v letu 2016

2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016

2016-2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva

2016-2017

Mladinski center Nova Gorica

Analiza rezultatov ankete o mladinskih dejavnostih in programi v Mestni občini Nova Gorica

2016

Goriška knjižnica Franceta Bevka

Zadovoljstvo uporabnikov knjižničnih storitev

2016

Vrhovno sodišče RS

Merjenje zadovoljstva različnih javnosti s sodstvom

2015-2016

Ministrstvo za kulturo

Analiza medijskega prostora v Republiki Sloveniji

2015

MIZŠ

UNESCO program MOST

2015-2019

ESS, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Po kreativni poti do znanja 1. odpiranje: 11047-16/2014:

Spletna komunikacijska orodja v proizvodni tehnologiji

Dokumetacijski sistemi za varovanje intelektualne lastnine

Procesni simulator za ključne spodbujevalne tehnologije

2014