Projekt PKP 2020

logotipi projekta

Fakulteta za uporabne družbene študije je bila ponovno zelo uspešna na Javnem razpisu Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017–2020, 3. odpiranje.

FUDŠ je uspešno pridobila sredstva za izvajanje zanimivega projekta v katerih so ključni akterji študenti, pedagoški mentorji in gospodarski subjekti. Projekt je zasnovan interdisciplinarno in se bo izvajal od februarja do konca junija 2020.

Pozivamo zainteresirane študente za delo na projektu, da vključno do 6.2.2020 izpolnijo spletno prijavnico.

Študenti lahko sodelujete na projektu PKP:

  • če imate status študenta (delo preko študentske napotnice),
  • če niste v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS v evidenci brezposelnih oseb, registrirani kot samostojni podjetniki,
  • sodelujejo lahko študenti, ki so že sodelovali v PKP ali ŠIPK projektih v preteklih letih.

Trajanje projekta je 5 mesecev. Projekt bo potekal od 1.2.2020 do 30.6.2020. Nagrada za sodelovanje je  5,38 EUR/uro neto, število vseh ur na razpolago je 200 ur, ki jih lahko študent prerazporedi po mesecih. Pri tem projektu sodelujejo lahko študenti iz študijske smeri Psihosocialna pomoč na 1. in 2. stopnji na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Projekt, ki se bo izvajal na FUDŠ je:

Občutek varnosti v starosti

Varnost je ena od temeljnih potreb človeka. Občutek varnosti je pomemben dejavnik tako vsakega posameznika kot tudi družbe v celoti. Človek, ki ne pozna občutka varnosti, se v življenju zateka k izdelanim programom preživetja, kot je ustvarjanje lažne moči osebnosti, kar pa ni nič drugega kot »maska«, ki zakrije dejansko stanje (prestrašenost, plašnost …). Taka oseba težje vzpostavi odnos, ko pa ga, le-tega izkorišča. Oseba s pomanjkanjem občutka varnosti je lahko paranoična, v vsaki stvari predvidi možno nevarnost in temu primerno je tudi vedenje in vnaprejšnja reakcija na prihajajoči dogodek, osebo itd.

Občutek varnosti pa je še vedno zelo nejasen konstrukt in se spreminja tekom različnih starostnih obdobij. Glede na to, da se prebivalstvo v razvitem svetu že nekaj desetletij stara, nas bo v projektu zanimalo nepojasnjeno vprašanje o tem, kako starejši pojmujejo varnost, kateri dejavniki doprinašajo k njihovemu občutku varnosti in kateri dejavniki predstavljajo dejavnike tveganja. Cilj projekta je torej  raziskati, kaj varnost predstavlja starejšim ljudem.

Pedagoški mentorici na projektu sta doc. dr. Jana Krivec in doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih.