Projekt ŠIPK 2020

logotipi projekta

Fakulteta za uporabne družbene študije je bila ponovno zelo uspešna na Javnem razpisu Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020. 

FUDŠ je uspešno pridobila sredstva za izvajanje zanimivega projekta v katerih so ključni akterji študenti, pedagoški mentorji in negospodarski subjekti. Projekt je zasnovan interdisciplinarno in se bo izvajal od marca do konca junija 2020.

Pozivamo zainteresirane študente za delo na projektu, da vključno do 21.2.2020 izpolnijo spletno prijavnico.

Študenti lahko sodelujete na projektu ŠIPK:

  • če imate status študenta (delo preko študentske napotnice),
  • če niste v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS v evidenci brezposelnih oseb, registrirani kot samostojni podjetniki,
  • sodelujejo lahko študenti, ki so že sodelovali v PKP ali ŠIPK projektih v preteklih letih.

Trajanje projekta je 4 mesece. Projekt bo potekal od 1.3.2020 do 30.6.2020. Nagrada za sodelovanje je  5,38 EUR/uro neto, število vseh ur na razpolago je 160 ur, ki jih lahko študent prerazporedi po mesecih. 

Projekt, ki se bo izvajal na FUDŠ je:

Razvoj čustvene in socialne inteligentnosti skozi igro in umetnost

Projekt sloni na podlagi sodobnih nevropsiholoških spoznanj, ki dokazujejo, da so varni in sproščeni odnosi temeljni prostor za razvoj mladostnikovega zrelega čustvovanja ter socialnih kompetenc. Mladostniki, ki imajo možnost izražati občutke in čustva ter sodelovati v čustveno pestrih odnosih, se naučijo zrelejše čustvene regulacije in socialnih veščin. To vpliva na razvoj občutka vrednosti, izboljšanje samopodobe in čustvene inteligentnosti. Razvijajo čustveno pismenost ter zdrav  občutek pripadnosti, znajo se postaviti zase ter ločijo med ne-varnimi in varnimi odnosi. Projekt bo prek izvajanja delavnic z mladostniki, ki jih bodo vodili študentje na projektu, razvijali zgoraj omenjene sposobnosti mladostnikov v stiski znotraj šolskega sistema, prek delavnic pa sproti ustvarjali inovativne umetniške pripomočke za razvoj socialnih kompetenc in čustvene inteligentnosti. Pripomočke bodo študenti razvijali s pomočjo umetnosti, ilustracij in fotografij. 
Izdelki bodo kasneje pripomoček učiteljem in vzgojiteljem, ki bodo zaznali mladostnike v stiski (mladostnik ne zmore sodelovati pri uri zaradi hiperaktivnosti, padec ocen, zamujanje k pouku, pomanjkanje motivacije, konflikti z vrstniki, šibko sodelovanje z vrstniki, anksioznost,…). Prek uporabe pripomočkov bo omogočena kreativna pomiritev, razvoj samozavedanja, funkcionalno vedenje, znižanje stresa, razvoj socialnih veščin, ne da bi mladostnik moral bit pri tem izločen iz skupine/razreda. 
 

Pedagoška mentorica na projektu je doc. dr. Andreja Poljanec. 

Končni izdelki študentov 

Na spodnjih povezavah  lahko dostopate do pripomočkov za krepitev čustvene inteligence mladostnikov ter priročnik s predstavitvijo vseh pripomočkov in idejami za uporabo le-teh tako pri individualnem kot skupinskem delu z mladostniki. Te pripomočke so s pomočjo mentorjev izdelali študentje vključeni v projekt ŠIPK – Razvoj čustvene in socialne inteligentnosti skozi igro in umetnost. 

Namen pripomočkov je približati čustveno in socialno inteligentnost mladostnikom in jo skupaj z njimi po delčkih graditi. Mladostniki za zdrav razvoj nujno potrebujejo izkušnje čustvene inteligentnosti, ki jih pridobijo v sproščenem in ustvarjalnem druženju z vrstniki kot tudi čustveno funkcionalnimi odraslimi, ob katerih se lahko povezujejo, ustvarjajo in na sproščen način drug ob drugem razvijajo. Eno od najbolj primernih okolij za to je zagotovo šolski prostor in z njim povezane organizacije (srednje šole, dijaški domovi, mladinske organizacije).