Projekti ŠIPK

logotipi projekta

Fakulteta za uporabne družbene študije je bila ponovno zelo uspešna na Javnem razpisu Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020, 1. odpiranje.

FUDŠ je uspešno pridobila sredstva za izvajanje dveh zanimivih in tematsko raznolikih projektov v katerih so ključni akterji študenti iz različnih študijskih smeri, pedagoški mentorji in gospodarski subjekti. Projekti so zasnovani interdisciplinarno in se bodo izvajali od marca do konca junija 2019.

Pozivamo zainteresirane študente za delo na projektih, da vključno do 22.2.2019 izpolnijo spletno prijavnico. (ZAKLJUČENO)

Študenti lahko sodelujete na projektih ŠIPK:

– če imate status študenta (delo preko študentske napotnice),
– če niste v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS v evidenci brezposelnih oseb, registrirani kot samostojni podjetniki,
– sodelujejo lahko študenti, ki so že sodelovali v PKP ali ŠIPK projektih v preteklih letih.

Trajanje projektov je 4 mesecev. Projekti bodo potekali od 1.3.2019 do 30.6.2019. Nagrada za sodelovanje je  5,38 EUR/uro neto, vsak študent lahko opravi največ 40 ur na mesec. Sodelujejo lahko študenti iz vseh študijskih smeri na 1. in 2. stopnji na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Projekti, ki jih bomo izvajali na FUDŠ so:

Začne se v družini

V okviru projekta bomo izvedi raziskavo, s katero bomo raziskali družinsko ozadje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (ČVM) in brez njih v vzgojnih zavodih, stanovanjskih skupinah, dijaških domovih, osnovnih ter srednjih šolah. Tako bomo dobili širok in nov vpogled v problematiko, na podlagi česar bomo oblikovali strokovna priporočila za razvoj ustreznih inovativnih preventivnih programov ter programov pomoči. Rezultati projekta bodo zagotovili tudi kakovostne informacije, ki bodo pomagale k strokovnemu in uspešnemu načrtovanju in spremljanju obravnave otrok s ČVM v vzgojnih zavodih. V nacionalni raziskavi namreč vzgojni zavodi navajajo, da bi si želeli pridobiti več uporabnih podatkov o otrocih, ki jih nameščajo v svojo ustanovo. Cilj je ozavestiti javnost o pomenu družine pri preprečevanju disfunkcionalnega vedenja otrok.

Zasnova programa in priprava strokovnega priročnika: trening socialnih veščin za osebe s težavami v duševnem zdravju

Področje duševnega zdravja je eden izmed glavnih javno-zdravstvenih problemov na ravni EU, saj za katerokoli duševno motnjo letno zboli več kot desetina Evropejcev. Pregled raziskav in podatkov zadnjih dostopnih izbranih kazalnikov duševnega zdravja iz zdravstvenih evidenc in drugih baz kaže na to, da ima Slovenija enega najvišjih količnikov samomora v EU. Težave v duševnem zdravju imajo razsežnosti in številne posledice za posameznika in družbo. Posameznik se ob soočanju s težavami v duševnem zdravju obenem sooča tudi z  morebitno nezmožnostjo za delo, socialno izolacijo, težavami v intimnih in drugih odnosih. V skrbi za osebe s težavami v duševnem zdravju, smo v prvem delu projekta v sodelovanju s Slovenskim združenjem za duševno zdravje ŠENT, zasnovali celovit in metodološko enoten program treninga socialnih veščin, ki upošteva temeljna načela, prispeva k opolnomočenju uporabnikov, k njihovemu ponovnemu prevzemanju učinkovitega nadzora nad življenjem. Na podlagi do sedaj opravljenega dela, nameravamo program ustrezno dopolniti, nadgraditi in oblikovati v knjižno izdajo oz. strokovni priročnik za osebe s težavami v duševnem zdravju, njihove svojce, strokovnjake, prostovoljce in študente.

Vabljeni k sodelovanju!