Predavatelji in asistenti

dr. Dejan Jelovac

redni profesor

Dejan Jelovac_2020

Sodeluje kot:  Predavatelj

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: dejan.jelovac@gmail.com

Telefon: +38641874552

Področje Raziskave: poslovna etika, vrednote in vrline v organizacijski kulturi, podjetništvo, management in vodenje, primerjave organizacijskih kultur v zasebnem in javnem sektorju, izzivi v medkulturni poslovni komunikaciji, organizacijski razvoj in družbena odgovornost v malih in srednje velikih podjetjih

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Podjetništvo, Podjetniški projekt, Management finančnih virov, Osnove organizacije in managementa, Uvod v socialno podjetništvo, Praktična filozofija, Poslovna etika
2. stopnja – Management medkulturnih razlik, Praktična filozofija, Poslovna etika in trajnostni razvoj, Poslovno komuniciranje
3. stopnja – Seminar za dispozicijo (skupaj s sodelavci)

Zunanje povezave:  /

Življenjepis:

Prof. dr. Dejan Jelovac je habilitiran v rednega profesorja za področje organizacijskih znanosti in etike. Je doktor političnih znanosti in magister filozofije. Diplomiral je na oddelku za filozofijo in sociologijo Filozofske fakultete v Beogradu. Kariero je začel kot mladi raziskovalec na Inštitutu za filozofijo. Potem je 15 let predaval na Fakulteti za organizacijske vede v Beogradu. V 90-ih je predaval na Ekonomski fakulteti in Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Na GEA College – Fakulteti za podjetništvo je predaval 15 let. Sodeloval je tudi s Fakulteto za management v Kopru. 10 let je bil direktor Radia Študent. Bil je član Nadzornega sveta družbe Delo d.d. in direktor Inštituta za razvojne in strateške analize v Ljubljani. Od leta 2006 do 2017 je v dva petletna mandata bil predsednik Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije. Je tudi ustanovitveni član Društva za družboslovne študije. Predaval je kot gostujoči profesor na fakultetah na Danskem, Nizozemskem, Madžarskem, v Italiji, Nemčiji, Španiji in Srbiji. Nastopil je na vrsti mednarodnih znanstvenih konferenc. Sodeloval je pri številnih civilno-družbenih projektih na področju medijev in znanstveno-raziskovalnih projektih. Objavil je več znanstvenih monografij, učbenikov in vrsto člankov s področja poslovne etike, družbene odgovornosti podjetja, poslovne kulture, managementa organizacijskih znanosti ter managementa medkulturnih razlik. Poleg Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici predava tudi na Fakulteti za medije v Ljubljani in Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, na kateri je med letoma 2016 in 2020 bil dekan.