Predavatelji in asistenti

dr. Andrej Raspor

redni profesor

Andrej Raspor_2021

Sodeluje kot:  Predavatelj

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: andrej.raspor@fuds.si

Telefon: +38651313221

Področje Raziskave: družboslovje; upravne in organizacijske vede s poudarkom na raziskavah: Delovna razmerja in procesi s poudarkom na optimizaciji delovnih procesov, tako z vidika kadrov, stroškov, organizacije delovnega časa; Turizem s poudarkom na kitajskem in afriškem izhodnem turizmu, turizmu za ljudi s posebnimi potrebami in trajnostnemu turizmu; Odprte inovacije in industrija 5.0; igralništvo; ljudje s posebnimi potrebami (starejši, invalidi, mladi)

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Teorija organizacije, Menedžment kakovosti in poslovne odličnosti, Iskanje zaposlitve, Vodenje organizacij in procesov, Strateško planiranje, Projektni menedžment

Zunanje povezave: www.andrejraspor.com/, www.ceatm.org, www.linkedin.com/in/andrej-raspor-06608865/, scholar.google.si/citations?user=Y89fl3UAAAAJ&hl=sl, publons.com/researcher/3276741/andrej-raspor/, http://izumbib.izum.si/bibliografije/A20211103123637-35741.htmlorcid.org/0000-0002-8098-9554, www.researchgate.net/profile/Andrej-Raspor

Življenjepis:

Andrej Raspor, doktor družbenih ved, je po osnovni izobrazbi strojni tehnik. Po univerzitetnem študiju Organizacije in managementa kadrovskih in izobraževalnih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju v okviru Univerze v Mariboru, je nadaljeval podiplomski študij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in doktoriral leta 2010.

Relevantne delovne izkušnje s področja svetovanja in izobraževanja: Ima 36 let delovnih izkušenj; več kot 18 let na različnih vodilnih mestih, vodja splošnih poslov, direktor razvoja kadrov, direktor za strateške projekte, vodja komisije za nadzor stroškov in direktor lastnega podjetja. Je podjetnik, ustanovitelj več start up-ov in je poslovni svetovalec, saj je mnenja, da je potrebno akademsko delo stalno preizkušati na terenu. Njegovo osebno poslanstvo sta povezovanje in izmenjava dobrih praks med gospodarstvom in akademsko sfero, kar počne zadnjih 10 let. Je lastnik podjetja CEATM d.o.o., katerega vizija je povezati države Zahodnega Balkana s Kitajsko in Afriko na področju turizma, naložb in poslovnega svetovanja. Vodil je več bilateralnih projektov ARRS in sodeluje v INTEREG projektih. Sodeloval je na številnih mednarodnih konferencah, objavil izsledke svojih raziskav v znanstvenih revijah z recenzentskim postopkom. Je avtor več znastvenih in strokovnih monografij ter uporabnih priročnikov.

Sporazumeva se lahko v slovenskem, angleškem, pa tudi v italijanskem in bosanskem / hrvaškem / srbskem / črnogorskem jeziku (latinica).