Predavatelji in asistenti

dr. Tina Vukasović

redna profesorica

dr tina vuksanović 2022

Sodeluje kot:  Predavateljica

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: tina.vukasovic@upr.si

Področje Raziskave: trženje

Sodelovanje pri predmetih:
2. stopnja – Tržno komuniciranje, Tržno raziskovanje

Zunanje povezave:  /

Življenjepis:

Tina Vukasović je zaključila dodiplomski in magistrski študij iz ekonomije in poslovnih ved na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 2010 je na Fakulteti za management Univerze na Primorskem doktorirala z disertacijo Model povezav med poreklom izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke. Senat Univerze na Primorskem jo je leta 2021 izvolil v redno profesorico za področje trženja in znanstveno svetnico. Strokovne izkušnje je v preteklosti več kot 12 let pridobivala v gospodarstvu. Zaposlena je kot visokošolska učiteljica – redna profesorica za trženje na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije Celje in na Doba Fakulteti Maribor. Ob pedagoškem delu je aktivna tudi na področju raziskovanja. Mednarodno deluje kot raziskovalka in strokovnjakinja na področju visokošolskega izobraževanja in na različnih področjih trženja, s poudarkom na raziskavah s področja nakupnega vedenja potrošnikov. Pri tem jo odlikuje interdisciplinaren pristop in mednarodna vpetost. Njena osebna bibliografija obsega številne izvirne znanstvene članke, objavljene v domačih in tujih znanstvenih revijah, ter znanstvene monografske publikacije, kjer predstavlja rezultate svojega dela. Je članica organizacijskih odborov mednarodnih znanstvenih konferenc, članica uredniških odborov ter recenzentka domačih in tujih znanstvenih revij s področja trženja.